The 19th Great Finale of the Great Orchestra of Christmas Charity is just around the corner – it will take place on Sunday, January 9th 2011. XIX FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY!! /Version english and polish/.

The 19th Grand Finale of WOŚP is before us!!

We will be raising money to buy MEDICAL EQUIPMENT FOR CHILDREN WITH UROLOGICAL AND NEPHROLOGICAL DISEASES

Date: January 9th 2011 (Sunday)

Office of GOCC on the world :

IMPORTANT! If you want to take part in the WOŚP Finale but you do not speak Polish, you will have to join one of the already-existing Finale Centers in your region. The Orchestra has some dozen Centers abroad; a full list will be announced on our website shortly. All documents, volunteers’ IDs, etc. will only be made in Polish version.

• How to set up a Finale Center?

Finale Center application form (+ Rules and Regulations)

• How to organize a closed event?

Closed event application form (+ Rules and Regulations)

• How to become a volunteer?

Volunteer’s Rules and Regulations

The Great Orchestra of Christmas Charity will play for the 19th time! Just like in the previous years, on the second Sunday of January (01/09/2011) thousands of volunteers will be raising money needed to buy modern equipment for Polish hospitals. In 2011 we will play for children’s urology and nephrology.

Why these two branches of medicine? Let us explain with the words by Sylwester Prokurat, Assistant Professor, Ph. D.:

We would like to be able to detect diseases of the urinary tract earlier, because this enables early treatment and urological intervention. The reason why it is so important is that an early diagnosis may have a considerable impact on the patient’s future life.

When a developmental defect of the urinary tract is detected in a little patient, additional diagnostics is necessary, including bladder functioning tests. Since very often such defects are spotted in newborn babies, it is crucial to provide early treatment with the help of precise urological devices.

Another significant problem connected with kidney patients is the growing number of cases of severe kidney damage. As medicine progresses and new difficult yet necessary procedures are being introduced such as bone marrow transplant, liver transplant or heart transplant, the number of patients with acute kidney insufficiency is growing.

It is extremely important that the doctor has the access to so-called continuous hemofiltration methods, instead of having to send a patient to another clinic, sometimes hundreds kilometers away, where it is possible to eliminate toxins. Today, so-called intensive nephrology also includes early kidney support treatment or continuous hemofiltration treatment, aimed at stabilizing the patient, controlling the amount of water in his or her organism, supporting treatment of sepsis (especially within the first 24 hours), and eliminating toxins in cases of mushroom and drug poisonings.

In all those cases time and accessibility of treatment play a decisive role. Modern continuous hemofiltration devices give doctors a wide range of possible treatments, including plasmapheresis (therapeutic plasma transfusion) used in cases of poisoning. These methods are recommended and used in all European countries.

That is why it is very important now that specialists from the fields of nephrology, urology and intensive care work together in order to:

• Improve early diagnostics of urinary tract and provide efficient treatment;
• Prevent severe kidney damage in cases of multiple organ dysfunction syndrome in patients in intensive care units;
• Keep high standard of continuous hemofiltration treatment in children with acute kidney disease;
• Diagnose and treat hypertension in children.

Any new information about the 19th Grand Finale of WOŚP will be posted on our website. Make sure you visit it often!

* See:

How to become a volunteer for the 19th Grand Finale of WOŚP?

The WOŚP Finale in numbers

Financial accounts

* Source : – http://www.wosp.org.pl/

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

SWIFT PKO PPL PW

IBAN: PL 58 1240 1112 1111 0010 0944 9739

office :
ul. Niedźwiedzia 2a,
02-737 Warszawa,
Tel: (22) 852 32 14, (22) 852 32 15
Fax: (22) 852 07 52
Pracujemy: poniedziałek-piątek, w godz. 8.15-16.15

* buy or sell anything :

19wosp auction allegro

* see also:

The Great Orchestra Of Christmas Charity – 19th Great Finale on the whole world – part 6. XIX Finał WOŚP na całym świecie cz.6. /Version english and polish/

The Great Orchestra Of Christmas Charity – 19th Great Finale on the whole world – part 5. XIX Finał WOŚP na całym świecie cz.5. /Version english and polish/

The Great Orchestra Of Christmas Charity – 19th Great Finale on the whole world – part 4. XIX Finał WOŚP na całym świecie cz.4. /Version english and polish/

The Great Orchestra Of Christmas Charity – 19th Great Finale on the whole world – part 3. XIX Finał WOŚP na całym świecie cz.3. /Version english and polish/

The Great Orchestra Of Christmas Charity – 19th Great Finale on the whole world – part 2. XIX Finał WOŚP na całym świecie cz.2. /Version english and polish/

The Great Orchestra Of Christmas Charity – 19th Great Finale on the whole world – part 1. XIX Finał WOŚP na całym świecie cz.1. /Version english and polish/

** Previous story – The Great Finale 2008 – 2010:

The Great Orchestra Of Christmas Charity – 18th Great Finale: photo gallery. WOŚP – 18 finał : galeria zdjęć.

The Great Orchestra Of Christmas Charity – 18th Great Finale: We play on the whole world. WOŚP – 18 finał : Gramy na całym świecie!!!

The Great Orchestra Of Christmas Charity – 18th Great Finale on the whole world – part 4. XVIII Finał WOŚP na całym świecie cz.4. /Version english and polish/

The Great Orchestra Of Christmas Charity – 18th Great Finale on the whole world – part 3. XVIII Finał WOŚP na całym świecie cz.3. /Version english and polish/

The Great Orchestra Of Christmas Charity – 18th Great Finale on the whole world – part 2. XVIII Finał WOŚP na całym świecie cz.2. /Version english and polish/

The Great Orchestra Of Christmas Charity – 18th Great Finale on the whole world – part 1. XVIII Finał WOŚP na całym świecie cz.1. /Version english and polish/

WOŚP 2010 w górach: Szósty Karpacki Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 9/10.01.2010.

The 18th Great Finale of the Great Orchestra of Christmas Charity is just around the corner – it will take place on Sunday, January 10, 2010. XVIII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY!!! /Version english and polish/

GREAT ORCHESTRA’S OF CHRISTMAS CHARITY 17-th GREAT FINALE WE’RE KICKING OFF!!! XVII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY ZACZYNAMY!!! /Version polish and english/

The Great Orchestra Of Christmas Charity – XVII Final on the whole world – part 1. XVII Finał WOŚP na całym swiecie cz.1. /Version polish and english/

The Great Orchestra Of Christmas Charity – XVII Final on the whole world – part 2. XVII Finał WOŚP na całym swiecie cz.2. /Version polish and english/

The Great Finale. Finały WOŚP. /Version polish and english/

The Great Orchestra Of Christmas Charity – XVI Final on the whole world – part 2. XVI Finał WOŚP na całym swiecie cz.2. /Version polish and english/

The Great Orchestra Of Christmas Charity – XVI Final on the whole world – part 1. XVI Finał WOŚP na całym swiecie cz.1. /Version polish and english/

The Great Orchestra of Christmas Charity. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. /Version polish and english/

19 finał WOŚP – baner

XIX FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – ZACZYNAMY!!!

Przed nami XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się w niedzielę, 09.01.2011 r.

Będziemy zbierać pieniądze NA ZAKUP SPRZĘTU DLA DZIECI Z CHOROBAMI UROLOGICZNYMI I NEFROLOGICZNYMI

Data Finału: 9 stycznia 2011 r. (niedziela)

  • Jak założyć Sztab WOŚP – Sztaby WOŚP mogliście rejestrować do 30.11.2010 r. Zapraszamy w przyszłym roku!

Regulamin Sztabu WOŚP

LISTA SZTABÓW WOŚP

  • Jak zorganizować Imprezę Zamkniętą

Regulamin Imprezy Zamkniętej

  • Jak zostać wolontariuszem?

Regulamin wolontariusza

POBIERZ GRAFIKI

POBIERZ SPOTY RADIOWE

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz dziewiętnasty! Tradycyjnie w drugą niedzielę stycznia (9.01.2011 r.) tysiące wolontariuszy wyjdzie na ulice, by zbierać pieniądze na zakup najnowocześniejszego sprzętu medycznego dla polskich szpitali. W 2011 r. zagramy dla urologii i nefrologii dziecięcej.

Dlaczego urologia i nefrologia? To wyjaśnia nasz ekspert: doc. dr hab. n med. Sylwester Prokurat: wosp-18final_05

Zależy nam na tym, by wcześniej wykrywać wady układu moczowego u dzieci z możliwością wczesnego rozpoczęcia leczenia i interwencji urologicznej. To bardzo ważne, bo wczesne rozpoznanie może w sposób decydujący wpływać na dalsze losy dzieci, a później osób dorosłych.

W przypadku stwierdzenia wady rozwojowej układu moczowego u małego pacjenta konieczna jest dalsza diagnostyka, w tym badania czynności pęcherza moczowego oraz wczesne leczenie z wykorzystaniem precyzyjnego sprzętu urologicznego, bo dotyczy to między innymi dzieci w okresie noworodkowym i niemowlęcym.

Innym, bardzo ważnym problemem w zakresie ratowania dzieci z niewydolnością nerek jest narastająca częstość występowania ostrego uszkodzenia nerek. W miarę postępu medycyny, prowadzenia szeregu trudnych, ale koniecznych zabiegów takich jak transplantacje szpiku, wątroby lub serca, wzrasta liczba dzieci ze stwierdzaną ostrą niewydolnością nerek.

Niebywale istotna jest możliwość zastosowania i dostępność do tzw. ciągłych metod leczenia nerkozastępczego bezpośrednio po przyjęciu chorego do szpitala, a nie przekazywanie do odległego niekiedy o setki kilometrów ośrodka dysponującego możliwościami stosowania metod eliminacji toksyn. Dzisiaj w zakresie tzw. intensywnej nefrologii mieści się pojęcie wczesnego leczenia nerkowspomagającego lub nerkozastepczego, którego celem jest stabilizacja stanu klinicznego chorego, kontrola jego stanu nawodnienia, wspomaganie leczenia sepsy (zwłaszcza w pierwszych 24 godzinach leczenia), eliminacja toksyn w przypadku zatrucia lekami, grzybami lub innymi substancjami.

W tych wszystkich przypadkach decydującą rolę odgrywa czas i dostępność leczenia. Współczesne aparaty do prowadzenia ciągłych metod, pozwalają na stosowanie szeregu opcji terapeutycznych począwszy od pacjentów najmłodszych, z wykorzystaniem także zabiegów plazmaferezy (terapeutycznej wymiany osocza) w przypadku zatruć. Metody te zalecane są i stosowane we wszystkich krajach europejskich.

Dlatego właśnie w tej chwili bardzo ważna jest wzajemna współpraca nefrologii, urologii i intensywnej terapii w celu:

  • wczesnej diagnostyki wad układu moczowego i skutecznego ich leczenia urologicznego
  • walki z ostrym uszkodzeniem nerek w przebiegu niewydolności wielonarządowej u chorych hospitalizowanych w Oddziałach Intensywnej Terapii
  • utrzymanie wysokiego standardu leczenia nerkozastępczego dzieci z przewlekłą chorobą nerek
  • diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego u dzieci

Wielka Orkiestra postanowiła wesprzeć ten dział medycyny dziecięcej. To będzie możliwe dzięki Wam!

Najświeższe informacje dotyczące XIX Finału WOŚP znajdziecie na naszych stronach internetowych. Zaglądajcie tu często!

Sie ma!!!

Jurek Owsiak

finał WOŚP

Strona www : – http://www.wosp.org.pl/

* numer konta dla POLSKI: 67 1240 1112 1111 0010 3550 5911

* zobacz : Jak wspierać WOŚP?

Adres Fundacji:
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
ul. Niedźwiedzia 2a,
02-737 Warszawa,
Tel: (22) 852 32 14, (22) 852 32 15
Fax: (22) 852 07 52
Pracujemy: poniedziałek-piątek, w godz. 8.15-16.15

KRS: 0000030897, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 521-30-03-700, REGON 010168068,

AddThis Feed Button


zapraszam do subskrypcji mego bloga

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: