Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 15. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 15.

Winter expedition starts! The aim of the expedition is the first winter ascent of an eight-thousander in Karakorum – the 12th peak of the world – Broak Peak 8,047 m. The expedition is going to operate from December 2010 to March 2011 and climb via a route of the first conquerors, from the West, from Goldwin-Austen Glacier in the Baltoro region.

Polish winter expedition to Broad Peak – route.

Polish winter expedition to Broad Peak led by Artur Hajzer , the team : Robert Szymczak, Rafał . Artur HajzerFronia, Jarosław Gawrysiak, Arkadiusz Grządziel, Marcin Kaczkan, Robert Kaźmierski, Jerzy Natkański and Krzysztof Starek.

News from Friday – January 28, 2011.

Our plan is working – Kaziu Kaźmierski, Jarek Gawrysiak and Rafał Fronia are already in camp 2, while Artur Hajzer, Piotr Snopczyński and Marcin Kaczkan are in camp 1. The rest is in the base camp.

News from winter expedition to Broad Peak – Thursday, January 27.

Today Szymczak, Starek and Grządziel have gone from camp 1 /c1/ to camp 2 /c2/. They have made a platform and put up tents. Tomorrow they are going to do some rigging and go back to the base camp /bc/.
Kaźmierski went from bc to camp 1 – he sleeps there. Tomorrow morning, i.e. on January 28, he sets off to camp 2.
Also tomorrow, Fronia and Gawrysiak are setting off from the base camp to c2, while Hajzer, Snopczyński and Kaczkan are going to c1.

Plans for the next days:
January 29, Fronia, Gawrysiak and Kaźmierski are going to rig the route above camp 2 and go back to the base camp. Simultaneously, Hajzer, Snopczyński and Kaczkan are going to c2.
January 30, Hajzer, Snopczyki and Kaczkan are going to rig above c2 and go down to the base camp.
January 31 – Ali and Raza rig to camp 2, dig and prepare a platform for c3.

The weather is good. There is no Jetstream! Wind is blowing at 20 to 30 km/h. Great conditions for a summit attempt. Unusual winter. Karl Gabl hasn’t observed similar conditions for 6 years. Unfortunately, there is one BUT. It’s extremely cold. Gabl hasn’t observed here, at 8,000 m, temperature falling to -50 degrees Celsius. Up to now, -30 degrees Celsius at night in the base camp is a norm. All heating systems are working well: gas heaters and kerosene heater. Additionally, double mess tent is working out – it doesn’t let through exhaust fumes – so, we heat the threshold only with one burner.
Jarek got through with electronics – but there is no coverage. Twice a day a transmission group goes down to 400 m outside the base camp for transmission to a special satellite tent put up there permanently.

Artur Hajzer – expedition leader

* Source : – http://polskihimalaizmzimowy.pl/

* Previous story :

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 14. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 13. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 12. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 11. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 10. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 9. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 8. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 7. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 6. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11 – Sponsorship offer.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 5. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 4. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 3. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 2. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 1. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

** see :

HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09 – part 21. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09 – cz.21. /Version english and polish/

Ice Warriors not give up – HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09. /Version english and polish/

– 2007 Winter Nanga Parbat: It’s over – http://www.mounteverest.net/news.php?id=15523

Polish winter expedition to K2, 2002/3 /Version polish and english/

Polish-Italian winter expedition to Shisha Pangma (8027m), 2005 /Version polish and english/

Winter Manifesto of Krzysztof Wielicki – Manifest zimowy Krzysztofa Wielickiego /Version polish and english/

Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11 – cz.15.

Wieści z piątku 28.01.2011.

Gąsienica w działaniu – Kaziu Kaźmierski, Jarek Gawrysiak i Rafał Fronia są już w obozie 2 a Artur Hajzer, Piotr Snopczyński i Marcin Kaczkan w obozie 1. reszta w bazie.

Wieści z wyprawy Winter Broad Peak – czwartek 27 stycznia

Dziś z obozu 1 /c1 do obozu 2/c2 doszli: Szymczak, Starek, Grządziel. Zrobili platformę, postawili namiot. Jutro rano mają trochę zaporęczować i zjechać do bazy /bc/..
Z bc do c1 doszedł Kaźmierski – tam śpi. Jutro rano jutro tj. 28 stycznia rusza do c2. Jutro też z bazy do c2 rusza Fronia i Gawrysiak a Hajzer, Snopczynski, Kaczkan do c1.

Później zaplanowaliśmy tak:
29.01 Fronia, Gawrysiak, Kaźmierski poreczują powyżej obozu 2 i zjeżdżają do bazy .
W tym czasie Hajzer, Snopczyński, Kaczkan idą do c2
30.01 Hajzer, Snopczyński, Kaczkan poręczują powyżej c2 i zjeżdżają do bazy.
31.01 – Ali i Raza poręczują do c3 i kopią platformę pod c3.

Pogoda jest dobra….  Nie ma Jetstreamu ! Wiatry to 20/30 km na godzinę. Jest super na atak szczytowy. Nietypowa zima. Karl Gabl nie pamięta takiej od 6 lat odkąd obserwuje tu warunki. Jest jedno ALE. Jest rekordowo zimno. Gabl nie widział tu wcześniej na 8000 minus 50. Do tej pory minus 30 w bazie nocą to standard. Dobrze nam działają wszystkie systemy grzewcze: hitery gazowe i grzejnik kerosinowy. Poza tym podwójny namiot mesowy dobrze się sprawdza, nie puszcza spalin, więc w przedsionku dogrzewamy jednym palnikiem kuchennym. Jarek uporał się z elektroniką, ale zasięgu nie ma. Dwa razy dziennie grupa transmisyjna chodzi 400 m poza bazę na transmisje do specjalnie stojącego już tam na stałe namiotu satelitarnego.

Artur Hajzer – kierownik wyprawy
(Info dodał Marek Karnecki dnia 28.01.2011)

* Źródło: – http://polskihimalaizmzimowy.pl/

** Zobacz też:

Polskie wyprawy zimowe w Himalaje.

Artur Hajzer: POLSKI HIMALAIZM ZIMOWY – Plan rozwoju.

HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09 – part 21. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09 – cz.21. /Version english and polish/

Ice Warriors not give up – HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09. /Version english and polish/

– 2007 Winter Nanga Parbat: It’s over – http://www.mounteverest.net/news.php?id=15523

Polish winter expedition to K2, 2002/3 /Version polish and english/

Polish-Italian winter expedition to Shisha Pangma (8027m), 2005 /Version polish and english/

Winter Manifesto of Krzysztof Wielicki – Manifest zimowy Krzysztofa Wielickiego /Version polish and english/

Polish winter expedition 1980: Everest – part 1

Polish winter expedition 1980: Everest – part 2

Polish winter expedition 1980: Everest – part 3

Polish winter expedition 1980: Everest – part 4

* Polish Himalayas – Become a Fan

goryonline.com

Nieruchomości on line

drytooling.com.pl

** zapraszam na relacje z wypraw polskich himalaistów.

AddThis Feed Button


Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 14. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 14.

Winter expedition starts! The aim of the expedition is the first winter ascent of an eight-thousander in Karakorum – the 12th peak of the world – Broak Peak 8,047 m. The expedition is going to operate from December 2010 to March 2011 and climb via a route of the first conquerors, from the West, from Goldwin-Austen Glacier in the Baltoro region.

Polish winter expedition to Broad Peak – route.

Polish winter expedition to Broad Peak led by Artur Hajzer , the team : Robert Artur HajzerSzymczak, Rafał . Fronia, Jarosław Gawrysiak, Arkadiusz Grządziel, Marcin Kaczkan, Robert Kaźmierski, Jerzy Natkański and Krzysztof Starek.

Winter expedition to Broad Peak – account from Wednesday, January 26.

According to the plan, today Robert Szymczak, Arek Grządziel and Krzysiek Starek have reached camp 1 and they are going to stay there overnight.

The rest is in the base camp.

* See some new photos:

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11

Broad Peak – account dated on Tuesday, January 25, 2011 – short films.

Today Artur has reported:

“Jan 24 me and Kaczkan were in c1. Jan 26 a team incl. Szymczak, Starek and Grządziel sets off. Then, other teams in single file are going to follow – 4 in total; their task is to rig the route to c3. The last team is supposed to reach c3 at 7,150 m with ropes. That’s the plan. Every team goes more or less with heavy loads and plans a night’s rest in c1 and maybe in c2 (optionally). Apart from that, everything is fine. What hasn’t been working, now works.”

Artur Hajzer – expedition leader

* Source : – http://polskihimalaizmzimowy.pl/

* Previous story :

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 13. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 12. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 11. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 10. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 9. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 8. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 7. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 6. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11 – Sponsorship offer.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 5. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 4. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 3. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 2. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 1. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

** see :

HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09 – part 21. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09 – cz.21. /Version english and polish/

Ice Warriors not give up – HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09. /Version english and polish/

– 2007 Winter Nanga Parbat: It’s over – http://www.mounteverest.net/news.php?id=15523

Polish winter expedition to K2, 2002/3 /Version polish and english/

Polish-Italian winter expedition to Shisha Pangma (8027m), 2005 /Version polish and english/

Winter Manifesto of Krzysztof Wielicki – Manifest zimowy Krzysztofa Wielickiego /Version polish and english/

Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11 – cz.14.

Zimowa wyprawa na Broad Peak – relacja ze środy 26 stycznia.

Zgodnie z planem dziś Robert Szymczak, Arek Grządziel i Krzysiek Starek doszli do obozu 1 i tam nocują, reszta w bazie.

* powyżej są pokazane zdjęcia z C1 i C2.

Broad Peak – relacja z wtorku 25.01.2011.

Dziś Artur Hajzer przekazał:

“24.01 Ja i Kaczkan byliśmy w c1. 26.01 wychodzi zespół Szymczak, Starek, Grządziel. I potem ruchem gąsienicy kolejne zespoły – w sumie 4 – z zadaniem poręczowanie do c3. Ostatni zespół ma dojść z linami w miejsce c3 na 7150m. Taki plan. Każdy zespół idzie w miarę na ciężko z noclegiem w c1 i chyba też w c2 (opcjonalnie). Poza tym tu u nas wszystko gra. Co nie działało to działa.”

* zobacz też filmiki z pierwszej części posta

Artur Hajzer – kierownik wyprawy
(Info dodał Marek Karnecki dnia 26.01.2011)

* Źródło: – http://polskihimalaizmzimowy.pl/

** Zobacz też:

Polskie wyprawy zimowe w Himalaje.

Artur Hajzer: POLSKI HIMALAIZM ZIMOWY – Plan rozwoju.

HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09 – part 21. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09 – cz.21. /Version english and polish/

Ice Warriors not give up – HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09. /Version english and polish/

– 2007 Winter Nanga Parbat: It’s over – http://www.mounteverest.net/news.php?id=15523

Polish winter expedition to K2, 2002/3 /Version polish and english/

Polish-Italian winter expedition to Shisha Pangma (8027m), 2005 /Version polish and english/

Winter Manifesto of Krzysztof Wielicki – Manifest zimowy Krzysztofa Wielickiego /Version polish and english/

Polish winter expedition 1980: Everest – part 1

Polish winter expedition 1980: Everest – part 2

Polish winter expedition 1980: Everest – part 3

Polish winter expedition 1980: Everest – part 4

* Polish Himalayas – Become a Fan

goryonline.com

Nieruchomości on line

drytooling.com.pl

** zapraszam na relacje z wypraw polskich himalaistów.

AddThis Feed Button


Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 13. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 13.

Winter expedition starts! The aim of the expedition is the first winter ascent of an eight-thousander in Karakorum – the 12th peak of the world – Broak Peak 8,047 m. The expedition is going to operate from December 2010 to March 2011 and climb via a route of the first conquerors, from the West, from Goldwin-Austen Glacier in the Baltoro region.

Polish winter expedition to Broad Peak – route.

Polish winter expedition to Broad Peak led by Artur Hajzer , the team : Robert Szymczak, Rafał . Artur HajzerFronia, Jarosław Gawrysiak, Arkadiusz Grządziel, Marcin Kaczkan, Robert Kaźmierski, Jerzy Natkański and Krzysztof Starek.

News from the winter expedition to Broak Peak – including the menu.

On January 23 after leaving the deposit in the place of camp 2, everyone, very exhausted and chilled to the marrow, came back to the base camp after dark. Low temperature – perceived temperature was -50 to -60 degrees Celsius – gave everyone a hard time.

Today, i.e. on January 24, Rafał Fronia reported that Artur Hajzer and Marcin Kaczkan went to camp 1 for a night and a part of the team when to heliport, where there is coverage of Inmarsat satellite network working with Isatphon expedition phone and modem transferring data within this network, so-called BEGAN. In the place where the base camp is situated both the telephone and the modem do not detect satellites.
Fortunately, in the base camp there is another satellite network, Thyraya, and telephone contact as well as digital transmission of data is possible, but considering the costs it is possible only for small files. Jarek Gawrysiak, an IT engineer, will be trying to send a film recorded during the route to camp 2 thanks to the HD camera, among other things, installed on Jarek’s helmet.

Because some of the Internet users ask about expedition’s menu, below you may find a description prepared by Jarek.

“Broad Peak Winter Expedition 2010 – 2011 is a culinary orgy.
After the expedition to Nanga Parbat 2010 when we had to suffer agony because of our cook, this time we were extra cautious.
In Skardu, while forming the caravan, we met out cook Mosen who was informed that if he failed to cook properly, he would be eaten by us.
Apparently, he took his new role and possible fate to his heart as food even during the caravan was OK – Pakistani standards of course.

So, in the base camp we get three meals a day, quite good but monotonous.

Breakfast: porridge, egg, chapati (whole wheat flat breads) – basically, it’s always the same.
Lunch: pasta or rice, yak or goat meat (animals came to the base camp three month ago, then they were killed here, put into barrels and deposited in a crack).
Dinner: yummy, pasta or rice, meat (yak – like a rock, goat – stinky), vegetables (sauerkraut or beetroot – which came in a barrel from Poland), dessert.
Actually, it is almost always the same with slight variations.
In the camps above the base camp situation looks completely differently.
There we eat only delicacies:
packet soups, kisel (fruit soup), tinned pâté if it is possible to de-freeze it, kabanos (dry sausage made of pork), candy bar, a lot of tea, tinned fish, a lot of tea and that’s it.”

Base camp of the winter expedition of Polish Mountaineering Association to Broad Peak – January 23, 2011.

Since the day when the second group landed in the base camp, i.e. January 19, the weather conditions – considering that it’s winter – are passable. If the temperatures were not so low – in the base camp it’s -32 degrees Celsius and at 8,000 m it’s -50 degrees Celsius – the weather conditions could be even described as perfect. The wind is rather weak this winter. There is hardly any wind in the base camp and above it reaches ca. 40 km/h – Simone and Denis may conquer GII at any second now.

All teams went down to the base camp to welcome the second group that arrived. The second group spent January 20 and January 21 on acclimatizing to altitude – after all, they landed in the base camp 4 days after they left Poland. Unfortunately, they suffered from some health problems. However, the works on enlargement of the base camp and its operation were continued.

Clash with winter reality of Karakorum was painful for the second group. Sudden change to temperature as low as -32 degrees Celsius was a shock. Going from heated mess to a tent and into a frozen sleeping bag was quite a challenge. During all activities hands grew numb with cold on the verge of frostbite.

On January 22, activities in the mountains started. Only Hajzer, Kaczkan and Snopczyński remained in the base camp. The rest went upwards in order to finish rigging to camp II, transport some of the things and acclimatize. In the second camp a deposit (emergency oxygen and a tent) was made. In the evening all teams came back to the base camp.

To be continued after the rest.

Artur Hajzer – expedition leader

* Source : – http://polskihimalaizmzimowy.pl/

* Previous story :

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 12. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 11. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 10. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 9. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 8. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 7. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 6. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11 – Sponsorship offer.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 5. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 4. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 3. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 2. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 1. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

** see :

HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09 – part 21. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09 – cz.21. /Version english and polish/

Ice Warriors not give up – HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09. /Version english and polish/

– 2007 Winter Nanga Parbat: It’s over – http://www.mounteverest.net/news.php?id=15523

Polish winter expedition to K2, 2002/3 /Version polish and english/

Polish-Italian winter expedition to Shisha Pangma (8027m), 2005 /Version polish and english/

Winter Manifesto of Krzysztof Wielicki – Manifest zimowy Krzysztofa Wielickiego /Version polish and english/

Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11 – cz.13.

Wieści z zimowej wyprawy na Broad Peak-m.in. – co jadają na wyprawie.

W dniu 23 stycznia po założeniu depozytu w miejscu obozu 2 wszyscy mocno wyczerpani i przemarznięci po zmroku wrócili do bazy. Niska temperatura – odczuwalne minus 50 -60 stopni dała wszystkim w kość.

Dziś tj. 24 stycznia Rafał Fronia przekazał, że Artur Hajzer i Marcin Kaczkan poszli do obozu 1 na noc . Część ekipy udała się na lądowisko helikopterowe, gdzie jest zasięg sieci satelitarnej Inmarsat obsługującej wyprawowy telefon Isatphon oraz modem do przesyłania danych w tej sieci, tzw. BEGAN.W miejscu, gdzie jest baza wyprawy telefon i modem “nie widzą” satelitów. Na szczęście w bazie widoczna jest inna sieć satelitarna -Thyraya i- możliwy jest kontakt telefoniczny i cyfrowy przesył danych, ale ze względu na koszty tylko lekkich materiałów. Inżynier informatyk Jarek Gawrysiak będzie próbował przesłać film nagrany podczas wyjścia do obozu 2, nagrany m.in. dzięki kamerze HD zamontowanej na kasku Jarka.

Ponieważ część internautów pytała, co jada się na wyprawie, poniżej opis przygotowany przez Jarka.

“Broad Peak Winter Expedition 2010 – 2011 to orgia kulinarna. Po wyprawie Nanga Parbat 2010, gdzie znosiliśmy katusze które zafundował nam kucharz, zachowaliśmy szczególną ostrożność. W Skardu w czasie formowania karawany poznaliśmy kucharza Mosen’a któremu zapowiedzieliśmy, że jeśli będzie źle gotował to zjemy jego. Widać przejął się swoją rolą i ewentualnym losem, gdyż nawet w czasie karawany jedzenie było ok – jak na warunki pakistańskie oczywiście.

Tak więc w warunkach bazy mamy 3 posiłki, niezłe choć monotonne.

Śniadanie: owsianka, jajko, ciapata (lokalny rodzaj pieczywa – chlebonaleśnikoplacek) – w zasadzie zawsze to samo. Lunch: makaron albo ryż, mięso jaka lub kozy (które przyszły 3 miesiące temu do bazy, tu zostały zabite, wpakowane do beczek i zdeponowane w szczelinie). Kolacja: mniam, makaron lub ryż, mięcho (jaka – twarde, kozy – śrmirdzące), warzywo (kapusta kiszona lub buraczki – które przyjechały w beczce z Polski), deser i w zasadzie to wszystko takie samo z małymi wariacjami. W obozach powyżej bazy sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Tam zajadamy same frykasy: gorący kubek, słodka chwila, puszkowy pasztet jeśli uda się go rozmrozić, kabanos, baton, duuużo herbaty, rybki z puszki, duuużo heraty i już.”

Baza zimowej wyprawy PZA na Broad Peak – 23 stycznia 2011.

Od dnia wylądowania w bazie drugiej grupy uczestników tj.od 19.01 utrzymują się – jak na zimę -znośne warunki pogodowe. Gdyby nie rekordowo niskie temperatury – w bazie minus 32 a na 8000 minus 50 – można by powiedzieć, że wręcz idealne. Wiatr przez te dni jest jak na zimę słaby. W bazie prawie nie wieje a w górze ok 40 km/h – tylko patrzeć jak zaraz Simone i Denis rozprawią się z GII.

Na przylot drugiej grupy wszystkie zespoły zeszły do bazy. Dnia 20 i 21 stycznia druga grupa potrzebowała na zaadaptowanie się do wysokości – w końcu wylądowali w bazie 4 dnia od wylotu z Polski. Nie obyło się więc bez odchorowywania, różnego typu perturbacji zdrowotnych. Niemniej jednak pracowano nad rozbudową bazy i logistyką jej działania.

Dla drugiej grupy bolesne było nagłe zderzenie z realiami zimy w Karakorum. Nagłe przejście na temperaturę minus 32 było szokiem. Przejście z ogrzewanej messy do namiotu i wejście do zamarzniętego śpiwora było nie lada wyzwaniem. Przy wszystkich operacjach grabiały ręce na granicy odmrożenia.

22 stycznia podjęto akcję górską. Tylko Hajzer, Kaczkan, Snopczyński pozostali w bazie. Reszta wyszła w górę w celu dociągnięcia poręczówek do obozu II, transportu, aklimatyzacji. W obozie drugim złożono depozyt (tlen ratunkowy i namiot). Wieczorem wszystkie zespoły wróciły do bazy.

Po odpoczynku ciąg dalszy nastapi.

Artur Hajzer – kierownik wyprawy
(Info dodał Marek Karnecki dnia 23.01.2011)

* Źródło: – http://polskihimalaizmzimowy.pl/

** Zobacz też:

Polskie wyprawy zimowe w Himalaje.

Artur Hajzer: POLSKI HIMALAIZM ZIMOWY – Plan rozwoju.

HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09 – part 21. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09 – cz.21. /Version english and polish/

Ice Warriors not give up – HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09. /Version english and polish/

– 2007 Winter Nanga Parbat: It’s over – http://www.mounteverest.net/news.php?id=15523

Polish winter expedition to K2, 2002/3 /Version polish and english/

Polish-Italian winter expedition to Shisha Pangma (8027m), 2005 /Version polish and english/

Winter Manifesto of Krzysztof Wielicki – Manifest zimowy Krzysztofa Wielickiego /Version polish and english/

Polish winter expedition 1980: Everest – part 1

Polish winter expedition 1980: Everest – part 2

Polish winter expedition 1980: Everest – part 3

Polish winter expedition 1980: Everest – part 4

* Polish Himalayas – Become a Fan

goryonline.com

Nieruchomości on line

drytooling.com.pl

** zapraszam na relacje z wypraw polskich himalaistów.

AddThis Feed Button


Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 12. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 12.

Winter expedition starts! The aim of the expedition is the first winter ascent of an eight-thousander in Karakorum – the 12th peak of the world – Broak Peak 8,047 m. The expedition is going to operate from December 2010 to March 2011 and climb via a route of the first conquerors, from the West, from Goldwin-Austen Glacier in the Baltoro region.

Polish winter expedition to Broad Peak – route.

Polish winter expedition to Broad Peak led by Artur Hajzer , the team : Robert Szymczak, Rafał . Artur HajzerFronia, Jarosław Gawrysiak, Arkadiusz Grządziel, Marcin Kaczkan, Robert Kaźmierski, Jerzy Natkański and Krzysztof Starek.

First photos and walking group’s account.

The expedition started up a satellite transmission and we received first photos and walking group’s account.

“Plans for tomorrow include departure, by night, of Rafał Fronia, Jarek Gawrysiak and Kaziu Kazimierski to camp 2.

The remaining participants go for a walk or rest.”

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11 – C2

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11

All together in the base camp.

Yesterday, after rigging the section leading to camp 2, all four people went down to the base camp.Today, the group arriving in a helicopter landed on the glacier without any problems.

Upon inspection, Artur Hajzer, the leader, reported:
“Base camp is close to the face at 4,850 m, very well-organized, the whole nine yards. There are carpets in the mess and temperature reaches +20 degrees Celsius. Guys are putting up personal tents and preparing equipment.”

Artur Hajzer – expedition leader

* Source : – http://polskihimalaizmzimowy.pl/

* Previous story :

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 11. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 10. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 9. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 8. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 7. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 6. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11 – Sponsorship offer.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 5. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 4. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 3. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 2. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 1. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

** see :

HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09 – part 21. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09 – cz.21. /Version english and polish/

Ice Warriors not give up – HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09. /Version english and polish/

– 2007 Winter Nanga Parbat: It’s over – http://www.mounteverest.net/news.php?id=15523

Polish winter expedition to K2, 2002/3 /Version polish and english/

Polish-Italian winter expedition to Shisha Pangma (8027m), 2005 /Version polish and english/

Winter Manifesto of Krzysztof Wielicki – Manifest zimowy Krzysztofa Wielickiego /Version polish and english/

Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11 – cz.12.

Pierwsze zdjęcia i relacja grupy pieszej.

Wyprawa uruchomiła przekaz satelitarny i otrzymaliśmy pierwsze zdjęcia (zobacz powyżej) i relację grupy pieszej.

“Na jutro przewidziane jest wyjście Rafała Froni, Jarka Gawrysiaka i Kazia Kazimierskiego do obozu 2 na noc. Reszta spacer lub rest ” … a poniżej szczegółowe relacje od uczestników.

Droga do Bazy:

29 grudnia – cała grupa piesza spotkała się w Doha, odtąd już razem mamy do wykonania pierwsze zadanie: dotrzeć i uruchomić bazę pod Broad Peak. Bez problemów dotarliśmy do Islamabadu. Lotnisko, nasz przedstawiciel agencji Asghar, hotel i wypoczynek po trwającej blisko dobę podróży.

30 grudnia – pierwsze zadania – briefing w Ministerstwie gdzie poznaliśmy naszego oficera łącznikowego, potem zamówienie
helikoptera w armii – to wymóg każdej wyprawy, wreszcie upragniony obiad w afgańskiej knajpie tak chętnie przez nas odwiedzanej.

31 grudnia – ostatni dzień 2010 roku, nasz lot do Skardu odwołano, to częsta procedura. Małe wciśnięte w dolinę Indusu lotnisko przyjmuje samoloty tylko przy dobrej pogodzie. Wróciliśmy do hotelu i powoli zaczęliśmy świętowanie Nowego Roku. Zapadł zmrok, a w całym Islamabadzie nic się nie działo. Zbliżała się północ, ustał ruch aut, pogasły światła, i chyba tylko w hotelu Continental na 2 pietrze wystrzelił jedyny korek szampana – a wokół ponad 10 milionów śpiących ludzi, tylko jeden przechodzeń na korytarzu rzucił nam od niechcenia happy New Year, i poszedł. Zaczęliśmy NOWY ROK.

1 stycznia – po kilku przesuwaniach naszego lotu wreszcie boeing oderwał się od ziemi i już po chwili mieliśmy pod sobą biel śniegu. najpierw Himalaje i Nanga Parbat, którą tak dobrze poznaliśmy podczas poprzedniej wyprawy, potem z lewej strony Hindukusz – ciągnący się morzem szczytów po horyzont i wreszcie przed nami Karakorum. Potężna dymiąca piramida K2, Broad Peak i gniazdo Gasherbrumów. Samolot krążył coraz ciaśniej aby zmieścić się w wąską dolinę. Wreszcie: łup, i wylądowaliśmy. A razem z nami Simone Moro, który rusza na Gasherbrumy, ale także minister odpowiedzialny za Kaszmir, pamiątkowe zdjęcie i do hotelu, wokół ośnieżone szczyty i robi się zimno – ale jesteśmy w Skardu.

2 stycznia – dzień w Skardu, zakupy, pakowanie, przygotowanie łączności i karawany.

3 stycznia – znów nie możemy się ruszyć, Asghar nie domówił porterów, czekamy na fax z permitem. Z nudy pojechaliśmy do miejsca magicznego i pięknego – Shangri La – raju na ziemi, niewielkie urocze jeziorko otoczone górami.

4 stycznia – ruszyliśmy. Zapakowani z całym dobytkiem, upchani do jeepów przez 7 godzin przemierzaliśmy dolinę rzeki Brandu do Ascole. Kopalnie, punkty policyjne, mosty, przepaście, ale pogoda dopisuje i wbrew zapowiedziom pod wieczór dotarliśmy do końca szutrowej drogi, kolejny odcinek za nami – same sukcesy…

5 stycznia – porzuciliśmy ostatnią ludzką siedzibę i ruszyliśmy pieszo w kierunku oddalonej od nas blisko 100 km bazy. Po kilku godzinach ścinając drogę do Johla Brigde przeszliśmy wpław zamarzniętą rzekę, przeprawa trwała z godzinę, lodowata woda sięgająca połowy uda, częściowo zamarznięta, płynąca kilkoma nurtami rzeka dała nam dużą porcję adrenaliny i radości, przemoczeni (a po minucie zamarznięci) ruszyliśmy dalej, jeszcze z 2-3 godziny i pierwszy biwak – Korofon.

6 stycznia – w nocy mróz, pewnie -20 stopni, szybko zwijamy namioty i ruszamy do Paiju, tu gościmy w bazie wojskowej. Kapitan oddał nam do dyspozycji pokój (mała norka z folią zamiast szyby, sterta śpiworów w barłogu, ale w takiej temperaturze to
chyba wszystkie dziadostwo wymarzło). Noc – i lisy, wokół świecące się pary zielonych ślepi obsiadły całą bazę, kapitan mówi, że zdarza się i pantera śnieżna, są króliki, i ibexy. Jarek puśił wojsku film: Książę Persji, chłopcy, którzy kiblują tu 3 miesiące byli zachwyceni.

7 stycznia – weszliśmy na lodowiec Baltoro. Godziny marszu wśród piachu, głazów, szczelin, gruzu i lodowych grzybów, chyba
najwięcej na świecie to jest kamieni. Wreszcie zmęczeni dotarliśmy do Urdokas. Przekraczamy magiczną wysokość 4 tys metrów, zimno, po nocy w namiotach szron na suficie, śpiwory zalodzone.

8 stycznia – dotarliśmy do Gore II, lodowiec się zmienia, coraz więcej śniegu, lodu, szczelin, i lodowych statków płynących wzdłuż doliny, piękne trójkątne żagle strzelają ku niebu, a my lawirujemy pomiędzy nimi szukając drogi w górę, pochmurno i
nie widać okolicznych cudów. Masherbrum, Trango, Catedrale – wszystko otulone chmurami.

9 stycznia – dotarliśmy do Concordii. Tu lodowiec Baltoro zakręca w prawo, w lewo ku K2 i Broad Peakowi wiedzie lodowiec Golden Austin. Rozbijamy namioty, słońce zachodzi, a z lodowca wypełzł mróz, jest tak okrutnie zimno, że powoli zaczynamy wątpić, czy człowiek może to wytrzymać?

10 stycznia – przeżyliśmy, było pewnie z 30 stopni poniżej zera. Ruszyliśmy przez lodowy labirynt ku morenie lodowca, a stąd już tylko 4 godziny w śniegu, po kamyczkach i nie wierząc w sukces – stanęliśmy w Bazie. Niewielka dolinka na morenie, pełna beczek, worków, ładunków i bagaży czeka na nas, abyśmy z całego tego bałaganu zbudowali nasz dom na kolejne 2 miesiące.

Pierwsze kroki:

11, 12 stycznia – budujemy. Platformy, namioty, mesa (podwójny namiot), rozpakowywanie każdej beczki, liczenie, segregowanie, liny, namioty na obozy, jedzenie, palniki, gaz, stoły, krzesła, 64 beczki z paliwem dla kuchni, kolejne do agregatu, butle z gazem do ogrzewania, piecyki, śpiwory, karimaty, nawet łóżko kierownika, kable, żarówki, radia, telefony – wszystko to musi działać, na pierwszy rzut oka – zadanie niewykonalne. Ale udało się. Jako, tako.

13 stycznia – Ali i Raza ruszyli pierwsi, poręczować, my obładowani obozem I za nimi. Po 6 godzinach zakładamy tzw niską I na 5400 m.
14 stycznia – noc zimna, marzniemy, lód jest dosłownie na wszystkim, nikt nie ma ochoty podciągnąć I do przeznaczonego miejsca na 5800, zapakowaliśmy depozyt i zjechaliśmy do bazy.

15, 16 stycznia – dni w bazie. Dalej udoskonalamy i budujemy. Uczymy się żyć w tych warunkach. O 8:30 wstaje słońce, my też, wtedy temperatura jest znośna, -16-18 stopni, można coś robić, gdy słońce zajdzie o 15:30 termometr natychmiast spada do -25, a nawet niżej, bywa, że rano jest -28.

17 stycznia – wyruszamy w ścianę. Godzina przez lodowiec, trzeba pokonać labirynt szczelin i lodowych wież, potem 2 godziny w kuluarze do niskiej I, a potem zasypany śniegiem kuluar do I, walka trwa 3 godziny. Wreszcie razem ze zmierzchem stawiamy
namioty na 5800.

18 stycznia – noc wyssała z nas życie, a wiatr rurkę od namiotu który miał stanąć w II, nikt nie ma ochoty iść w górę. Mimo to na lekko, bez plecaków podchodzimy do granicy 6000 m i zawracamy do bazy. I tak nie jest źle, mamy I i wyniesiony depozyt z obozem II. Ledwie żywi dowlekliśmy się do bazy.

19 stycznia – warkot helikoptera burzy ciszę bazy, przylatuje 2 razy. I wreszcie jesteśmy w komplecie. Doleciała 2 grupa.
Wyprawa można powiedzieć zaczyna się na dobre.

Wszyscy razem w bazie.

Wczoraj po zapręczowaniu odcinka w kierunku obozu 2 cała czwórka zeszła do bazy. Dziś grupa helikopterowa wylądowała bez problemów na lodowcu.
Kierownik Artur Hajzer po inspekcji przekazał: “Baza blisko ściany na wysokości 4850 m, bardzo dobrze zorganizowana, full wypas i klar.W messie dywany i 20 stopni plus ”
Chłopcy rozbijają namioty osobiste i przygotowują sprzęt.

Artur Hajzer – kierownik wyprawy
(Info dodał Marek Karnecki dnia 19.01.2011)

* Źródło: – http://polskihimalaizmzimowy.pl/

** Zobacz też:

Polskie wyprawy zimowe w Himalaje.

Artur Hajzer: POLSKI HIMALAIZM ZIMOWY – Plan rozwoju.

HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09 – part 21. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09 – cz.21. /Version english and polish/

Ice Warriors not give up – HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09. /Version english and polish/

– 2007 Winter Nanga Parbat: It’s over – http://www.mounteverest.net/news.php?id=15523

Polish winter expedition to K2, 2002/3 /Version polish and english/

Polish-Italian winter expedition to Shisha Pangma (8027m), 2005 /Version polish and english/

Winter Manifesto of Krzysztof Wielicki – Manifest zimowy Krzysztofa Wielickiego /Version polish and english/

Polish winter expedition 1980: Everest – part 1

Polish winter expedition 1980: Everest – part 2

Polish winter expedition 1980: Everest – part 3

Polish winter expedition 1980: Everest – part 4

* Polish Himalayas – Become a Fan

goryonline.com

Nieruchomości on line

drytooling.com.pl

** zapraszam na relacje z wypraw polskich himalaistów.

AddThis Feed Button


Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 11. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 11.

Winter expedition starts! The aim of the expedition is the first winter ascent of an eight-thousander in Karakorum – the 12th peak of the world – Broak Peak 8,047 m. The expedition is going to operate from December 2010 to March 2011 and climb via a route of the first conquerors, from the West, from Goldwin-Austen Glacier in the Baltoro region.

Polish winter expedition to Broad Peak – route.

Polish winter expedition to Broad Peak led by Artur Hajzer , the team : Robert Szymczak, Rafał . Artur HajzerFronia, Jarosław Gawrysiak, Arkadiusz Grządziel, Marcin Kaczkan, Robert Kaźmierski, Jerzy Natkański and Krzysztof Starek.

Ciphered news from Broad Peak.

Today (January 17, 2011) we’ve received ciphered information from Artur Hajzer:

“4 of our people in c1.
hps in bc.
tomorrow 3 rig to c2.
ps to bc heli wed accomodate”

It means that Piotr, Jarek, Kaziu and Rafał are in camp 1, while porters are in the base camp.
Tomorrow three of them are going to rig the route to camp 2. Piotr Słomczyński goes down to the base camp to accomodate the group arriving in a helicopter on Wednesday.

I will add that today the group arriving in a helicopter acclimatizes on a mountain above the Sadpara lake, they stay overnight at 3,600m and tomorrow they go up to 4,000m.
Flight to the base camp is planned for Wednesday.

Jerzy Natkański
coordinator of the expedition
+48 606479579

According to the plan.

Good news comes from Skardu and the base camp at the foot of Broad Peak.

A group including Artur Hajzer, Arek Grządziel, Marcin Kaczkan, Krzysztof Starek and Robert Szymczak is already in Skardu. They have planned an acclimatization excursion into surrounding mountains for tomorrow.

There is also news from the base camp, from walking group: half of section between camp 1 and camp 2 has been rigged. In the place of camp 1, a deposit has been left. Tomorrow, a group including Rafał Fronia, Jarek Gawrysiak, Robert Kaźmierski and Piotr Snopczyński sets off to rig the route to camp 2. The base camp has the temperature of -20 degrees Celsius; it’s sunny; above 7,000 m there is a visible and very strong wind. The base camp is fully prepared to accomodate the group arriving in a helicopter. Generator works. Attempts are made to start up an BGAN.

coordinator of the expedition:
Jerzy Natkański
+48 606479579

Artur Hajzer – expedition leader

* Source : – http://polskihimalaizmzimowy.pl/

* Previous story :

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 10. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 9. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 8. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 7. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 6. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11 – Sponsorship offer.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 5. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 4. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 3. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 2. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 1. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

** see :

HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09 – part 21. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09 – cz.21. /Version english and polish/

Ice Warriors not give up – HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09. /Version english and polish/

– 2007 Winter Nanga Parbat: It’s over – http://www.mounteverest.net/news.php?id=15523

Polish winter expedition to K2, 2002/3 /Version polish and english/

Polish-Italian winter expedition to Shisha Pangma (8027m), 2005 /Version polish and english/

Winter Manifesto of Krzysztof Wielicki – Manifest zimowy Krzysztofa Wielickiego /Version polish and english/

Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11 – cz.11.

Zaszyfrowane wieści spod Broad Peak

Dziś (17.01.2011) info nadeszły szyfrem od Artura Hajzera:

“4 naszych w c1.
hps w bc.
jutro 3 do c2 zakładać.
ps do bc heli środa przyjmować”

Co krótko oznacza że Piotr, Jarek, Kaziu, Rafał są w obozie 1szym, porterzy wysokościowi w bazie.
Jutro trzech z nich poręczuje do obozu 2. Piotr Słomczyński schodzi do bazy przyjmować grupę helikopterową w środę.

Dodam, że dziś grupa helikopterowa -aklimatyzuje się na górze nad jeziorem Sadpara – nocują na wysokości 3600m, jutro idą wyżej do 4000m.
W środę przewidziany lot do bazy.

Jerzy Natkański
koordynator wyprawy
+48 606479579

Zgodnie z planem.

Dobre wieści napływają ze Skardu i bazy pod Broad Peak .

Grupa Artur Hajzer, Arek Grządziel, Marcin Kaczkan, Krzysztof Starek i Robert Szymczak jest już w Skardu.
Jutro planują aklimatyzacyjny wypad na okoliczne góry.

Są też wieści z bazy od grupy pieszej: zaporęczowano połowę odcinka między obozem 1 i obozem 2 .w miejscu obozu 1 złożono depozyt.
Jutro zespół Rafał Fronia, Jarek Gawrysiak, Robert Każmierski i Piotr Snopczyński rusza by poręczować do miejsca obozu 2.
W bazie temperatura -20, słonecznie, powyżej 7000m widoczny bardzo silny wiatr.
Baza w całości przygotowana do przyjęcia grupy helikopterowej, pracuje generator, trwają próby uruchomienia BGANa.

koordynator wyprawy :
Jerzy Natkański
+48 606479579

Artur Hajzer – kierownik wyprawy
(Info dodał Marek Karnecki dnia 17.01.2011)

* Źródło: – http://polskihimalaizmzimowy.pl/

** Zobacz też:

Polskie wyprawy zimowe w Himalaje.

Artur Hajzer: POLSKI HIMALAIZM ZIMOWY – Plan rozwoju.

HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09 – part 21. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09 – cz.21. /Version english and polish/

Ice Warriors not give up – HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09. /Version english and polish/

– 2007 Winter Nanga Parbat: It’s over – http://www.mounteverest.net/news.php?id=15523

Polish winter expedition to K2, 2002/3 /Version polish and english/

Polish-Italian winter expedition to Shisha Pangma (8027m), 2005 /Version polish and english/

Winter Manifesto of Krzysztof Wielicki – Manifest zimowy Krzysztofa Wielickiego /Version polish and english/

Polish winter expedition 1980: Everest – part 1

Polish winter expedition 1980: Everest – part 2

Polish winter expedition 1980: Everest – part 3

Polish winter expedition 1980: Everest – part 4

* Polish Himalayas – Become a Fan

goryonline.com

Nieruchomości on line

drytooling.com.pl

** zapraszam na relacje z wypraw polskich himalaistów.

AddThis Feed Button


Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 10. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 10.

Winter expedition starts! The aim of the expedition is the first winter ascent of an eight-thousander in Karakorum – the 12th peak of the world – Broak Peak 8,047 m. The expedition is going to operate from December 2010 to March 2011 and climb via a route of the first conquerors, from the West, from Goldwin-Austen Glacier in the Baltoro region.

Polish winter expedition to Broad Peak – route.

Polish winter expedition to Broad Peak led by Artur Hajzer , the team : Robert Szymczak, Rafał . Artur HajzerFronia, Jarosław Gawrysiak, Arkadiusz Grządziel, Marcin Kaczkan, Robert Kaźmierski, Jerzy Natkański and Krzysztof Starek.

Activities in the mountains have begun.

Simultaneously with enlargement of the base camp, activities in the mountains have begun. Apart from 4 participants, in the base camp there are two porters of the expedition: Mohammad Ali Sadpara and Raza Sadpara, and a cook. In total 7 people who have quite some work to do. They haven’t yet managed to locate and unpack bolts and pitons and put up personal tents, but one team has already left. The way to lower one at 5,600 m has been rigged; here, the team spent the night on January 13 and then returned to the base camp.

It’s better not to ask about weather forecasts – the base camp has been reached.

We haven’t started the climbing activities yet, but the old rule that in winter in Karakorum it is better not to ask about weather forecasts has already proved correct. Unfortunately, we have asked about it. This week the temperature at 5,000 m is going to fall and reach even -32 degrees Celsius. Guys reported that it was incredibly cold on the way to the base camp. We have laughed and replied that in Karakorum in winter it is cold, but we haven’t thought that at such altitude it could be so cold.

In the meantime J.Gawrysiak, P.Snopczyński, R.Fronia and R.Kaźmierski, on January 10, managed to reach the base camp. They are checking loads left here in October, begin to put up tents and organize the base camp.

The first team with ropes for rigging is going to set off towards camp I on the day after tomorrow.

Artur Hajzer – expedition leader

* Source : – http://polskihimalaizmzimowy.pl/

* Previous story :

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 9. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 8. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 7. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 6. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11 – Sponsorship offer.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 5. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 4. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 3. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 2. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 1. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

** see :

HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09 – part 21. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09 – cz.21. /Version english and polish/

Ice Warriors not give up – HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09. /Version english and polish/

– 2007 Winter Nanga Parbat: It’s over – http://www.mounteverest.net/news.php?id=15523

Polish winter expedition to K2, 2002/3 /Version polish and english/

Polish-Italian winter expedition to Shisha Pangma (8027m), 2005 /Version polish and english/

Winter Manifesto of Krzysztof Wielicki – Manifest zimowy Krzysztofa Wielickiego /Version polish and english/

Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11 – cz.10.

Ruszyła akcja górska.

Równolegle do rozbudowy bazy ruszyła już akcja górska. Oprócz 4 uczestników jest też tu w bazie wszystkich dwóch tragarzy wysokościowych wyprawy: Mohammad Ali Sadpara i Raza Sadpara i kucharz. W sumie 7 osób ma nie mało pracy. Nie udało im się jeszcze namierzyć i wypakować śrub i haków , ani postawić namiotów osobistych a już jeden zespół ruszył w górę.

Zaporęczowano drogę do niższej jedynki na 5600 m i tu spędzono noc z 13 na 14 stycznia po czym powrócono do bazy.

O prognozy pogody lepiej nie pytać – baza osiągnięta.

Jeszcze nie rozpoczęliśmy akcji wspinaczkowej, a już potwierdziła się stara zasada, że zimą w Karakorum lepiej o prognozy pogody nie pytać. Ma niestety zapytaliśmy. W tym tygodniu temperatura na 5000 metrów ma spaść do minus 32 stopni C. Meldowali nam chłopcy przez telefon, że jest niesłychanie zimno na podejściu do bazy. Śmialiśmy się z nich i odpowiadaliśmy, że zimą w Karakorum jest zimno, nie sądziliśmy jednak, że na tak niskiej wysokości może być aż tak źle.

Tymczasem J.Gawrysiak, P.Snopczyński, R.Fronia, R.Kaźmeirski w dniu dzisiejszym 10 stycznia zdołali dojść do bazy. Sprawdzają pozostawione tu w październiku ładunki, zaczynają rozstawiać namioty i organizować bazę.

Pierwszy zespół z linami poręczowymi ma wyjść do obozu I pojutrze.

Artur Hajzer – kierownik wyprawy
(Info dodał Marek Karnecki dnia 14.01.2011)

* Źródło: – http://polskihimalaizmzimowy.pl/

** Zobacz też:

Polskie wyprawy zimowe w Himalaje.

Artur Hajzer: POLSKI HIMALAIZM ZIMOWY – Plan rozwoju.

HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09 – part 21. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09 – cz.21. /Version english and polish/

Ice Warriors not give up – HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09. /Version english and polish/

– 2007 Winter Nanga Parbat: It’s over – http://www.mounteverest.net/news.php?id=15523

Polish winter expedition to K2, 2002/3 /Version polish and english/

Polish-Italian winter expedition to Shisha Pangma (8027m), 2005 /Version polish and english/

Winter Manifesto of Krzysztof Wielicki – Manifest zimowy Krzysztofa Wielickiego /Version polish and english/

Polish winter expedition 1980: Everest – part 1

Polish winter expedition 1980: Everest – part 2

Polish winter expedition 1980: Everest – part 3

Polish winter expedition 1980: Everest – part 4

* Polish Himalayas – Become a Fan

goryonline.com

Nieruchomości on line

drytooling.com.pl

** zapraszam na relacje z wypraw polskich himalaistów.

AddThis Feed Button


Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 9. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 9.

Winter expedition starts! The aim of the expedition is the first winter ascent of an eight-thousander in Karakorum – the 12th peak of the world – Broak Peak 8,047 m. The expedition is going to operate from December 2010 to March 2011 and climb via a route of the first conquerors, from the West, from Goldwin-Austen Glacier in the Baltoro region.

Polish winter expedition to Broad Peak – route.

Polish winter expedition to Broad Peak led by Artur Hajzer , the team : Robert Szymczak, Rafał . Artur HajzerFronia, Jarosław Gawrysiak, Arkadiusz Grządziel, Marcin Kaczkan, Robert Kaźmierski, Jerzy Natkański and Krzysztof Starek.

Little snow on the Baltoro Glacier.

Our caravan spent the night on January 8 in Gore 2. In summer conditions it is a one day journey from the base camp. So, the pace is quite good as far. The group had no problems with the bivouacs in Payu and Urdukas.

The number of porters decreased by half, but it was the half that carried other half’s supplies (food, fuel), which is not necessary to such extent any more. What makes the walkers happy is the fact that as far there is now snow on the Baltoro Glacier and as a result there are no problems with porters. However, it is very cold, ca. -15 degrees Celsius, but the porters may take shelter and sleep in the kitchen tent, messa type. They have sleeping bags. It’s not bad.

Tomorrow, after 4 hour walk, on the Concordia’s terrace, the situation may change, but it’s not too far away from the base camp, so we hope for the best. In the worst snowy winter conditions, it takes 5 hours to walk from the Concordia to the base camp; in summer it takes ca. 1.5 hours.

Artur Hajzer – expedition leader

* Source : – http://polskihimalaizmzimowy.pl/

* Previous story :

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 8. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 7. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 6. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11 – Sponsorship offer.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 5. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 4. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 3. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 2. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 1. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

** see :

HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09 – part 21. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09 – cz.21. /Version english and polish/

Ice Warriors not give up – HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09. /Version english and polish/

– 2007 Winter Nanga Parbat: It’s over – http://www.mounteverest.net/news.php?id=15523

Polish winter expedition to K2, 2002/3 /Version polish and english/

Polish-Italian winter expedition to Shisha Pangma (8027m), 2005 /Version polish and english/

Winter Manifesto of Krzysztof Wielicki – Manifest zimowy Krzysztofa Wielickiego /Version polish and english/

Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11 – cz.9.

Mało śniegu na Baltoro.

Noc z 8 na 9 stycznia nasza karawana spędza w Gore 2. W warunkach letnich jest to jeden dzień drogi od bazy. Tempo marszu jest więc jak dotąd bardzo dobre. Bez problemów grupa przeszła przez biwaki w Payu i Urdukas.

Ilość porterów zmniejszyła się o połowę ale akurat o tą połowę, która niosła zaopatrzenie dla pozostałej połowy tragarzy i które to zaopatrzenie (żywność, paliwo) nie jest już potrzebne aż w takim wymiarze. Co cieszy piechurów to to, że jak dotąd na Baltoro nie ma śniegu i co za tym idzie nie ma problemów tragarzami. Jest za to bardzo zimno, ok minus 15, ale tragarze mogą się schronić i spać w kuchennym w namiocie typu messa. Mają śpiwory. nie jest źle.

Jutro po 4 godzinach marszu, na płaśni Concordii sytuacja może się zmienić ale jest to już na tyle niedaleko od bazy, że jesteśmy dobrej myśli. Z Concordii w najgorszych zimowych śnieżnych warunkach do bazy idzie się 5 godzin, latem ok 1,5 godziny.

Artur Hajzer – kierownik wyprawy
(Info dodał Marek Karnecki dnia 08.01.2011)

* Źródło: – http://polskihimalaizmzimowy.pl/

** Zobacz też:

Polskie wyprawy zimowe w Himalaje.

Artur Hajzer: POLSKI HIMALAIZM ZIMOWY – Plan rozwoju.

HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09 – part 21. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09 – cz.21. /Version english and polish/

Ice Warriors not give up – HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09. /Version english and polish/

– 2007 Winter Nanga Parbat: It’s over – http://www.mounteverest.net/news.php?id=15523

Polish winter expedition to K2, 2002/3 /Version polish and english/

Polish-Italian winter expedition to Shisha Pangma (8027m), 2005 /Version polish and english/

Winter Manifesto of Krzysztof Wielicki – Manifest zimowy Krzysztofa Wielickiego /Version polish and english/

Polish winter expedition 1980: Everest – part 1

Polish winter expedition 1980: Everest – part 2

Polish winter expedition 1980: Everest – part 3

Polish winter expedition 1980: Everest – part 4

* Polish Himalayas – Become a Fan

goryonline.com

Nieruchomości on line

drytooling.com.pl

** zapraszam na relacje z wypraw polskich himalaistów.

AddThis Feed Button


%d bloggers like this: