Hiking Lady’s Blog – My recommendation.

Let me introducing you… very cool website :

Welcome to Hiking Lady! 
Do you like to hike? Do you enjoy the outdoors? Perhaps you’re in the market for hiking gear but don’t know what to buy? Hiking Lady is here for you!
Whether your idea of a hike is a walk on a secluded path close to home, a serene day hike in beautiful Yosemite National Park, or climbing a peak, Hiking Lady is the place to develop and share a passion for the outdoors!
Do you like to hike but are concerned about your baby? Do you want to hike while pregnant? Then check out Hiking Lady’s new site, Hiking Baby!

The Latest from Hiking Lady’s Blog.

Hiking in Phoenix and Scottsdale, Arizona

Venturing out of Southern California with Hiking Baby in tow, we went to Phoenix and Scottsdale, Arizona, and explored some baby carrier and stroller friendly hikes/walks. Luckily the weather was… Read more…

* source: –  http://hikinglady.com/

AddThis Feed Button


Advertisements

Easter 2011, also called Pascha. Polska Wielkanoc 2011. /Version english and polish/

Easter (Greek: Πάσχα Paskha, from Hebrew: פֶּסַח Pesakh,) is the most important annual religious feast in the Christian liturgical year.[1]

Easter in 2010 falls on the following days:
First day of Easter – April 24, 2011 – Sunday
The second day of Easter – April 25, 2011 – Monday

It celebrates the resurrection of Jesus, which Christians believe occurred on the third day after his crucifixion around AD 33. ikona.jpgMany non-religious cultural elements have become part of the holiday, and those aspects are often celebrated by many Christians and non-Christians alike.

Easter also refers to the season of the church year called Eastertide or the Easter Season. Traditionally the Easter Season lasted for the forty days from Easter Day until Ascension Day but now officially lasts for the fifty days until Pentecost. The first week of the Easter Season is known as Easter Week or the Octave of Easter.

Easter is termed a moveable feast because it is not fixed in relation to the civil calendar. Easter falls at some point between late March and late April each year (early April to early May in Eastern Christianity), following the cycle of the moon. After several centuries of disagreement, all churches accepted the computation of the Alexandrian Church (now the Coptic Church) that Easter is the first Sunday after the first fourteenth day of the moon (the Paschal Full Moon) that is on or after March 21 (the ecclesiastical spring, or vernal, equinox).

Easter is linked to the Jewish Passover not only for much of its symbolism but also for its position in the calendar. The Last Supper shared by Jesus and his disciples before his crucifixion is generally thought of as a Passover meal, based on the chronology in the Synoptic Gospels (Matthew 26:17; Mark 14:12; Luke 22:7). The Gospel of John, however, speaks of the Jewish elders not wanting to enter the hall of Pilate in order “that they might eat the Passover”, implying that the Passover meal had not yet occurred (John 18:28; John 19:14).[2] Thus, John places Christ’s death at the time of the slaughter of the Passover lamb, which would put the Last Supper slightly before Passover, on 14 Nisan of the Bible’s Hebrew calendar.[3] According to The Catholic Encyclopedia, “In fact, the Jewish feast was taken over into the Christian Easter celebration.”

easter-wishes

Wielkanoc w 2010 roku przypada w następujące dni:
Pierwszy dzień świąt wielkanocnych – 24 kwietnia 2011 – niedziela
Drugi dzień świąt wielkanocnych – 25 kwietnia 2011 – poniedziałek

Wielkanoc (Pascha, Niedziela Wielkanocna) – najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, obchodzone przez wszystkie wyznania chrześcijańskie. Poprzedzający ją tydzień, stanowiący okres wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest Wielkim Tygodniem. Ostatnie trzy doby tego tygodnia: Wielki Czwartek (wieczór), Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania znane są jako Triduum Paschalne (Triduum Paschale). Co prawda każda niedziela jest w chrześcijaństwie pamiątką zmartwychwstania Chrystusa, ale Wielka Niedziela jest pamiątką najbardziej uroczystą.

easter_eggs1_2_279

Podczas soboru nicejskiego w 325 roku ustalono, że będzie się ją obchodzić w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Ta skomplikowana zasada jest w istocie przełożeniem na solarny w swej naturze kalendarz juliański konkretnej daty 15 Nisan z religijnego kalendarza hebrajskiego, który jest kalendarzem lunarno-solarnym. Data 15 Nisan wyznacza w kalendarzu hebrajskim początek święta Paschy, wokół którego działy się wydarzenia zbawcze. Wielkanoc jest więc świętem ruchomym: może wypaść najwcześniej 22 marca, zaś najpóźniej 25 kwietnia. Z datą Wielkanocy powiązany jest termin większości ruchomych świąt ogólnochrześcijańskich i katolickich, m.in.: Środa Popielcowa, Wielki Post, Triduum Paschalne, Wniebowstąpienie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego, Boże Ciało i inne. Po wprowadzeniu kalendarza gregoriańskiego znów pojawiły się odmienności: w prawosławiu Wielkanoc obchodzi się bowiem zgodnie z kalendarzem juliańskim. Ostatnio niektóre środowiska chrześcijańskie postulują ustanowienie Wielkanocy, jako święta stałego. Wiemy bowiem dzisiaj, że Jezus mógł zostać ukrzyżowany 7 kwietnia 30 roku, lub – co znacznie mniej prawdopodobne – 3 kwietnia 33 roku. W związku z tym znamy prawdopodobna datę zmartwychwstania, to jest 9 kwietnia 30 roku. Kwestia ta była przedmiotem obrad II Soboru Watykańskiego. jajka.jpg

Wielka Niedziela jest pierwszym dniem wielkanocnego okresu świątecznego zwanego oktawą wielkanocną. Okres Wielkanocny rozpoczyna się Wigilią Wielkanocną. Czas Wielkanocnej radości trwa w liturgii 50 dni i kończy się niedzielą Zesłania Ducha Świętego. W 40-tym dniu (czwartek) obchodzona jest uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa (Dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 4 marca 2003 r. katolicy w Polsce od roku 2004 obchodzą święto Wniebowstąpienia w siódmą niedzielę po Wielkanocy).

Z obchodami świąt wielkanocnych związanych jest wiele zwyczajów ludowych (z których część wywodzi się ze starosłowiańskiego święta Jarego): śniadanie wielkanocne, pisanki, święcone, śmigus-dyngus, dziady śmigustne, Rękawka, Emaus, walatka, z kurkiem po dyngusie, Siuda Baba, wieszanie Judasza, pogrzeb żuru i śledzia, pucheroki, palma wielkanocna, Jezusek Palmowy.

zyczenia-new

Polska Wielkanoc

Święta Zmartwychwstania Pańskiego, zwane też Świętami Wielkanocnymi to najważniejszy moment w rocznym cyklu liturgicznym Kościoła. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest najistotniejszym wydarzeniem, podstawą całego chrześcijaństwa, świadectwem zwycięstwa, triumfu życia nad śmiercią.
Pierwsi chrześcijanie, wywodząc się z wyznawców mozaizmu i z kręgu kultury judaistycznej nie odrzucili żydowskiego układu roku, podzielonego na tygodnie i święta synagogalne.

Największe święto żydowskie – Paschę, uznawali wszyscy za zapowiedź Paschy (Wielkanocy). Społeczność chrześcijańska czciła dzień zmartwychwstania Chrystusa już w najwcześniejszych czasach, przed rozproszeniem apostołów, niosących ewangeliczną naukę do różnych części świata.
Święta Wielkanocne Kościół obchodził już uroczyście w II wieku.
Obchody corocznej pamiątki zmartwychwstania poprzedzone są okresem przygotowań zwanym Wielkim Postem.
Cykl czterdziestodniowego Wielkiego Postu rozpoczyna Środa Popielcowa tzw. Popielec.
Ksiądz w tym dniu posypuje wiernym głowy odrobiną popiołu, uzyskanego ze spalonych ubiegłorocznych gałązek palmowych. Przyjęcie popiołu oznacza pokorne uznanie słabości ludzkiej oraz gotowość wewnętrznego odrodzenia.

Post jest czasem, który ma ułatwić wiernym spotkanie z łaską Boga, uczyć wewnętrznej dyscypliny i opanować pragnienia. W okresie wielkopostnym modlitwa osobista i wspólnotowa przybiera specyficzne formy, związane z męką Jezusa. Kilkaset lat liczy zwyczaj odprawiania nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Nabożeństwo to upamiętnia przejście ulicami Jerozolimy Chrystusa niosącego krzyż. Droga Krzyżowa, zwyczajowo odprawiana w piątki, polega na rozważaniu Męki Pańskiej z jednoczesnym przemierzaniem symbolicznej trasy, wytyczonej czternastoma krzyżami obrazującymi poszczególne epizody opisane w Ewangelii.
Temat męki i śmierci Chrystusa podejmują również Gorzkie Żale – nabożeństwo rdzennie polskie, odprawiane w niedziele Wielkiego Postu. Nabożeństwo rozpoczyna pieśń o charakterze pobudki, wzywająca wiernych do głębokiego przeżywania ofiary krzyżowej Jezusa; składa się z trzech części, z których każda zawiera trzy pieśni, wprowadzane krótkim podaniem intencji. Wielki Post to czas, w którym organizowane są rekolekcje i przedstawienia misteryjne.

Ostatni tydzień Wielkiego Postu rozpoczyna Niedziela Palmowa, która przypomina o triumfalnym wjeździe Chrystusa do Jerozolimy. Tego dnia święci się w kościele kupione lub własnoręcznie zrobione palemki wielkanocne. Są to zazwyczaj wierzbowe lub bukszpanowe gałązki, które przyozdabia się kolorowymi, suchymi kwiatkami i wstążeczkami. Dawniej wierzono, że palma wielkanocna będzie chronić ludzi, zwierzęta, domy i pola przed czarami, ogniem i wszelkim złem. W niektórych rejonach Polski do dzisiaj przygotowuje się okazałe, kilkumetrowe palmy. Szczególnie piękne są palmy góralskie i kurpiowskie.

Wielki Tydzień był czasem porządkowania domów ale i własnego wnętrza poprzez liczne posty i umartwienia. Święcono wodę i ogień, przygotowywano jaja wielkanocne. Podczas wielkotygodniowych nabożeństw wierni rozpamiętywali wydarzenia z ostatnich dni życia Chrystusa. Tak dzieje się również dziś.
W Wielki Czwartek milkną dzwony kościelne, by odezwać się ponownie w Wielką Sobotę. W katedrach biskupi święcą w tym dniu oleje, potrzebne przy udzielaniu sakramentu chrztu, bierzmowania i sakramentu chorych. W pozostałych świątyniach odprawiana jest Msza Wieczerzy Pańskiej. Po liturgii Słowa następuje obrzęd obmycia nóg dwunastu chłopcom lub dojrzałym mężczyznom. Odziany na biało kapłan polewa wodą ich stopy i ociera ręcznikiem. Gest ten symbolizuje czynne włączenie się w Bożą miłość i odnosi się do przykazania miłości bliźniego. Liturgia Eucharystyczna Wielkiego Czwartku upamiętnia moment ustanowienia Najświętszego Sakramentu – przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Po uroczystej Komunii świętej wiernych najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do tzw. kaplicy adoracji, a przy tabernakulum gaśnie wieczna lampka.
Dawniej w Wielki Czwartek młodzi chłopcy święcili „topienie Judasza”, czyli słomianą kukłę odzianą w łachy wrzucali do rzeki i ciskali w nią grudami błota i kamieniami. Dziewczęta zaś o zmroku udawały się do najbliższej bieżącej wody by się w niej wykąpać. Wierzono bowiem, że woda w Wielki Czwartek nabierała niezwykłej mocy przysparzania dziewczętom gładkości.

Wielki Piątek poświęcony jest przeżyciom, związanym z męką i śmiercią Chrystusa. W tym dniu obowiązuje wiernych zachowanie ścisłego postu. W Wielki Piątek nie odprawia się Mszy świętej, a odczytuje się wiernym obszerny opis męki Chrystusa, po którym następuje adoracja krzyża. W Wielki Piątek gotuje się jaja na twardo, a później maluje się je, skrobie wzory lub okleja. Takimi pisankami można grać „w bitki”, czyli uderzać swoim jajkiem w jako kolegi. Wygrywa ten, czyje jajko się nie zbije.

W Wielką Sobotę przez cały dzień trwa adoracja Chrystusa złożonego do grobu. Przygotowuje się tego dnia Święconkę, czyli małe porcje pokarmów, które znajdą się później na świątecznym stole. Święconkę włożoną do koszyczka ozdobionego zielonymi listkami i białymi serwetkami zanosi się do kościoła, aby ksiądz pobłogosławił. W wielkanocnej Święconce znaleźć można oczywiście jaja, które są symbolem początku i źródłem życia, chleb, wędlinę, sól, pieprz, czasem ciasto.

Niedziela Wielkanocna jest radosnym, długo oczekiwanym dniem, który spędza się w rodzinnym gronie. Dzień ten rozpoczyna poranna Msza święta zwana Rezurekcją, którą poprzedza uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła. Po porannej Mszy spożywa się świąteczne śniadanie, w trakcie którego członkowie rodziny składają sobie życzenia, dzieląc się święconym jajkiem. Wśród smakołyków na świątecznym stole nie może zabraknąć wielkanocnych baranków i zajączków wykonanych z cukru, masła lub upieczonych z ciasta oraz wielkanocnych bab i mazurków.

Drugi dzień Świąt czyli Poniedziałek Wielkanocny, zwany także lanym poniedziałkiem przynosi najwięcej śmiechu i zabawy dzieciom. Tego dnia bowiem chłopcy i dziewczęta oblewają się wodą. Ta wielkanocna kąpiel to śmigus-dyngus. Trudno dziś powiedzieć jaki był sens zwyczaju oblewania się wodą. Prawdopodobnie chodziło tu o akt oczyszczenia i wzmocnienia sił rozrodczych. Dlatego w tym dniu pozwólmy chociażby skropić się wodą.

źródła : – http://www.pmkamsterdam.nl/PL/Czytelnia/Wielkanoc.htmhttp://abulinka.blox.pl/html

* Polish Himalayas – Become a Fan

goryonline.com

** zapraszam na relacje z wypraw polskich himalaistów.

AddThis Feed Button


New Year Best Wishes: Happy New Year 2011.

Best Wishes for the New Year.:)
..and welcome on board! Join us on Facebook

When the clock strikes twelve on December 31st, people all over the world cheer and wish each other a very Happy New Year. For some, this event is no more than a change of a calendar. For others, the New Year symbolizes the beginning of a better tomorrow. So, if you look forward to a good year ahead, spread happiness with these wonderful New Year wishes.

Warmest thoughts and best wishes for a wonderful holiday and a Very Happy New Year…

One of the real joys of the holiday season is the opportunity to say thank you for being a part of our lives and to wish you the very best for the New Year.

May this New Year bring newly found prosperity, love, happiness and delight in your life.

This bright New Year is supplied to me to reside every day among zest, to daily augment and try to be my top and my best! – William Arthur Ward

May the dawning of presently New Year, fill your core amidst new hopes, open up new horizons and shoot for you promises of more capable tomorrows. May you own a excellent New Year.

As the new year blossoms, may the journey of your livlihood be fragrant amongst new opportunities, your days be bright in on new hopes and your center be wonderful amid love! Happy New Year!

Irish toast
In the New Year, may your right hand always be stretched out in friendship, never in want.

Charles Dickens
A merry Christmas to everybody! A happy New Year to the world!

Walter Scott
Each age has deemed the new born year
The fittest time for festal cheer

Benjamin Franklin
Be always at war with your vices, at peace with your neighbors, and let each New Year find you a better man.

Mark Twain
New Year’s Day… now is the accepted time to make your regular annual good resolutions. Next week you can begin paving hell with them as usual.

“When you are lonely, I hope you Love!
When you are down, I hope you Joy!
When you are troubled, I desire you Peace!
When Times look empty, I want you Hope!
Have a Happy New Year!”

Happy New Year 20011.

* You can help – see :

–  The 19th Great Finale of the Great Orchestra of Christmas Charity is just around the corner – it will take place on Sunday, January 9th 2011. XIX FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY!! /Version english and polish/.

***ŻYCZENIA NOWOROCZNE***
(¸.•`´ “•.¸)(¸.•`´ “•.¸)
Marzeń o które warto walczyć.
Radości, którymi warto się dzielić,
przyjaciół z którymi warto być
i nadziei bez której nie da się żyć.
Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku 2011 !

(¸.•`´ “•.¸)(¸.•`´ “•.¸)(¸.•`´ “•.¸)
Szczęśliwego Nowego Roku
Powodzenia w życiu osobistym i zawodowym
Samych sukcesów z całego serca życzę.

(¸.•`´ “•.¸)(¸.•`´ “•.¸)(¸.•`´ “•.¸)

* Related Links : –  Happy New Year 2010!! – New Year Wishes.

** Previous story :

Best Hike’s Top Ten Hiking Towns Worldwide: #2 and #1.

Best Hike’s Top Ten Hiking Towns Worldwide: #4 and #3.

Best Hike’s Top Ten Hiking Towns Worldwide: #5-#8.

Best Hike’s Top Ten Hiking Towns Worldwide: #10 and #9 Revealed.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11 – Sponsorship offer.

Gasherbrum II Winter Expedition 2010/2011.

Merry Christmas Wishes 2010.

* Polish Himalayas – Become a Fan

Exweb Week-In-Review is sponsored by HumanEdgeTech the world’s premier supplier of expedition technology. Our team helps you find ultra light expedition tech that works globally.

e-mail or call +1 212 966 1928

* Read these stories – and more! – at ExplorersWeb.com

gieldanieruchomosci24.com

AddThis Feed Button

Easter 2010, also called Pascha. Polska Wielkanoc 2010. /Version english and polish/

Easter (Greek: Πάσχα Paskha, from Hebrew: פֶּסַח Pesakh,) is the most important annual religious feast in the Christian liturgical year.[1]

Easter in 2010 falls on the following days:
First day of Easter – April 4, 2010 – Sunday
The second day of Easter – April 5, 2010 – Monday

It celebrates the resurrection of Jesus, which Christians believe occurred on the third day after his crucifixion around AD 33. ikona.jpgMany non-religious cultural elements have become part of the holiday, and those aspects are often celebrated by many Christians and non-Christians alike.

Easter also refers to the season of the church year called Eastertide or the Easter Season. Traditionally the Easter Season lasted for the forty days from Easter Day until Ascension Day but now officially lasts for the fifty days until Pentecost. The first week of the Easter Season is known as Easter Week or the Octave of Easter.

Easter is termed a moveable feast because it is not fixed in relation to the civil calendar. Easter falls at some point between late March and late April each year (early April to early May in Eastern Christianity), following the cycle of the moon. After several centuries of disagreement, all churches accepted the computation of the Alexandrian Church (now the Coptic Church) that Easter is the first Sunday after the first fourteenth day of the moon (the Paschal Full Moon) that is on or after March 21 (the ecclesiastical spring, or vernal, equinox).

Easter is linked to the Jewish Passover not only for much of its symbolism but also for its position in the calendar. The Last Supper shared by Jesus and his disciples before his crucifixion is generally thought of as a Passover meal, based on the chronology in the Synoptic Gospels (Matthew 26:17; Mark 14:12; Luke 22:7). The Gospel of John, however, speaks of the Jewish elders not wanting to enter the hall of Pilate in order “that they might eat the Passover”, implying that the Passover meal had not yet occurred (John 18:28; John 19:14).[2] Thus, John places Christ’s death at the time of the slaughter of the Passover lamb, which would put the Last Supper slightly before Passover, on 14 Nisan of the Bible’s Hebrew calendar.[3] According to The Catholic Encyclopedia, “In fact, the Jewish feast was taken over into the Christian Easter celebration.”

easter-wishes

Wielkanoc w 2010 roku przypada w następujące dni:
Pierwszy dzień świąt wielkanocnych – 4 kwietnia 2010  – niedziela
Drugi dzień świąt wielkanocnych –  5 kwietnia 2010  – poniedziałek

Wielkanoc (Pascha, Niedziela Wielkanocna) – najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, obchodzone przez wszystkie wyznania chrześcijańskie. Poprzedzający ją tydzień, stanowiący okres wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest Wielkim Tygodniem. Ostatnie trzy doby tego tygodnia: Wielki Czwartek (wieczór), Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania znane są jako Triduum Paschalne (Triduum Paschale). Co prawda każda niedziela jest w chrześcijaństwie pamiątką zmartwychwstania Chrystusa, ale Wielka Niedziela jest pamiątką najbardziej uroczystą.

easter_eggs1_2_279

Podczas soboru nicejskiego w 325 roku ustalono, że będzie się ją obchodzić w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Ta skomplikowana zasada jest w istocie przełożeniem na solarny w swej naturze kalendarz juliański konkretnej daty 15 Nisan z religijnego kalendarza hebrajskiego, który jest kalendarzem lunarno-solarnym. Data 15 Nisan wyznacza w kalendarzu hebrajskim początek święta Paschy, wokół którego działy się wydarzenia zbawcze. Wielkanoc jest więc świętem ruchomym: może wypaść najwcześniej 22 marca, zaś najpóźniej 25 kwietnia. Z datą Wielkanocy powiązany jest termin większości ruchomych świąt ogólnochrześcijańskich i katolickich, m.in.: Środa Popielcowa, Wielki Post, Triduum Paschalne, Wniebowstąpienie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego, Boże Ciało i inne. Po wprowadzeniu kalendarza gregoriańskiego znów pojawiły się odmienności: w prawosławiu Wielkanoc obchodzi się bowiem zgodnie z kalendarzem juliańskim. Ostatnio niektóre środowiska chrześcijańskie postulują ustanowienie Wielkanocy, jako święta stałego. Wiemy bowiem dzisiaj, że Jezus mógł zostać ukrzyżowany 7 kwietnia 30 roku, lub – co znacznie mniej prawdopodobne – 3 kwietnia 33 roku. W związku z tym znamy prawdopodobna datę zmartwychwstania, to jest 9 kwietnia 30 roku. Kwestia ta była przedmiotem obrad II Soboru Watykańskiego. jajka.jpg

Wielka Niedziela jest pierwszym dniem wielkanocnego okresu świątecznego zwanego oktawą wielkanocną. Okres Wielkanocny rozpoczyna się Wigilią Wielkanocną. Czas Wielkanocnej radości trwa w liturgii 50 dni i kończy się niedzielą Zesłania Ducha Świętego. W 40-tym dniu (czwartek) obchodzona jest uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa (Dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 4 marca 2003 r. katolicy w Polsce od roku 2004 obchodzą święto Wniebowstąpienia w siódmą niedzielę po Wielkanocy).

Z obchodami świąt wielkanocnych związanych jest wiele zwyczajów ludowych (z których część wywodzi się ze starosłowiańskiego święta Jarego): śniadanie wielkanocne, pisanki, święcone, śmigus-dyngus, dziady śmigustne, Rękawka, Emaus, walatka, z kurkiem po dyngusie, Siuda Baba, wieszanie Judasza, pogrzeb żuru i śledzia, pucheroki, palma wielkanocna, Jezusek Palmowy.

zyczenia-new

Polska Wielkanoc

Święta Zmartwychwstania Pańskiego, zwane też Świętami Wielkanocnymi to najważniejszy moment w rocznym cyklu liturgicznym Kościoła. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest najistotniejszym wydarzeniem, podstawą całego chrześcijaństwa, świadectwem zwycięstwa, triumfu życia nad śmiercią.
Pierwsi chrześcijanie, wywodząc się z wyznawców mozaizmu i z kręgu kultury judaistycznej nie odrzucili żydowskiego układu roku, podzielonego na tygodnie i święta synagogalne.

Największe święto żydowskie – Paschę, uznawali wszyscy za zapowiedź Paschy (Wielkanocy). Społeczność chrześcijańska czciła dzień zmartwychwstania Chrystusa już w najwcześniejszych czasach, przed rozproszeniem apostołów, niosących ewangeliczną naukę do różnych części świata.
Święta Wielkanocne Kościół obchodził już uroczyście w II wieku.
Obchody corocznej pamiątki zmartwychwstania poprzedzone są okresem przygotowań zwanym Wielkim Postem.
Cykl czterdziestodniowego Wielkiego Postu rozpoczyna Środa Popielcowa tzw. Popielec.
Ksiądz w tym dniu posypuje wiernym głowy odrobiną popiołu, uzyskanego ze spalonych ubiegłorocznych gałązek palmowych. Przyjęcie popiołu oznacza pokorne uznanie słabości ludzkiej oraz gotowość wewnętrznego odrodzenia.

Post jest czasem, który ma ułatwić wiernym spotkanie z łaską Boga, uczyć wewnętrznej dyscypliny i opanować pragnienia. W okresie wielkopostnym modlitwa osobista i wspólnotowa przybiera specyficzne formy, związane z męką Jezusa. Kilkaset lat liczy zwyczaj odprawiania nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Nabożeństwo to upamiętnia przejście ulicami Jerozolimy Chrystusa niosącego krzyż. Droga Krzyżowa, zwyczajowo odprawiana w piątki, polega na rozważaniu Męki Pańskiej z jednoczesnym przemierzaniem symbolicznej trasy, wytyczonej czternastoma krzyżami obrazującymi poszczególne epizody opisane w Ewangelii.
Temat męki i śmierci Chrystusa podejmują również Gorzkie Żale – nabożeństwo rdzennie polskie, odprawiane w niedziele Wielkiego Postu. Nabożeństwo rozpoczyna pieśń o charakterze pobudki, wzywająca wiernych do głębokiego przeżywania ofiary krzyżowej Jezusa; składa się z trzech części, z których każda zawiera trzy pieśni, wprowadzane krótkim podaniem intencji. Wielki Post to czas, w którym organizowane są rekolekcje i przedstawienia misteryjne.

Ostatni tydzień Wielkiego Postu rozpoczyna Niedziela Palmowa, która przypomina o triumfalnym wjeździe Chrystusa do Jerozolimy. Tego dnia święci się w kościele kupione lub własnoręcznie zrobione palemki wielkanocne. Są to zazwyczaj wierzbowe lub bukszpanowe gałązki, które przyozdabia się kolorowymi, suchymi kwiatkami i wstążeczkami. Dawniej wierzono, że palma wielkanocna będzie chronić ludzi, zwierzęta, domy i pola przed czarami, ogniem i wszelkim złem. W niektórych rejonach Polski do dzisiaj przygotowuje się okazałe, kilkumetrowe palmy. Szczególnie piękne są palmy góralskie i kurpiowskie.

Wielki Tydzień był czasem porządkowania domów ale i własnego wnętrza poprzez liczne posty i umartwienia. Święcono wodę i ogień, przygotowywano jaja wielkanocne. Podczas wielkotygodniowych nabożeństw wierni rozpamiętywali wydarzenia z ostatnich dni życia Chrystusa. Tak dzieje się również dziś.
W Wielki Czwartek milkną dzwony kościelne, by odezwać się ponownie w Wielką Sobotę. W katedrach biskupi święcą w tym dniu oleje, potrzebne przy udzielaniu sakramentu chrztu, bierzmowania i sakramentu chorych. W pozostałych świątyniach odprawiana jest Msza Wieczerzy Pańskiej. Po liturgii Słowa następuje obrzęd obmycia nóg dwunastu chłopcom lub dojrzałym mężczyznom. Odziany na biało kapłan polewa wodą ich stopy i ociera ręcznikiem. Gest ten symbolizuje czynne włączenie się w Bożą miłość i odnosi się do przykazania miłości bliźniego. Liturgia Eucharystyczna Wielkiego Czwartku upamiętnia moment ustanowienia Najświętszego Sakramentu – przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Po uroczystej Komunii świętej wiernych najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do tzw. kaplicy adoracji, a przy tabernakulum gaśnie wieczna lampka.
Dawniej w Wielki Czwartek młodzi chłopcy święcili „topienie Judasza”, czyli słomianą kukłę odzianą w łachy wrzucali do rzeki i ciskali w nią grudami błota i kamieniami. Dziewczęta zaś o zmroku udawały się do najbliższej bieżącej wody by się w niej wykąpać. Wierzono bowiem, że woda w Wielki Czwartek nabierała niezwykłej mocy przysparzania dziewczętom gładkości.

Wielki Piątek poświęcony jest przeżyciom, związanym z męką i śmiercią Chrystusa. W tym dniu obowiązuje wiernych zachowanie ścisłego postu. W Wielki Piątek nie odprawia się Mszy świętej, a odczytuje się wiernym obszerny opis męki Chrystusa, po którym następuje adoracja krzyża. W Wielki Piątek gotuje się jaja na twardo, a później maluje się je, skrobie wzory lub okleja. Takimi pisankami można grać „w bitki”, czyli uderzać swoim jajkiem w jako kolegi. Wygrywa ten, czyje jajko się nie zbije.

W Wielką Sobotę przez cały dzień trwa adoracja Chrystusa złożonego do grobu. Przygotowuje się tego dnia Święconkę, czyli małe porcje pokarmów, które znajdą się później na świątecznym stole. Święconkę włożoną do koszyczka ozdobionego zielonymi listkami i białymi serwetkami zanosi się do kościoła, aby ksiądz pobłogosławił. W wielkanocnej Święconce znaleźć można oczywiście jaja, które są symbolem początku i źródłem życia, chleb, wędlinę, sól, pieprz, czasem ciasto.

Niedziela Wielkanocna jest radosnym, długo oczekiwanym dniem, który spędza się w rodzinnym gronie. Dzień ten rozpoczyna poranna Msza święta zwana Rezurekcją, którą poprzedza uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła. Po porannej Mszy spożywa się świąteczne śniadanie, w trakcie którego członkowie rodziny składają sobie życzenia, dzieląc się święconym jajkiem. Wśród smakołyków na świątecznym stole nie może zabraknąć wielkanocnych baranków i zajączków wykonanych z cukru, masła lub upieczonych z ciasta oraz wielkanocnych bab i mazurków.

Drugi dzień Świąt czyli Poniedziałek Wielkanocny, zwany także lanym poniedziałkiem przynosi najwięcej śmiechu i zabawy dzieciom. Tego dnia bowiem chłopcy i dziewczęta oblewają się wodą. Ta wielkanocna kąpiel to śmigus-dyngus. Trudno dziś powiedzieć jaki był sens zwyczaju oblewania się wodą. Prawdopodobnie chodziło tu o akt oczyszczenia i wzmocnienia sił rozrodczych. Dlatego w tym dniu pozwólmy chociażby skropić się wodą.

źródła : – http://www.pmkamsterdam.nl/PL/Czytelnia/Wielkanoc.htmhttp://abulinka.blox.pl/html

* Polish Himalayas – Become a Fan

goryonline.com

** zapraszam na relacje z wypraw polskich himalaistów.

AddThis Feed Button


Top 10 Adventure Destinations For 2010 (U.S. Edition)

Author : Kraig Becker

A few weeks back I wrote a story for Gadling on my selection for the Top 10 Adventure Destinations for 2010, with places like Antarctica, Mongolia, and Bhutan all making my personal list. But for the passport challenged, or those that don’t enjoy spending 25 hours in transit to the far corners of the world, Outdoorzy has put together a list of their own, giving us their selection for the Top 10 Adventure Destinations in the U.S. for next year.

grand-teton-national-park Grand Teton National Park

Some of the fun, cool, and down right adventurous places to make their list include Leadville, Colorado, home of the Leadville 100 mountain bike race and the amazing Channel Islands off the coast of California, which offer some great sea kayaking and access to a wilderness area that is little known and seldom visited. The Tetons, Maui, and six other great places all earn a spot on the list as well.

Notable locations missing from the list include Moab and Boulder, which have long been seen as the epicenters for the outdoor community. Those two places belong in the “Adventure Destination Hall of Fame” however, and it’s nice to see other places get recognized. Much like my list however, I’m sure compromises had to be made to pair it down to just ten. In my case, I even cheated, and snuck in two extra! 🙂

So, what other locations should make the list? With the economy still struggling to a degree, I’m sure a lot of people will pass on International travel again this year, and having some suggestions closer to home is always a nice option.

* Source : – http://theadventureblog.blogspot.com/

** Previous story :

Everest 2010 season – Expeditions with any British Teams or Britons.

Everest 2010: An Interview with Phil Crampton of Altitude Junkies.

Everest: Beyond The Limit Season 3 News.

Alan Arnette’s Everest 2010 Coverage Begins, Double Traverse Announced!

Everest Spring 2010 preview: Kaltenbrunner & Dujmovits.

StatCrunch: ladies of thin air – XXIst Century women.

–  StatCrunch: ladies of thin air – beyond Wanda’s footprints.

StatCrunch: 8000er mountaineers with 6 summits or more, updated – October/2009.

goryonline.com

** zapraszam na relacje z wypraw polskich himalaistów.

AddThis Feed Button


zapraszam do subskrypcji mego bloga

Hiking Gift List – Hiking Lady tip.

Author : Hiking Lady.

Many of my friends and family are avid hikers and love the outdoors. Here are some items that I’ll be giving this holiday, and a few I’d love to receive ;)

For the Kids

Animal-Slippers Animal Slippers: As a kid I often received a gift of slippers for Christmas. I certainly would have loved a pair of these cozy, plush slippers! They come in several animal styles: T.Rex, Orangutan, Meerkat, Emperor Penguin, and Great White Shark.
Illuminated-Ant-Farm Illuminated Ant Farm: An ant farm is a great way to introduce kids to nature. This modern one is high tech – it is filled with nutritious non-toxic gel so you can watch the ants day AND night as they build their tunnels, eat, and sleep.
CamelBak Kids BPA free CamelBak Bottles for the kids: These bottles are BPA free and have fun designs. Why can’t the full size bottles be this cute?

For the Hikers

Yahtzee National Parks National Parks Yahtzee: A fun, national park themed version of the classic game.

Joby Gorillapod
Joby Gorillapods: When I hike and want a group picture, this mini tripod comes in very handy. Because it is flexible it can handle the rough terrain of hiking trails and mountain peaks. Plus it hardly weighs anything, which all backpackers appreciate.

K2
K2: Ed Viesturs new book: The famous American mountain climber, Ed Viesturs, recently published this book recounting his climb of the world’s most dangerous mountain, and he weaves together an analysis of the other groups who have attempted to summit this treacherous peak. If you have any mountaineers or sofa adventurers on your list I think they will enjoy this book.

Sunrise-Earth-DVD
Sunrise Earth DVD: This is an amazing Discovery Channel film that captures beautiful nature footage and pairs it with the natural sounds of the world at sunrise.

Planet-Earth-DVD
Planet Earth DVD: If you haven’t seen this film yet I’d highly recommend it as a Christmas gift for yourself! Planet Earth won 4 Emmy awards and many others, and does a breathtaking job of exploring our planet.

Headlight
Energizer LED headlamp: I got one of these earlier in the year and every time I use it fellow hikers and campers always admire its brightness plus the red light mode when you don’t want to impair your night vision. I’ll be giving a lot of these this year!
Fleece-Socks Fleece Socks: One of my good friends always wears these in her sleeping bag when backpacking and camping. I’ve been eyeing a pair for awhile…

Jetboil Flash
JetBoil Flash: This is the latest and greatest version of JetBoil’s Personal Cooking System. The cool new feature is the outside indicator that will let you know when the water is boiling. Kind of pricey, but the backpackers on your list will thank you all year.
Garmin Dakota Garmin Dakota GPS: Want to really go over the top and get the ultimate hiking gift? Garmin’s new Dakota GPS will be adored by hikers, backpackers, and geocachers alike. They have a touch screen display and loads of memory so you can store lots of maps, plus it has a very reliable receiver and has a built in compass and altimeter. Hint: I’d love one of these!

* Source : – http://hikinglady.com/2009/hiking-ladys-hiking-gift-list/

* Previous story  : – Equipment

Womens Mountaineering Boots – Hiking Lady tip.

Women’s Hiking Boots – Hiking Lady tip.

Mountaineering Boots – Vasque M-Finity. /Version english and polish/

Mountaineering Boots – Vasque Ice 9000.

La Sportiva Batura Boots: Comfort and Performance.

goryonline.com

** zapraszam na relacje z wypraw polskich himalaistów.

AddThis Feed Button


zapraszam do subskrypcji mego bloga

Favorite Links – Hiking Lady tip.

There are so many great websites and blogs out there with tremendous amounts of information on hiking, backpacking, camping, trekking, you name it. My favorites are listed below. Happy web-surfing, and let us know what sites you like to visit!

Also, be sure to check out Hiking Lady’s List of Organizations page for a list of hiking, backpacking, and climbing groups!

2Heeldrive This blog has a lot of good info on gear, hiking fitness, and long distance trails including the Pacific Crest Trail and John Muir Trails (which I am partial to since I’m a Californian…)

99+1 Countries: A Travel Blog If you’re like me and always looking for the next adventure, you’ll find this blog inspiring. It tracks the global travels of a young Finnish woman who is on a quest to explore the world.

The Adventure Blog This blog has great info about you guessed it… adventures! There are lots of great blog posts ranging from a detailed trip review of a Mt. Kilimanjaro climb and subsequent safari, to the latest news about famous and not so famous climbers in the Himalayas.

Ah, Wilderness! An interesting blog with particularly insightful posts about the Southwest. If you plan to explore Mesa Verde, Canyon de Chelly, or other Southwest treasures, be sure to check out this website.

AlpineZone.com – The Northeast Guide to Mountain Adventure A resource for New England and Northeast skiing and hiking; online lodging reservations for inns, bed & breakfasts, and hotels throughout New England and the Northeast; an extensive online outdoor gear store; and a popular message forum.

Away from the Grind If you want to get away from it all, then this blog is for you! It has nice write-ups on hikes in the western USA, and the photos are
impressive, especially the ones of wildlife and the Great Sand Dunes National Park.

Babes in the Backcountry The name says it all! They offer trips and clinics to get women outdoors and have fun getaways in the backcountry!

Be Out There These guys help adventure travelers search for their next adventure! (All of the trips they review sound like so much fun!) If you want to be able to find some great “out there” adventures, check this one out.

Besthike.com Blog A site with good tips and lists of some of the best hikes, treks, and tramps in the world.

Blissful Writing Thoughts Blogger Lauralee Bliss has written numerous books about hiking the Appalachian Trail, and writes about her adventures on this fun to read website.

Brian’s Blog A blog of a fellow backpacker who like me is always looking to shave weight! Some really great ideas on ultralight backpacking here.

The Cheap Outdoors A good site to check out before you make any online gear purchases!

Deb’s Search and Rescue Stories There is a lot to learn from this blog about safety in the backcountry. This is the blog of Deb Lauman, a Search and Rescue volunteer in Arizona, who is a wonderful writer and conveys the joys and horrors of the wilderness. She also is an avid hiker of the Appalachian Trail, and is very focused on preparedness.

Eyehike This website and associated blog have a variety of content about hiking and backpacking, and have particularly good trail info about hikes in the Pacific Northwest.

Frugal RV Travel Blog Are you an avid RVer, or just looking for an affordable adventure? The Frugal RV Travel Blog has tips to help you plan your next affordable adventure (yay for saving money!), and the site also has great information on hiking in the Southwest.

Gambolin’ Man A blog with a unique perspective on exploring our world with a zen twist!

Gear Talk with Jason Klass A blogger in Colorado who has all sorts of great backpacking tips. He has a lot of fun and informative videos and articles about making your own gear too!

Girls Outdoors A website with loads of information pertaining to women and outdoors sports. There is a lot of information on hiking (and tramping, as they call it in Australia!), but also kayaking, canoeing, rock climbing, snow sports, and surfing.

GSEAbroad Experience full immersion in a new culture by enrolling in a program to study abroad in Italy.

Her Side of the Mountain A inspiring blog from a woman who hikes and camps alone! You go girl!

Hiking in Japan A great site for information on day hikes, treks, and outdoor adventure in Japan.

Hiking Socks All types of specialty socks and apparel for hiking, cycling, and snow sports.  They also host a great collection of hiking blogs.

Hiking Taiwan An interesting blog about hiking, biking, and other fun outdoor adventures in Taiwan. Stu, the author of the blog, takes really neat pictures and looks like he has a lot of fun exploring Taiwan.

Himalman’s Weblog A blog dedicated to climbing Mt. Everest. There is information on the history of expeditions to the mountain, facts about summit successes, and of course loads of information about the famous American mountaineer, Ed Viesturs. Some of the content is written in Polish, but there is plenty to read in English.

Hit the Trail A website with lots of resources to help you plan a trip to some of my favorite spots to hike – the Grand Canyon and the Southwest! There is information on lodging and campgrounds, hiking equipment, guides and tourist services, and more.

Hostelbookers Adventure travel tips for women. Check out their article on where are the world’s hottest men!

The Last Wilderness A blog of the hiking, kayaking, and stand up paddleboarding adventures of Ken Campbell around the Olympic Peninsula in Washington state.

Love the Outdoors An Outdoor Guide for Camping, Hiking, RVing and more. Features campgrounds, gear, tips and articles, checklists, camp cooking tips and camping recipes, campsite safety, state and national parks, camp songs and other related outdoor resources and planning tools!

Modern Hiker A blog about hiking in Southern CA with great info about local trails.

Mountain Mama Marathoner Mountain Mama is one of my Twitter friends, who like me is an enthusiast of many outdoor sports, including hiking and backpacking of course. She’s also an avid trail runner and has great posts about exploring and running the Rocky Mountains.

Mount Everest The British Story For information concerning the British on Mount Everest, this site has the answers. From their first expedition to those of today, you will find a comprehensive history, list of summiteers, amazing facts, a photo gallery and more.

Mungo Says Bah A Canadian guy who was almost named Mungo (a traditional Scottish name) and keeps a great blog about Canadian bushcraft, camping, and nature photography.

Natural Born Hikers A great website with trail notes and photos for over 400+ trails across the U.S. The pictures are worth checking out.

New York Outdoors Blog If you live in New York state you must read this blog! It has loads of detailed information on hiking, biking, canoeing, and other great outdoor activities in New York. The bloggers of the site have written 14 outdoor recreation guidebooks about Central and Western New York State, so you know you can count on lots of great insight!

Ndeso Adventure and Exploration A guide in Indonesia who can take you on that extreme adventure you’ve been wanting to do your whole life: volcano climbing, jungle trekking, eco ventures, you name it!

Northern California Hiking Trails John Soares, the author of two excellent hiking guides about Northern California: 100 Classic Hikes in Northern California and 75 Hikes in California’s Mount Shasta and Lassen Volcanic National Park Regions maintains this website and blog with great photos and stories about his recent adventures and Northern California outdoors news. Also be sure to check out his Hikes of the Month.

Outdoor Baby For families who enjoy the outdoors! This site is for parents to share their adventures, misadventures, tricks, and “must-avoid” tips for traveling with children in the natural world.

Oregon Foto If you appreciate impressive outdoor photography, look no further. Michael Skourtes has captured breathtaking and thought-provoking outdoor images from Oregon’s backcountry. His blog shares insights from his wilderness photography trips.

Philippine Travel Blog Excellent information to help you plan an adventure trip to the Philippines.

Photoseek If you want to see some breathtaking pictures of the gorgeous world we live in, then you need to check out Tom Dempsey’s website. Every time I surf through his pages I itch to go on another hiking or backpacking trip! His site also has tips so we can all improve our skills, and he sponsors photography workshop adventures. Also take a peek at the blog to see even more stunning photographs he’s taken around the world.

Romantic Camping It is pretty self-explanatory by the name of the blog…. they have some good tips!

The Smoky Mountain Hiking Blog Everything you need to know about hiking in the Smoky Mountains! Also check out this site for Smoky Mountain info.

Tango Diva A great resource for solo women travelers: advice for women planning to travel solo, inspiring articles, and a community of thousands of women around the world.

Trails & Tracks Canada A website with community authored posts on favorite hiking trails, gear deals, and hiking and backpacking tips!

Trail Ridge Outdoors A website devoted to adventure on the ground and in the air: hiking and flying planes is their thing!

Trailspotting A website with excellent information about hiking, skiing, snowboarding, and snowshoeing in Northern California. It is very well-organized by trail length, difficultly, and you can sort by hiking trails, snowshoe trails, and ski lifts.

Travel Grove A blog with travel tips, destination ideas, travel deals, and more. Bon voyage!

US National Parks Travel Guide This website has loads of information on our U.S. National Parks and National Monuments. If you are looking to plan a roadtrip or looking for hiking trails in any of the 58 national parks, this site has what you need.

Walkweb: A Site Dedicated to Exploring the World on Foot Australian blogger Jeremy Payling is an avid bushwalker, and on his site he discusses many of his bushwalks (hikes) around north east Australia and The Lakes and the Peaks Districts in England, and has lots of tips on gear and and where to go.

White Spider 1066 A cool outdoor blogger in the U.K.

Wild Backpacker The name of the site says it all! Everything you want to know about backpacking is available on this site, including great backcountry recipes.

Wilderness Heals Wilderness Heals is an all-women, three-day annual pledge hike that benefits the Elizabeth Stone House, a Boston-based emergency shelter, transitional housing program, and therapeutic community that provides services to women and children who are escaping violence and overcoming trauma.

Wilderness Scotland If you are looking to plan a hiking, kayaking, biking, or adventure trip in Scotland, Wilderness Scotland is who you need to talk to. They are an award-winning adventure travel and ecotourism company that specializes in adventure travel in the Highlands and Islands of Scotland. I lived in Scotland for a few months several years ago, and I highly recommend exploring the Highlands and Islands!

Wildwests World The blog of Andy West, who is an avid thru-hiker that completed a northbound hike of all 2,700 miles of the Pacific Crest Trail.

Women’s Adventure Magazine Need I say more? This group out of Boulder, Colorado publishes a fantastic magazine dedicated to women who love adventure, or as they say for women who “choose to thrive in the wild!” They publish a bi-monthly printed magazine, and their website is constantly updated with fresh content on topics like hiking (of course!), kayaking, snowboarding, surfing, running, climbing, biking, you name it.

Women’s Sports Information If you’re like me, then you probably like to do a lot of fun outdoor activities in addition to hiking! To find out some really good tips on hiking as well as several other sports, you’ll want read through their articles. The site is dedicated to helping women athletes play their sport better, concentrating on basketball, soccer, softball, volleyball, swimming, running, camping and hiking, with teams and Leagues for the San Francisco Bay Area.

Ya’Gotta A Canadian website with an organized list of links with information about adventure travel and places “ya’gotta” go, as well as a blog focused on the Canadian outdoors.

Yosemite Blog Everything you want to know about one of my favorite hiking destinations! Lots of great pictures, plus loads of information on hiking, geocaching, horseback riding, and even getting married in Yosemite!

* Source : – http://hikinglady.com/get-outside/favorite-links/

* Previous story  : –  Womens Mountaineering Boots – Hiking Lady tip.

goryonline.com

** zapraszam na relacje z wypraw polskich himalaistów.

AddThis Feed Button


zapraszam do subskrypcji mego bloga