Polish Himalayas – The Great Tragedies. /Version english and polish/

Mountains are beyond good and evil” – Freidrich Nietzsche.

The unprecedented feats in the highest mountains would sometimes claim the lives of the expedition members. Many outstanding mountaineers remained in the mountains forever – unfortunately the list of souls asking for prayer is not limited to Wanda Rutkiewicz and Jerzy Kukuczka. It includes climbers less known to the general public, but no less talented, such as Wojciech Wróż and Andrzej Czok.

There are also those who were just beginning to knock on fame’s door or who came to the mountains for slightly different reasons, for instance Staszek Latało, an excellent camera operator and documentary director, who died making a film about one of the Polish expeditions.

Biggest tragedy of Polish climbers in Himalayas on Mt. Everest – Mount Everest Expedition 1989. Polish Himalayas – The Great Tragedies

Previously, the worst single accident on Mount Everest had occurred in 1989, when five Polish climbers died in an avalanche. On May 27, 1989 died in avalanche on Lho La  : Mirosław Falco-Dąsal, Mirosław Gardzielewski, Zygmunt Andrzej Heinrich and Andrzej Otręba. Eugeniusza Chrobaka who has survived in avalanche died next day on Lho La. He and Andrzej Marciniak successfully summitted Mount Everest on May 24, 1989.

The first four volumes of “The Polish Himalayas” present an overview of the mountaineering ventures. In the fifth volume Janusz “Jano” Kurczab touches upon the most difficult aspect of climbing – death in the mountains. Death, which often strips climbing of all its romanticism. Death, which sometimes is a result of heroism, but can often be caused by simple mistakes, lack of professionalism of the climber or expedition leader, or just bad luck, which can be deadly in the highest mountains.

Apart from the accounts of the greatest Himalayan tragedies the author describes the expeditions that came back with fewer members than they set out with. This concise and therefore all the more moving story will no doubt cause us to ask ourselves once again why people climb mountains.

The film included in the package is even more moving, on account of the force of the image. Neither the book nor the film, however, provide us with an answer why climbers set out into the mountains, often only to encounter death. No climber has given the answer so far, though many have tried. Each of us is left alone with the question, to which the answer is the decision whether to go up or stay down.

* Books by Janusz Kurczab janusz kurczab

Creators of the film episode
“The Great Tragedies”
Produced by: Artica Jerzy Porębski
Directed by: Anna Maria Filipow, Krzysztof Wielicki and Jen Sheroky
Screenplay: Anna Maria Filipow, Krzysztof Wielicki and Jen Sheroky
Camera: Darek Załuski, Jen Sheroky and Jan Cybis
Edited by: Anna Maria Filipow
Music: Bartek Gasiul
Production Manager: Agnieszka Strauss

*book in Polish, film in Polish with English subtitles

Where to buy:
Publisher: Agora SA
Bibioteka Gazety Wyborczej
available in kiosks or online at:
http://www.kulturalnysklep.pl
and
himal@himal.com.pl

* see : – http://www.polishhimalayas.com/

Everest za cenę życia – Mount Everest Expedition 1989. Biggest tragedy of Polish climbers.

Breaking news: Piotr Morawski lost on Dhaulagiri. Piotr Morawski zginął na Dhaulagiri. /Version english and polish/

* Previous story :

Polish Himalayas – The First Conquerors. /Version english and polish/

Polish Himalayas – The Ice Warriors. /Version english and polish/

Polish Himalayas – The Great Climbing. /Version english and polish/

Polish Himalayas – Women in the Mountains. /Version english and polish/

Polskie Himalaje – Największe tragedie.

“Góry są poza dobrem i złem” – Fryderyk Nietzsche.

Za bezprecedensowe sukcesy w górach najwyższych, polskie wyprawy płaciły cenę najwyższą. W Himalajach zostało bardzo wielu wybitnych wspinaczy, niestety zaduszkowa lista proszących o modlitwę nie kończy się na Wandzie Rutkiewicz i Jerzym Kukuczce.

Sa na niej wspinacze mniej znani przeciętnym Polakom, ale równie utalentowani jak Wojciech Wróż, czy Andrzej Czok. Jak też tacy, którzy dopiero pukali do elity lub w górach znaleźli się po części z innych powodów – jak choćby Staszek Latało, wybitny kamerzysta, reżyser dokumentalista, który zginął realizując film z jednej z polskich wypraw.

Największa tragedia w Himalajach to tragedii na Lho La, podczas wyprawy – Mount Everest Expedition 1989. Eugeniusz Chrobak i Andrzej Marciniak zdobyli Everest 24 maja 1989 r tzw zachodnią drogą, zwaną też jugosłowiańską. Tragedia rozegrała się w drodze powrotnej gdy wydawało się, ze już są bezpieczni. 27 maja 1989 r w lawinie na Lho La zgineli : Mirosław Falco-Dąsal, Mirosław Gardzielewski, Zygmunt Andrzej Heinrich and Andrzej Otręba. Zdobywca Everestu Eugeniusz Chrobak zmarł następnego dnia. Tylko Marciniak uratował się z tamtej tragedii.

Rok 2009 zapisze się jako jeden z najczarniejszych w historii polskiego himalaizmu. Już na początku sezonu wspinaczkowego, podczas międzynarodowej wyprawy Dhaulagiri/Manaslu 2009, spadł w 25-metrową szczelinę i zaklinował się na 20 metrze – Piotr Morawski.  Wypadek miał miejsce 08.04 2009 na Dhaulagiri, podczas wyjścia aklimatyzacyjnego (przygotowującego organizm do przebywania do wysokości) na wysokości ok. 5500 metrów.

W dniu 7 sierpnia 2009, podczas wspinaczki na Pośredniej Grani w Tatrach Słowackich, śmierć poniósł czołowy polski himalaista Andrzej Marciniak. Himalaista wspinał się wraz z dwójką kolegów na “trójkowej” drodze Szczepańskich na Pośredniej Grani w Tatrach słowackich. Po pokonaniu około 10 metrów odpadł od ściany, a wraz z nim blok skalny, który go przygniótł.

Cztery pierwsze tomy Polskich Himalajów były próbą usystematyzowania dokonań. W tomie V autor Janusz “Jano” Kurczab dotyka najtrudniejszego – śmierci w górach. Śmierci, która często odziera wspinaczkę z romantyzmu. Śmierci, która czasami jest wynikiem heroicznej postawy, ale często też spowodowana jest prostymi błędami, brakiem profesjonalizmu himalaisty, czy kierownika wyprawy, czy też bierze się z braku szczęścia , które w najwyższych górach nie może nas opuścić ani na chwilę.

Na tło największych himalajskich tragedii nakłada autor opis tych polskich wypraw, które wracały do kraju w składzie mniejszym niż wyruszały. Tak skondensowana i przez to jeszcze mocniej poruszająca relacja sprawia, że po raz kolejny u wielu czytających zrodzi się pytanie, po co ludzie idą w góry.

Równie, a może i bardziej z racji siły obrazu, poruszajacy jest dołaczony do książki film. Jednak ani książka ani film nie dają prostej odpowiedzi dlaczego ludzie idą w góry, często po śmierć. Nie dał jej żaden wspinacz choć wielu starało się być błyskotliwymi. Z tym pytaniem każdy zostaje sam, a odpowiedzią jest decyzja – ruszam w góry czy zostajemy.

* zobacz :

Polish Himalayas – The First Conquerors. /Version english and polish/

Polish Himalayas – The Ice Warriors. /Version english and polish/

Polish Himalayas – The Great Climbing. /Version english and polish/

Polish Himalayas – Women in the Mountains. /Version english and polish/

Everest za cenę życia – Mount Everest Expedition 1989. Biggest tragedy of Polish climbers.

Breaking news: Piotr Morawski lost on Dhaulagiri. Piotr Morawski zginął na Dhaulagiri. /Version english and polish/

goryonline.com

** zapraszam na relacje z wypraw polskich himalaistów.

AddThis Feed Button


zapraszam do subskrypcji mego bloga

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: