HiMalayan Expedition – Dhaulagiri 2008 part 10. HiMalajska Wyprawa Ryszarda Pawłowskiego – Dhaulagiri 2008 cz. 10. /Version english and polish/

HiMalayan Expedition – Dhaulagiri 2008 – in review.

The tragedy on Dhualagiri

02.05.2008

It is 4:00 PM. Because only ours and Ania Czerwińska’s expeditions possess professional radio communication, we conveyed the message about tragedy. The Spanish – Catalonian named Rafael (brought down by Radek and Zdenek), who was already passed to the head of Spanish expedition – David, during the re-belay on hand-lines fell into kilometer-deep precipice (just above camp 2).

Spanish – Catalonian – Rafael (on left) and Edurne Pasaban (in the middle)

The message was passed on by Ryszard Pawłowski who, in camp 2 with Piotr Snopczyński, was almost a witness of this tragedy. The same information was conveyed by the Spanish whom Rysiek gave at disposal the radio and supplies (gas) from our camp.

An exhausted partner of Rafael – Jesus is still staying in camp 2. A group of Sherpas set off from base camp and together with David they will bring him down tomorrow.

At 7:00 PM, more people from “the summit group” get back to base camp. From us they learn about the tragedy – the taste of victory becomes bitter. When some people are staying in base camp, other are dying overhead.

Meanwhile, the stream of acknowledgements flows on us for the help in attack – for hand-lining on the route to camp 3. We heard – ‘our summits is shared with you’. The most grateful was Ivan Valejo for whom Dhualagiri is the 14th ascended eight-thousand meter peak.

However, our thoughts were with Rafael. We became friends in Jomosom, when we tried to find a helicopter for transport together. He managed to get to the base camp in a small, two-seater copter one day before us. When Artur had problems in camp 2, Rafael actively helped. Let him rest in peace.

HiMalayan Expedition – Dhaulagiri 2008

The situation is still restless
03.05.2008

In the morning, the first helicopter landed. It was supposed to pick up these people who must or wanted to run from here as fast and far as possible. In total, after several attempts it landed two times.

Robert Szymczak, one of the doctors present in the base camp, has hands full of work. All the time, there are people who are getting back from the mountain.

Not until 2:00 PM the situation has stabilized and appeased. Ryszard Pawłowski and Piotr Snopczyński, staying in camp 2, decide to finish their participation in the expedition and return to Poland. They descend to the base camp. In the near future, they are going back to Kathmandu.

The action will be continued by Artur Hajzer and Robert Szymczak (the Himalayan Expedition – Dhualagiri 2008) and Anna Czerwińska’s expedition. There are also teams from other countries who are planning to attack the summit – Lithuanian, Italian, Japanese and other Spanish one.

HiMalayan Expedition – Dhaulagiri 2008

The second victim of Dhualagiri
05.05.2008

One of the Argentinians who was seen for the last time on the 2nd of May, when he was leaving camp 3 to attack the summit, was declared missing.

His partner, who was waiting for him in camp 3 (he was there from 30.04), finally decided to descend. It was not easy, because he himself was exhausted and in bad shape. A rescue team, consisting of two Sherpas, left base camp at 4:00 AM to meet him. Nevertheless, two himalaists from Lithuania found the weak first and brought him down to camp 2.

Meanwhile, about 20 people, who had reached the summit, were transported in helicopter to Kathmandu. In total, there were three flights.

HiMalayan Expedition – Dhaualgiri 2008

HiMalayan Expedition – Dhaulagiri 2008 – wieści z wyprawy.

Tragedia na Dhaulagiri
02.05.2008

Jest godzina 16:00. Jako, że wyprawy nasza i Ani Czerwińskiej są jedynymi, które mają profesjonalną łączność radiową, przez nas dotarła do bazy informacja o tragedii. Hiszpan, Katalończyk o imieniu Rafael Guillen (sprowadzany przez Radka i Zdenka), kiedy został już przekazany Davidovi – kierownikowi wyprawy hiszpańskiej, podczas przepinki na poręczach, tuż nad obozem 2 spadł w ponadkilometrowa przepaść.

Zdjęcie nieżyjącego Rafaela (pierwszy z lewej) w środku Edurne Pasaban.

Wiadomość przekazał Ryszard Pawłowski, który był z Piotrem Snopczyńskim w obozie 2 niemal świadkiem tego wydarzenia. To samo przekazali Hiszpanie, którym Rysiek oddał do dyspozycji radio i zasoby (gaz) naszego obozu.

W dalszym ciągu w obozie 2 przebywa wycieńczony drugi Hiszpan, partner Rafaela, Jesus. Z bazy wyruszyła po niego grupa Szerpów, która razem z Davidem ma go sprowadzić jutro do bazy.

O godzinie 19.00 kolejne osoby z “grupy szczytowej” wracają do bazy. Od nas dowiadują się o tragedii – gorzki się staje smak zwycięstwa – gdy jedni są już w bazie, inni umierają jeszcze w górze.

Tymczasem spływa na nas strumień podziekowań za pomoc w ataku, za zaporęczowanie drogi do obozu 3. Usłyszeliśmy: “macie swój udział w naszym zdobyciu szczytu…” / “our summits is shared with you”. Najbardziej wdzięczny był Ivan Valejo, dla którego wejście na szczyt Dhaulagiri jest 14tym zdobytym ośmiotysięcznikiem.

Nasze myśli były tymczasem przy Rafaelu. Zaprzyjaźniliśmy się z nim w Jomosom, gdzie wspólnie staraliśmy się załatwić helikopter. Jemu udało się dotrzeć do bazy małym, dwuosobowym helikopterem dzień przed nami. Gdy Artur miał kłopoty w obozie 2 wtedy Rafael niezwykle aktywnie właczył się do pomocy. Niech spoczywa w spokoju.

HiMalajska Wyprawa – Dhaulagiri 2008

Sytuacja ciągle nerwowa
03.05.2008

Rano wylądował pierwszy helikopter po tych, którzy musieli albo chcieli uciec stąd jak najszybciej i jak najdalej. W sumie, po paru próbach wylądował 2 razy. Pełne ręce roboty ma Robert Szymczak, jeden z dwóch lekarzy obecnych w bazie. Z góry docierały do bazy kolejne osoby “ze szczytu” w różnym stanie.

Dopiero około godziny 14:00 sytuacja się stabilizuje i uspokaja.

Ryszard Pawłowski i Piotr Snopczyński przebywając w obozie 2 podejmują decyzje o zakończeniu swojego udziału w wyprawie i o powrocie do polski. O godzinie 14:00 zeszli do bazy. W najbliższych dniach wrócą do Kathmandu.

Akcje będą kontynuowali Artur Hajzer i Robert Szymczak (Himalajska Wyprawa – Dhaulagiri 2008), wyprawa Anny Czerwińskiej. Z innych krajów plany ataku na szczyt mają jeszcze wyprawy litewska, włoska, japońska i jeszcze inna wyprawa hiszpańska.

Pozdrawiamy
HiMalajska Wyprawa – Dhaulagiri 2008

Druga Ofiara Dhaulagiri
05.05.2008

Jeden z Argentyńczyków, którego widziano ostatni raz 2-go maja kiedy wychodził z obozu 3-go na szczyt uznany został za zaginionego.

Jego partner, który oczekiwał go w obozie 3 (przebywał tam od 30.04) ostatecznie podjął decyzję o zejściu. Nie było to łatwe, bowiem i on sam jest wyczerpany i w słabej kondycji. Naprzeciw niemu wyszło o 4-tej rano z bazy dwóch “ratunkowych” szerpów. Jednak to dwóch himalaistów z Litwy pierwszych zdołało dotrzeć do osłabionego i sprowadzają go do obozu 2.

Tymczasem ok. 20 osobowa grupa zdobywcow Dhaulagiri odleciała rano helikopterem do Kathmandu. W sumie odbyły sie 3 loty.
Pozdrawiamy
HiMalajska Wyprawa – Dhaulagiri 2008

źródło : – http://www.himountain.pl/

Oficjalna strona wyprawy HiMountain.

– poprzednie posty o wyprawie :

HiMalayan Expedition – Dhaulagiri 2008 part 1. HiMalajska Wyprawa Ryszarda Pawłowskiego – Dhaulagiri 2008 cz. 1. /Version english and polish/

HiMalayan Expedition – Dhaulagiri 2008 part 2. HiMalajska Wyprawa Ryszarda Pawłowskiego – Dhaulagiri 2008 cz. 2. /Version english and polish/

Kukuczka Chorten unveiled, “to those who stayed for ever”. HiMalayan Expedition – Dhaulagiri 2008 part 3. HiMalajska Wyprawa Ryszarda Pawłowskiego – Dhaulagiri 2008 cz. 3. . /Version english and polish/

HiMalayan Expedition – Dhaulagiri 2008 part 4. HiMalajska Wyprawa Ryszarda Pawłowskiego – Dhaulagiri 2008 cz. 4. /Version english and polish/

HiMalayan Expedition – Dhaulagiri 2008 part 5. HiMalajska Wyprawa Ryszarda Pawłowskiego – Dhaulagiri 2008 cz. 5. /Version english and polish/

HiMalayan Expedition – Dhaulagiri 2008 part 6. HiMalajska Wyprawa Ryszarda Pawłowskiego – Dhaulagiri 2008 cz. 6. /Version english and polish/

HiMalayan Expedition – Dhaulagiri 2008 part 7. HiMalajska Wyprawa Ryszarda Pawłowskiego – Dhaulagiri 2008 cz. 7. /Version english and polish/

HiMalayan Expedition – Dhaulagiri 2008 part 8. HiMalajska Wyprawa Ryszarda Pawłowskiego – Dhaulagiri 2008 cz. 8. /Version english and polish/

HiMalayan Expedition – Dhaulagiri 2008 part 9. HiMalajska Wyprawa Ryszarda Pawłowskiego – Dhaulagiri 2008 cz. 9. /Version english and polish/

*  Polish Himalayas – Become a Fan

goryonline.com

** zapraszam na relacje z wypraw polskich himalaistów.

AddThis Feed Button


zapraszam do subskrypcji mego bloga

Advertisements

4 Responses

  1. […] – HiMalayan Expedition – Dhaulagiri 2008 part 10. HiMalajska Wyprawa Ryszarda Pawłowskiego – Dhaulagi… […]

  2. […] – HiMalayan Expedition – Dhaulagiri 2008 part 10. HiMalajska Wyprawa Ryszarda Pawłowskiego – Dhaulagi… […]

  3. […] – HiMalayan Expedition – Dhaulagiri 2008 part 10. HiMalajska Wyprawa Ryszarda Pawłowskiego – Dhaulagi… […]

  4. […] – HiMalayan Expedition – Dhaulagiri 2008 part 10. HiMalajska Wyprawa Ryszarda Pawłowskiego – Dhaulagi… […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: