Artur Hajzer: POLSKI HIMALAIZM ZIMOWY – Plan rozwoju.

W związku z pojawieniem się propozycji stworzenia i realizacji wieloletniego programu sportowego o nazwie “Polski himalaizm zimowy w latach 2010-2015” namawiam do zapoznania się z jego opisem. Artur Hajzer

Propozycja Artura Hajzera została przesłana do DO ZARZĄDU I DO KOMISJI WSPINACZKI WYSOKOGÓRSKIEJ PZA w dniu 13.11.2009.

Zaproszenie od PZA :
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w programie oraz mającym ku temu niezbędne minimum predyspozycji oraz doświadczenie poparte wykazem przejść taternickich, alpejskich, a także wyjazdów w góry wyższe, prosimy o zgłoszenia. Przyjmujemy je wysłane zarówno na adres klubu: klub@kw.warszawa.pl,
jak i bezpośrednio do Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej PZA: kww@pza.org.pl.

POLSKI HIMALAIZM ZIMOWY – PLAN ROZWOJU.

Artur Hajzer 13.11.2009

DO ZARZĄDU I DO KOMISJI WSPINACZKI WYSOKOGÓRSKIEJ PZA.

Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie i strategiczne wsparcie wieloletniego programu sportowego o nazwie „polski himalaizm zimowy 2010 – 2015”, którego celem byłoby zdobycie pozostałych pięciu ośmiotysięczników zimą przez Polaków i o zatwierdzenie dwóch pierwszych wypraw przypadających na rok 2010 i zimę 2010/2011 o nazwach „Unifikacja 8000/2010” i „Wyprawa zimowa Broad Peak/K-2 2010/2011”. Prosimy jednocześnie o dofinansowanie tych ekspedycji nie tyle z budżetu PZA co z dotacji celowej Min.Sportu.

Założenia:

1. Zima 2009/2010 – Tatry, Alpy
Zgodnie z zasadą , że przyszłość polskiego himalaizmu leży w Tatrach kontynuować należy selekcje talentów i unifikacje tatrzańską, uzupełniać umiejętności i wykazy przejść, budować plany treningowe – jednak już pod kątem konkretnego programu himalajskiego, którego dotyczy ten wniosek.

2. Lato 2010 – Pakistan.
„Unifikacja 8000/2010”
Wyprawa unifikacyjna na ośmiotysięczniki wokół lodowca Baltoro w Pakistanie:
Gasherbrum I i Gasherbrum II, Broad Peak, K-2 lub/i na leżącą w Himalajach w Pakistanie Nanga Parbat.
Możliwe cele sportowe: fizyczne i psychiczne obycie się z wysokością i długotrwałą akcją górską; obycie z rejonem gdzie wszystkie ośmiotysięczniki są niezdobyte zimą (5); ilościowe wejścia na ośmiotysięczniki; czasowe rekordy szybkości, trawersy masywów, ciekawe powtórzenia trudniejszych dróg wspinaczkowych. Celem zasadniczym byłoby wyłonienie i przygotowanie składu na wyprawę zimową 2010/2011.(Unifikacja może służyć w ogóle himalaizmowi nie tylko zimowemu).

3. Zima 2010/2011 – Pakistan
„Zimowa wyprawa Broad Peak/K-2”
Celem wyprawy byłoby pierwsze wejście zimowe na Broad Peak w stylu tradycyjnym – oblężniczym. himountain-winter-expedition-to-broad-peak-2008_2009-e28093-route-trasa-zima
Sprawdzenie, dalsza selekcja talentów i przygotowywanie do dalszej realizacji przez polskich himalaistów programu o którym mowa – „polski himalaizm zimowy 2010 – 2015”. Zdobywanie aklimatyzacji odbywałoby się w trakcie poręczowania drogi i zakładania na niej obozów w linii późniejszego ataku na szczyt. K-2 byłby atakowany w sytuacji szczególnie korzystnej pogodowo w lekkim stylu alpejskim. K-2 stanowiłby cel rezerwowy wyprawy w sytuacji szczególnie szczęśliwego splotu okoliczności.
Celem podstawowym wyprawy byłby Broad Peak.

* Zobacz :

HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09 – part 21. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09 – cz.21. /Version english and polish/

4. Lato 2011 – Pakistan (lub Nepal/Tybet)
„Unifikacja 8000/2011”
Cele jak w przypadku poprzednio opisanej w pkt. 2 wyprawy unifikacyjnej 8000/2010.
Proponuje się tym samym aby letnie (lub wiosenne i jesienne do Nepalu/Tybetu) kilkunastoosobowe wyprawy unifikacyjne na grupy szczytów o wys. 8000 metrów weszły na stałe do kalendarza KWW i PZA.

5. Zima 2011/2012 – Pakistan
„Narodowa wyprawa zimowa K-2/Broad Peak”
Celem wyprawy byłoby pierwsze wejście zimowe na K-2 w stylu tradycyjnym. K2 - Netia K2 Pol Wyprwa Zimowa 2002_2003

W razie niemożności osiągnięcia szczytu K-2 ze względów pogodowych i technicznych celem rezerwowym byłoby wejście na Broad Peak w lekkim stylu alpejskim (w wypadku nie osiągnięcia tego celu poprzedniej zimy)

6. Lata 2012-2015
W latach tych (jak i ciągle w latach 2010-2012) należałoby kontynuować przygotowanie wspinaczkowe w Tatrach/Alpach, organizować wyprawy unifikacyjne na 8000 metrów i zorganizować 3 kolejne ekspedycje, które dokonałyby pierwszych wejść zimowych na Gasherbrumy I, II i Nanga Parbat.

7.Uwagi ogólne
Powyższe założenia i program musi być oczywiście elastyczny i modyfikowany w zależności od otoczenia, wydarzeń i innych uwarunkowań. Już zimą 2009/2010 K-2 może zostać zdobyty przez Rosjan, a inny ośmiotysięcznik przez alpinistów z Włoch i Kazachstanu, którzy w ostatnich latach są w tej dyscyplinie bardzo aktywni i którzy odnieśli wielki sukces zdobywając Makalu (pierwsze wejście zimowe) 9 lutego 2009 roku, Simone Moro i Dennis Urubko. Z kolei ze względów np. finansowych na czoło programu może zostać wysunięta Nanga Parbat jako góra najtańsza i wymagająca stosunkowo mało nakładów logistycznych i organizacyjnych.

Wniosek:

Nazwa imprezy: „Karakorum zima 2010/11” z cyklu „Polski himalaizm zimowy 2010- 2015”

Etap pierwszy 2010 (przygotowanie, trening i selekcja):
Nazwa wyprawy: „Unifikacja 8000/2010”
Rejon działania: Pakistan, Karakorum, ośmiotysięczniki w sąsiedztwie lodowca Baltoro: Gasherbrum I, Gasherbrum II, Broad Peak, K-2. Opcjonalnie Nanga Parbat w Himalajach na terenie Pakistanu.
Termin: 1 czerwca do 30 sierpnia 2010
Skład:
Artur Hajzer – kierownik
11 uczestników
Uczestnicy musieliby zostać wyłonieni i wskazani przez KWW z szerokiej listy kandydatów proponowanych przez kluby zrzeszone w PZA. (Do tej pory bez żadnego ogłaszania zgłosili się: Jacek Czech, Arkadiusz Grządziel, Ireneusz Waluga. Krzysztof Wielicki zgodził się objąć funkcję kierownika honorowego). (Unifikacja może służyć w ogóle himalaizmowi nie tylko zimowemu)
Plany sportowe:
Możliwe cele sportowe: obycie się z wysokością fizyczne i psychiczne, obycie z rejonem gdzie wszystkie ośmiotysięczniki są niezdobyte zimą (5), ilościowe wejścia na ośmiotysięczniki, czasowe rekordy szybkości, trawersy masywów, ciekawe powtórzenia trudniejszych dróg wspinaczkowych w lekkim stylu alpejskim. Celem zasadniczym byłoby wyłonienie i przygotowanie składu na wyprawę zimową 2010/2011

Koszty:
Koszt dla 12 osób to 432 000 pln, a w tym:
– opłata agencyjna zawierająca opłatę za szczyty, oficera łącznikowego, hotele karawanę, transport i wyŜywienie w bazie, tzw. „land cost” – (ok. 8000 US$/os.) – 288 000
– przelot – 48 000
– ubezpieczenie, cargo – 30 000
– wyżywienie w obozach, paliwo, sprzęt – 40 000
– łączność satelitarna i radiowa – 10 000
– pozostałe, sprzęt osobisty – 16 000

Zasady Finansowania (koszt na osobę to 36 000):
– udział własny na osobę 8000……….razem………..96 000
– dotacja celowa Min. Sportu na osobę 20 000…razem….240 000
– sponsoring 8000 na osobę………….razem………..96 000

Etap drugi 2010/2011 (cel zasadniczy)
Nazwa wyprawy: „Wyprawa zimowa Broad Peak/K-2 2010/2011”
Rejon działania: Pakistan, Karakorum.
Termin: 15.12.2010 do 25.03.2011
Skład:
Artur Hajzer – kierownik
Krzysztof Wielicki – kierownik honorowy
6 uczestników
1 lekarz
2 wspinaczy pakistańskich (porterzy wysokościowi)
Uczestnicy musieliby zostać wyłonieni i wskazani przez KWW z szerokiej listy kandydatów proponowanych przez kluby zrzeszone w PZA i na podstawie wyników osiągniętych na unifikacji 8000/2010.
Plany sportowe:
Celem wyprawy byłoby pierwsze wejście zimowe na Broad Peak w stylu tradycyjnym – oblężniczym.
Sprawdzenie, dalsza selekcja talentów i przygotowywanie do dalszej realizacji przez polskich himalaistów programu o którym mowa – „polski himalaizm zimowy 2010 – 2015”. Zdobywanie aklimatyzacji odbywałoby się w trakcie poręczowania drogi i zakładania na niej obozów w linii późniejszego ataku na szczyt. K-2 byłby atakowany w sytuacji szczególnie korzystnej pogodowo w lekkim stylu alpejskim. K-2 stanowiłby cel rezerwowy wyprawy w sytuacji szczególnie szczęśliwego splotu okoliczności.
Celem podstawowym wyprawy byłby Broad Peak.

Koszty:
Koszt dla 9 osób z Polski to 580 000 pln, a w tym:
– opłata agencyjna zawierająca opłatę za szczyty, oficera łącznikowego, hotele karawanę, transport i wyŜywienie w bazie, tzw. „land cost” – 210 000
– transport helikopterowy – 180 000
– przelot samolotem – 36 000
– prognozy pogody – 8000
– wspinacze pakistańscy (porterzy wysokościowi) – 24 000
– ubezpieczenie, cargo – 32 000
– wyżywienie w obozach, paliwo, sprzęt – 50 000
– łączność satelitarna i radiowa – 20 000
– pozostałe, sprzęt osobisty – 60 000

Zasady Finansowania (koszt na osobę to 36 000):
– udział własny…………………………65 000
– dotacja celowa Min. Sport……..385 000
– sponsoring………………………….130 000

Dane sumaryczne dla całego przedsięwzięcia (2 etapy) w roku 2010 i zimą 2010/2011 z zakresu programu o nazwie „Polski himalaizm zimowy 2010-2015”
Nazwa imprezy (robocza): Karakorum zima 2010/11
Kierownik: Artur Hajzer
Kierownik honorowy: Krzysztof Wielicki
Rejon: Pakistan, Karakorum
Cel: pierwsze zimowe wejście w historii na Broad Peak 8047 m n.p.m; przygotowanie do narodowej wyprawy na K-2 zimą 2011/2012; rozwój polskiego himalaizmu, himalaizmu kobiecego, a przede wszystkim himalaizmu zimowego i utrzymanie pozycji lidera światowego w tej dyscyplinie sportu.
Informacje dodatkowe: wyprawa składa się z dwóch etapów: przygotowawczego w okresie letnim w Karakorum o nazwie roboczej „unifikacja 8000/2010 i zasadniczego – zimowej wyprawy na Broad Peak z opcją zaatakowania K-2 zimą 2010/11.
Koszty razem wraz z okresem treningowo-przygotowawczym: 1 012 000 pln [w tym udział własny 161 tys., dotacja z Min. Sportu 625 tys., sponsoring 226 tys.]
Ilość uczestników przewijających się w projekcie: do 21 osób

Z poważaniem
Artur Hajzer

Ośmiotysięczniki zdobyte w zimie.

Warto przypomnieć , że wyprawy zimowe to polski pomysł i przez wiele lat polska specjalność. Wszystko “wymyślił” Andrzej Zawada, który był organizatorem jakże udanej zimowej wyprawy na Everest, kiedy to 17 lutego 1980r szczyt zdobyli Krzysztof Wielicki iLeszek Cichy i był to pierwszy ośmiotysięcznik zdobyty zimą. Sukcesy wypraw zimowych to od początku domena Polaków, którym Anglicy nadali wtedy przydomek Ice Warriors. Ta dobra passa została przełamana dopiero 14 stycznia 2005 w dniu zdobycia Shisha Pangma przez Piotra Morawskiego i Simone Moro (Włochy), który był tym pierwszym nie polskim zdobywcą.

Pierwsze wejścia :

L.p. Nazwa Wysokość m n.p.m. Data zdobycia Pierwsi zdobywcy Data zdobycia winter Pierwsi zdobywcy winter
1 Mount Everest ok. 8850 29 maja 1953 Edmund Hillary (Nowa Zelandia),Norgay Tenzing (Nepal) 17 lutego 1980 Krzysztof Wielicki iLeszek Cichy (Polska)
2 K2 8611 31 lipca 1954 Achille Compagnoni iLino Lacedelli (Włochy) niezdobyty zimą
3 Kanczendzonga 8586 25 maja 1955 George Band iJoe Brown (Anglia) 11 stycznia 1986 Jerzy Kukuczka iKrzysztof Wielicki (Polska)
4 Lhotse 8516 18 maja 1956 Fritz Luchsinger iErnst Reiss (Szwajcaria) 31 grudnia 1988 Krzysztof Wielicki (Polska)
5 Makalu 8463 15 maja 1955 Lionel Terray iJean Couzy (Francja) 9 luty 2009 Simone Moro i Dennis Urubko
6 Cho Oyu 8201 19 października 1954 Sepp Joechler iHerbert Tichy (Austria),Psan Dawa Lama (Nepal) 12 lutego 1985 Maciej Berbeka iMaciej Pawlikowski (Polska)
7 Dhaulagiri 8167 13 maja 1960 Kurt Diemberger iAlbin Schelbert (Austria),Nawang Dorje (Nepal) 21 stycznia 1985 Andrzej Czok iJerzy Kukuczka (Polska)
8 Manaslu 8156 9 maja 1956 Toshio Imanishi (Japonia),Gyaltsen Norbu (Nepal) 12 stycznia 1984 Maciej Berbeka iRyszard Gajewski (Polska)
9 Nanga Parbat 8126 3 lipca 1953 Hermann Buhl (Austria) niezdobyty zimą
10 Annapurna I 8091 3 czerwca 1950 Maurice Herzog iLouis Lachenal (Francja) 3 lutego 1987 Artur Hajzer iJerzy Kukuczka (Polska)
11 Gasherbrum I 8068 4 lipca 1958 Andy Kauffman iPete Schoening (USA) niezdobyty zimą
12 Broad Peak 8047 9 czerwca 1957 Hermann Buhl,Kurt Diemberger,Markus Schmuck iFritz Wintersteller (Austria) niezdobyty zimą
13 Gasherbrum II 8035 7 lipca 1956 Sepp Larch,Fritz Moravec iHans Willenpart (Austria) niezdobyty zimą
14 Shisha Pangma 8013 2 maja 1964 Hsu Ching (Chiny) 14 stycznia 2005 Piotr Morawski (Polska) iSimone Moro (Włochy)

* 2007 Winter Nanga Parbat: It’s over. Polska zimowa wyprawa – Nanga Parbat 2007 :

http://www.mounteverest.net/news.php?id=15523

* Zobacz :

HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09 – part 21. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09 – cz.21. /Version english and polish/

Polish-Italian winter expedition to Shisha Pangma (8027m), 2005 /Version polish and english/

Krzysztof Wielicki: Historia zdobycia K-2.

Krzysztof Wielicki: zimowa wyprawa na Lhotse – pierwsze zdobycie szczytu zimą 1988r.

Polish winter expedition to K2, 2002/3 /Version polish and english/

Winter Manifesto of Krzysztof Wielicki – Manifest zimowy Krzysztofa Wielickiego /Version polish and english/

Polish winter expedition 1980: Everest – part 1

Polish winter expedition 1980: Everest – part 2

Polish winter expedition 1980: Everest – part 3

Polish winter expedition 1980: Everest – part 4

* Polish Himalayas – Become a Fan

goryonline.com

Nieruchomości on line

** zapraszam na relacje z wypraw polskich himalaistów.

AddThis Feed Button


zapraszam do subskrypcji mego bloga

%d bloggers like this: