Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 3. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 3.

Winter expedition starts! The aim of the expedition is the first winter ascent of an eight-thousander in Karakorum – the 12th peak of the world – Broak Peak 8,047 m. The expedition is going to operate from December 2010 to March 2011 and climb via a route of the first conquerors, from the West, from Goldwin-Austen Glacier in the Baltoro region.

Polish winter expedition to Broad Peak – route.

Polish winter expedition to Broad Peak led by Artur Hajzer , the team : Robert Szymczak, Rafał . Artur HajzerFronia, Jarosław Gawrysiak, Arkadiusz Grządziel, Marcin Kaczkan, Robert Kaźmierski, Jerzy Natkański and Krzysztof Starek.

The base is established while we … – preparations for the expedition to Broad Peak.
We have received a definite confirmation that all our loads reached the expedition’s base at 4,750 m – it’s a load off our chests. Now, we have to reach the base – the operation is planned for December. Meanwhile, we can all dedicate ourselves to training. At the moment it lasts approximately 6 days a week and ca. 1.5h per day – it depends – each person has an individual programme. Creation of training programmes started after the end of the expedition to Nanga Parbat, in August, with physical fitness tests. Thanks to the tests, we have received a numer of interesting data and parametres, but the most interesting is of course VO2 max. We have VO2 max at the levels ranging from 55 to 63. Now, we are working on improving them.

Watch the film from physical fitness tests. Rafał Fronia on the moving track. Research labolatory of Academic Sports Association of The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice.

Training prior to the expedition to Broad Peak 2010/2011.

A bit more than a month is left till the day when the participants of winter expedition leave for Pakistan. We are entering the final, pre-start training cycle. Highly intensive training means, tempo runs, skip run-ups, plyometrics. Exactly. As it is widely recognized, mountaineers have no idea about it. High-mountain athletics and the phenomenon of skyrunning are new concepts and without them – in our opinion – we will not succeed in winter in Karakorum. We had to learn skips – like children – from the scratch. The attached film shows our attempts :-). Ph.D. Zbigniew Borek in the role of an instruktor. 25 people connected with the Polish Winter Himalayan Mountaineering programme took part in the training.

Artur Hajzer – expedition leader

* Source : – http://polskihimalaizmzimowy.pl/

* Previous story :

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 2. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 1. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

** see :

HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09 – part 21. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09 – cz.21. /Version english and polish/

Ice Warriors not give up – HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09. /Version english and polish/

– 2007 Winter Nanga Parbat: It’s over – http://www.mounteverest.net/news.php?id=15523

Polish winter expedition to K2, 2002/3 /Version polish and english/

Polish-Italian winter expedition to Shisha Pangma (8027m), 2005 /Version polish and english/

Winter Manifesto of Krzysztof Wielicki – Manifest zimowy Krzysztofa Wielickiego /Version polish and english/

Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11 – cz.3.

Baza stoi a my…przygotowania do wyprawy Braod Peak 2010/11.

Dostaliśmy ostateczne potwierdzenie, że wszystkie nasze ładunki dotarły do bazy wyprawy na 4750 m- – kamień spadł nam z serca. Teraz pozostaje nam do niej dotrzeć – planujemy tą operację na grudzień. Tymczasem całkowicie możemy się poświęcić treningowi. Na razie jest to mniej więcj 6 dni w tygodniu po ok. 1,5h dziennie – zależy – każdy ma indywidualny program. Układanie programów zaczęło się po zakończeniu wyprawy na Nanga Parbat, w sierpniu, od badań wydolnościowych. W ich wyniku otrzymaliśmy szereg ciekawych danych i parametrów, ale ten psychologicznie najciekawszy to oczywiście VO2 max. Kształtuje się on u nas na poziomie od 55 do 63. Teraz pracujemy, żeby go poprawić.

Zobacz filmik z badań wydolnościowych. Na bieżni Rafał Fronia. Pracownia AZS AWF w Katowicach im. Jerzego Kukuczki.

Trening przed wyprawą na Broad Peak 2010/11.

Pozostał niewiele ponad miesiąc do wylotu uczestników wyprawy zimowej do Pakistanu. Wchodzimy w ostatni, przedstartowy cykl treningowy. Do użytku wchodzą środki treningowe o dużej intensywności, biegi tempowe, podbiegi skipami, pleometria. No więc właśnie. Jak powszechnie wiadomo, alpiniści nie mają o tym zielonego pojęcia. Atletyka wysokogórska i zjawisko skyrunningu to pojęcia nowe, a bez nich – tak uważamy – nie będzie sukcesu zimą w Karakorum. Skipów musieliśmy się nauczyć – jak dzieci – od zera. Jak nam to szło pokazuje załączony filmik :-). W roli instruktora dr Zbigniew Borek. W treningu uczestniczyło 25 osób skupionych wokół programu Polski Himalaizm Zimowy.

Artur Hajzer – kierownik wyprawy
(Info dodał Marek Karnecki dnia 10.11.2010)

* Źródło: – http://polskihimalaizmzimowy.pl/

** Zobacz też:

Polskie wyprawy zimowe w Himalaje.

Artur Hajzer: POLSKI HIMALAIZM ZIMOWY – Plan rozwoju.

HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09 – part 21. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09 – cz.21. /Version english and polish/

Ice Warriors not give up – HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09. /Version english and polish/

– 2007 Winter Nanga Parbat: It’s over – http://www.mounteverest.net/news.php?id=15523

Polish winter expedition to K2, 2002/3 /Version polish and english/

Polish-Italian winter expedition to Shisha Pangma (8027m), 2005 /Version polish and english/

Winter Manifesto of Krzysztof Wielicki – Manifest zimowy Krzysztofa Wielickiego /Version polish and english/

Polish winter expedition 1980: Everest – part 1

Polish winter expedition 1980: Everest – part 2

Polish winter expedition 1980: Everest – part 3

Polish winter expedition 1980: Everest – part 4

* Polish Himalayas – Become a Fan

goryonline.com

Nieruchomości on line

** zapraszam na relacje z wypraw polskich himalaistów.

AddThis Feed Button


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: