Anna Barańska: The first Polish woman on the North Face of Mount Everest.

Anna Barańska – (born 8th September 1976) – Polish mountaineer, climber of two eight-thousanders. The first Polish woman on the North Face of Mount Everest, climbed on 21st May 2009. She was born and currently lives in Warsaw. She obtained her Masters degrees from the Warsaw School of Economics and works in financial advisory (M&A, corporate finance). She is not a member o any mountain organization and she does not perceive herself as an alpinist. She started her mountaineering adventure in 2000 by climbing Rysy from the Slovak side. The next climbings were as follows: Gerlach 2650 m – June 2000; Triglav 2864 m – September 2001; Mont Blanc 4807 m – August 2002 ; Elbrus 5642 m – unsuccessful summit trial in August 2003; Lenin’s Peak 7210 m by the normal route – June 2004.

High mountains expeditions:
In 2005 Anna reached the top of Cho Oyu 8201 m in Tibet by the normal route with Piotr Barabas on September 28th. Then in 2009 she took a part in Mount Everest North Face international expedition and summited as the first Polish woman on the North, Tibetan Face. The expedition, successful to her, was full of dramatic moments – one of the members died from the heart attack in CI, another did not make it down from the summit and remained below the 3rd Step.

Education:
2004 – FCCA (Fellowship of Asociation of Certified Chartered Accountants)
2000 – Master’s degree with distinction (Finance and Banking), Warsaw School of Economics, 2000 – Master’s degree with distinction (Management and Marketing), Warsaw School of Economics

Professional experience:
2008 – vice director in Access, the investment boutique, corporate finance and M&A area
2003 – 2007 – consultant in PwC primarily in transaction advisory services (due diligence)
1999 – 2003 – consultant in the „Big Four” (KPMG, PwC) and BDO in financial statements’ audit

* see:

Anna Barańska on Facebook

Anna Barańska (ur. 8 września 1976 r.) polska himalaistka, zdobywczyni dwóch ośmiotysięczników. Pierwsza Polka na szczycie Everestu od strony północnej, który zdobyła 21 maja 2009. Od urodzenia jest Warszawianką, z wykształcenia jest ekonomistką, pracuje w doradztwie finansowym/inwestycyjnym (głównie przejęcia firm), nie należy do żadnego klubu. Właściwie nie jest (a przynajmniej tak o sobie mówi) alpinistką, po górach chodzi okazjonalnie od 2000 roku. Swoją przygodę z górami rozpoczęła od wejścia na Rysy od strony słowackiej w czerwcu 2000. Kolejne wspinaczki to : Gerlach 2650 m – czerwiec 2000; Triglav 2864 m – wrzesień 2001; Mount Blanc 4807 – sierpień 2002; Elbrus 5642 m– nieudana próba wejścia sierpień 2003; Pik Lenina 7210 m drogą normalną – lipiec 2004.

Wyprawy wysokogórskie :
W 2005 r. stanęła na szczycie ośmiotysięcznika – był to Cho Oyu 8201 m w Tybecie, który zdobyła w zespole z Piotrem Barabasiem drogą normalną dnia 28 września. Następnie brała udział w 2009 w wyprawie międzynarodowej na Everest North Face i jako pierwsza Polka zdobyła Everest od północnej, tybetańskiej strony w zespole z Szerpą Pemba Chotti dnia 21 maja 2009. Wyprawę tę zapamięta również z powodu tragedii – jeden z członków zespołu zmarł na atak serca podczas ataku szczytowego, inny członek wyprawy zmarł w zejściu na wysokości ok. 8700 m.

Wykształcenie:
2004 – dyplom FCCA (fellowship in Association of Certified Chartered Accountants)
2000 – Tytuł magistra (z wyróżnieniem) na kierunku Finanse i Bankowość, SGH
2000 – Tytuł magistra (z wyróżnieniem) na kierunku Zarządzanie i Marketing, SGH

Praca zawodowa:
2008 – wicedyrektor w butiku inwestycyjnym Access w zakresie corporate finance, fuzji i przejęć
2003 – 2007 – doradca w PwC głównie w zakresie transakcji kapitałowych (due diligence)
1999 – 2003 – doradca w firmach tzw. Wielkiej Czwórki (KPMG, PwC) oraz BDO w zakresie audytu sprawozdań finansowych

* Należy też przypomnieć, że wszystkie cztery jej poprzedniczki – Wanda Rutkiewicz (1978), Anna Czerwińska (2000), Martyna Wojciechowska (2006, news) i Agnieszka Kiela-Pałys (2008, 23 maja) wchodziły na Everest (teoretycznie łatwiejszą) krótszą drogą od strony południowej.

* Zobacz też:

Anna Barańska on Facebook

* Related Links:

Pierwsza Polka, która zdobyła Everest od północy : Anna Barańska.

Anna Barańska: My Everest – Mt Everest North Face International Expedition 2009, part 1.

Anna Barańska: My Everest – Mt Everest North Face International Expedition 2009, part 2.

Polish famous climbers – The golden decade of Polish Himalayan mountaineering.

* Previous story :

Interview with Bernadette McDonald.

Piotr Pustelnik: Przesuwanie granicy akceptowalnego ryzyka.

Kinga Baranowska and Piotr Pustelnik new expedition – ANNAPURNA DREAM Expedition 2010.

Himalaya 2010 climbing season: Tibet Closed as Spring Season Begins!

The Gear Junkie Profiles Seven Summiteer.

Interview with Mike Farris: Alone on Everest.

March and April Climbing Events by American Alpine Institute.

Interview with Anne-Mari Hyryläinen: The First Finnish Woman on Everest?

Everest 2010: South Side Update from IMG’s Eric Simonson.

Everest 2010: North Side Update from an Expert – Jamie McGuinness.

The Great Himalaya Trail Set To Open Next Year!

Everest — Gear For The Expedition.

* Polish Himalayas – Become a Fan

goryonline.com

** zapraszam na relacje z wypraw polskich himalaistów.

AddThis Feed Button


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: