GREAT ORCHESTRA’S OF CHRISTMAS CHARITY 17-th GREAT FINALE WE’RE KICKING OFF!!! XVII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY ZACZYNAMY!!! /Version polish and english/

The Great Orchestra of  Christmas Charity

Office of GOCC on the world

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (The Great Orchestra of Christmas Charity) is the biggest and most prosperous charity organization in Poland. Its objectives, included in the status document, are saving children’s lives, health promotion and education in the field of preventive treatment. Between 1993 and 2008 The Great Orchestra of Christmas Charity has collected and spent over $92 mln for saving lives. Besides humanitarian work, the Foundation is also a powerful medium spreading the ideology of kindness, friendship, tolerance, and openness.

Dear Friends!!!   wosp-16final_02

After countless meetings and hours of discussions the Great Orchestra of Christmas Charity finally decided on the theme of the 17-th Great Finale: prevention and early diagnosis of cancer in children. The exact wording is:

EARLY CANCER DIAGNOSIS IN CHILDREN

Much is said about children’s oncology. Good professional medical care is provided for children affected by cancer. There is the great problem of money needed for expensive drugs but sick children and their parents usually manage to deal with it with the help of committed medical personnel who are always there to help.

There is, however, another problem which ran through all the discussions – the problem of late diagnosis. Late diagnosis greatly lowers a sick child’s chance to recover. Our attention was drawn to the fact that early diagnostics is an incredibly important element of treatment and that quite often it’s a matter of life and death! For the problem to be handled appropriately a net of diagnosis centers with ultra-modern equipment should cover the whole country. These centers should be easily accessible for any child.

wosp-16final_03We’re already holding a consultation with a group of expert doctors to decide which equipment might be purchased and where in Poland it should be sent to. But that’s not the only aim of our collection in January. We want the 17-th Great Finale to become a massive public campaign which would make parents aware that early diagnosis of cancer in children is both possible and needed.

For the second time in our history we would also like to aid all Polish hospices for children – as long as the collection is sucessful enough, of course. We’ve already done it once by buying needed cars and equipment which was later directly used to help the sick children. We still recognize such needs today.

There are many foundations and other NGO’s in Poland which do much to change the fate of children with cancer. Nobody, however, has yet tried to launch a program aiming at creating a net of diagnostic centers across the whole country.

On January the 11th, as usual the second Sunday of the new year, we will be asking you to help our cause, to have fun at all our events, and to see all that will be happening on TV thanks broadcasts in TVP (Polish national television) and TVN (private television). The 17-th Great Finale will also be an occasion to review all the Orchestra’s past achievements. And we do have a lot to boast about! All of our programs – the 4 medical ones and the educational one – work very well. The medical community very much approved of the aims we achieved last year and we’ve been given many prestigious prizes. Our accomplishments are often discussed during specialist medical conferences and conventions worldwide. We may proudly say that nowhere else in the world there is a money collection similar to the WOŚP Great Finale, and the results of our work impress charity workers from many countries.

wosp-16final_04It’s become a tradition that every year we thank our volunteers by organizing the Przystanek Woodstock Festival. Also this time we were talked about all over the world thanks to some foreign TV stations and Reuters reporter who visited us at Woodstock. Media of all continents informed about the Foundation’s activities and the fun we had on the “former” Polish-German border. Our Przystanek Woodstock became an international festival, while we, together with the Indian government, carried out a project promoting Indian culture for the first time in the festival’s history.

The Great Finale and Przystanek Woodstock Festival – these are two events which aim at creating a tolerant and friendly society with all the needed social bonds inside it. We hope and want to achieve this. We’re sure that by creating these events we’re all becoming a part of the new united Europe.

Still apolitical, still independent, still aiding the Polish children’s medicine with all our power and with the most modern systems – we’re saying: “To the end of the world and one day longer!”. Become part of the new, 17-th Great Finale. Create your finale centers, look for volunteers, put into life even the wildest of your ideas for the final day.

Sie ma!!!

Jurek Owsiak

Our Address:

Warsaw

Niedzwiedzia str. 2a

Tel: +48 22 852 32 14, +48 22 852 32 15

Fax: +48 22 852 07 52

Open hours: 8:15 – 16:15 (Monday – Friday)

SWIFT KOD : PKO PPLPW

IBAN : PL. 06 1240 1112 1111 0010 2013 6777

Source : – http://www.en.wosp.org.pl/

** Previous story – The Great Finale 2008 :

The Great Finale. Finały WOŚP. /Version polish and english/

The Great Orchestra Of Christmas Charity – XVI Final on the whole world – part 2. XVI Finał WOŚP na całym swiecie cz.2. /Version polish and english/

The Great Orchestra Of Christmas Charity – XVI Final on the whole world – part 1. XVI Finał WOŚP na całym swiecie cz.1. /Version polish and english/

The Great Orchestra of Christmas Charity. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. /Version polish and english/

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

XVII FINAŁ
WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
ZACZYNAMY!!!

Drodzy Przyjaciele!!!

Po wielu konsultacjach, dyskusjach i spotkaniach, Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ustaliła temat kolejnego, XVII Finału. Tematem tym jest profilaktyka w dziedzinie wczesnego rozpoznania chorób nowotworowych u dzieci. Temat brzmi:

WCZESNE WYKRYWANIE NOWOTWORÓW U DZIECI
Będziemy także realizować hasło:

W zdrowym ciele zdrowy duch!

Na temat onkologii dziecięcej mówi się bardzo dużo.  wosp-16final_05 Dzieci ze schorzeniami onkologicznymi w Polsce mają bardzo dobrą i fachową opiekę medyczną. Największą bolączką jest finansowanie leczenia, czyli zaopatrywanie chorych dzieci w bardzo drogie lekarstwa, jednak na co dzień tak rodzice, jak i chore dzieci, radzą z tym sobie otrzymując wsparcie bardzo oddanego ich sprawom personelu medycznego.

Jest jednak pewien problem, który przewijał się we wszystkich rozmowach, a który dotyczy bardzo późnego zdiagnozowania dzieci z problemami onkologicznymi, co w sposób zdecydowany zmniejsza ich szanse na wyzdrowienie. Zwrócono nam uwagę, że wczesna diagnostyka jest elementem niezwykle istotnym, który w wielu przypadkach decyduje o życiu! Aby problem ten znacząco zmniejszyć, w całym kraju powinny zostać utworzone ośrodki wyposażone w ultranowoczesny sprzęt do wczesnej diagnostyki, a dostęp do tych ośrodków powinien być dla każdego dziecka bezproblemowy.

Rozpoczęliśmy już konsultacje z grupą lekarzy-ekspertów, z którymi wstępnie ustalamy, jaki sprzęt będziemy chcieli kupić i do których dokładnie ośrodków w Polsce powinien on trafić. Ale to nie jedyny cel styczniowej zbiórki. Chcemy, aby kolejny, XVII Finał stał się ogromną kampanią społeczną, która oświadomi rodzicom możliwości i konieczność wczesnej diagnostyki dzieci z chorobami onkologicznymi.

Chcielibyśmy także, po raz drugi w naszej historii – o ile oczywiście pozwolą na to zebrane w czasie Finału środki finansowe – wspomóc wszystkie hospicja dziecięce w Polsce. Już raz przeznaczyliśmy na ten cel pieniądze, za które kupiliśmy bardzo potrzebne samochody i sprzęt, który bezpośrednio wspomagał opiekę nad chorym dzieckiem. Podobne potrzeby widzimy również dzisiaj.

W Polsce na dzień dzisiejszy funkcjonuje wiele fundacji i innych organizacji pozarządowych, które w sposób znaczący przyczyniają się do poprawy losu chorych onkologicznie dzieci. Jednak nikt jeszcze nie podjął sie realizacji programu, który ma na celu stworzenie ogólnopolskiej sieci ośrodków profilaktycznych dla tych dzieci.

Tradycyjnie 11-go stycznia, w drugą niedzielę Nowego Roku, prosić będziemy darczyńców, aby wspomogli naszą akcję, aby bawili się na wszystkich orkiestrowych imprezach, aby obserwowali dzięki przekazowi Telewizji Publicznej oraz Telewizji TVN, wszystkie finałowe wydarzenia. XVII Finał będzie także okazją do rozliczenia poprzedniej zbiórki, oraz dotychczasowych osiągnięć Orkiestry. A jest się czym pochwalić! Cały czas wspaniale funkcjonują nasze cztery programy medyczne i jeden edukacyjny. Realizacja poprzednich celów finałowego grania znalazła ogromne uznanie w środowisku lekarskim, czego dowodem są bardzo prestiżowe nagrody, jakie otrzymaliśmy do tej pory. O naszych dokonaniach często mówi się podczas specjalistycznych, światowych kongresów i zjazdów medycznych. My tymczasem możemy śmiało powiedzieć, że zbiórka w stylu Finału WOŚP jest organizowana tylko i wyłącznie w Polsce, a jej efekty budzą podziw ludzi zajmujących się w różnych krajach organizowaniem działań charytatywnych.

Tradycyjnie rokrocznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom poprzez organizację festiwalu Przystanek Woodstock. W tym roku, dzięki obecności kilku światowych stacji telewizyjnych, a także reporterów Agencji Reutera, było o nas słychać na całym świecie. W mediach na wszystkich kontynentach podano informację o działaniach Fundacji i o wspaniałej zabawie, jaka miała miejsce na „byłej” granicy polsko-niemieckiej. Nasz Przystanek Woodstock stał się festiwalem międzynarodowym, a my, po raz pierwszy w jego historii, przedstawiliśmy wraz z rządem Indii projekt promujący kulturę indyjską.

Te dwa wydarzenia – Finał Orkiestry i Przystanek Woodstock – w naszych zamierzeniach, a także marzeniach, zmierzają do budowania społeczeństwa tolerancyjnego, przyjacielskiego, czującego wzajemne więzi społeczne. Jesteśmy przekonani, że tym samym wszyscy razem wpisujemy się we współczesny charakter wspólnej, zjednoczonej Europy.

Nadal apolityczni, nadal niezależni, nadal całą mocą wspierający polską medycynę dziecięcą najnowocześniejszymi systemami, mówimy, że gramy do końca świata i jeden dzień dłużej! Zapraszamy Was więc do kolejnego, XVII Finału – od tej chwili możecie powoływać sztaby, organizować wolontariuszy, realizować nawet najbardziej szalone pomysły kolejnego finałowego grania.

Sie ma!!!

Jurek Owsiak

Strona www : – http://www.wosp.org.pl/

** zapraszam na relacje z wypraw polskich himalaistów.

AddThis Feed Button

zapraszam do subskrypcji mego bloga

6 Responses

 1. Hey thx for bringing that by Himalman!!

  All da Best in 2009!! ;)) Peace*

 2. Just dropping by to wish you a Happy New Year!

  Health and success to you in 2009!
  Fitness Diva

 3. Wishing you and your family health, wealth, and happiness in 2009!

 4. Thank you for adding me in your BC list 🙂

  Wishing you all the best in 2009 More blessings to you and your family. God bless us all. Cheers!

 5. Happy new year

  Just dropping by to wish you and your family health, wealth, and happiness

 6. Hi,
  a great and beautifull blog !
  Happy new year
  I wish you health, wealth, and happiness

  http://helismadagascar.blogspot.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: