Recommended by us.

1. Best story:

15 days Nepal Everest Base Camp Trekking .

– Overview of Trekking Routes in Nepal.  Expedition in Nepal with Nepal Trekking Routes (Ama Dablam, Annapurna, Makalu, Manaslu, Pumori)

Everest and K2 in the Winter by alanarnette.com.

Would You Pay $95,000 to Climb Everest in Just 4 Weeks?

How Much Does It Cost To Climb Mt. Everest?

nepaltourstravel.com

Sherpas to remove dead bodies, waste from Everest.

Sherpas to remove dead bodies, waste from Everest

Waste scattered on the slope of Everest in this file photo. Photo: AFP/Rss

KATHMANDU, April 21: As part of the mega campaign to clean up Mt Everest, a team of experienced Sherpas are being mobilized to remove dead bodies and waste piled above the base camp of the worlds’ highest mountain.

Twelve Sherpas hired by the Sagarmatha Pollution Control Committee are setting up their camp at the Everest Base Camp within Thursday for the task. Concerned with the reports of dead bodies emerging from ice with the melting of snow and the route to Everest getting polluted in the recent years, the government has initiated this mega clean-up campaign with the help of the Sherpas.

This is the first time that the government, private sector and organizations working for the welfare of the mountaineering community initiated this kind of campaign.

Nepal Army, which is mandated to collect the waste below the Everest Base Camp, has already started its clean-up campaign from April 14. As of now, the army has lifted two tons of non bio-degradable waste from the region.

Continue reading

Easter 2019, also called Pascha. Polska Wielkanoc 2019. /Version english and polish/

Easter (Greek: Πάσχα Paskha, from Hebrew: פֶּסַח Pesakh,) is the most important annual religious feast in the Christian liturgical year.[1]

Easter in 2019 falls on the following days:
First day of Easter – April 21, 2019 – Sunday
The second day of Easter – April 22, 2019 – Monday

It celebrates the resurrection of Jesus, which Christians believe occurred on the third day after his crucifixion around AD 33. ikona.jpgMany non-religious cultural elements have become part of the holiday, and those aspects are often celebrated by many Christians and non-Christians alike.

Easter also refers to the season of the church year called Eastertide or the Easter Season. Traditionally the Easter Season lasted for the forty days from Easter Day until Ascension Day but now officially lasts for the fifty days until Pentecost. The first week of the Easter Season is known as Easter Week or the Octave of Easter.

Easter is termed a moveable feast because it is not fixed in relation to the civil calendar. Easter falls at some point between late March and late April each year (early April to early May in Eastern Christianity), following the cycle of the moon. After several centuries of disagreement, all churches accepted the computation of the Alexandrian Church (now the Coptic Church) that Easter is the first Sunday after the first fourteenth day of the moon (the Paschal Full Moon) that is on or after March 21 (the ecclesiastical spring, or vernal, equinox).

Easter is linked to the Jewish Passover not only for much of its symbolism but also for its position in the calendar. The Last Supper shared by Jesus and his disciples before his crucifixion is generally thought of as a Passover meal, based on the chronology in the Synoptic Gospels (Matthew 26:17; Mark 14:12; Luke 22:7). The Gospel of John, however, speaks of the Jewish elders not wanting to enter the hall of Pilate in order “that they might eat the Passover”, implying that the Passover meal had not yet occurred (John 18:28; John 19:14).[2] Thus, John places Christ’s death at the time of the slaughter of the Passover lamb, which would put the Last Supper slightly before Passover, on 14 Nisan of the Bible’s Hebrew calendar.[3] According to The Catholic Encyclopedia, “In fact, the Jewish feast was taken over into the Christian Easter celebration.”

easter-wishes

Wielkanoc w 2019 roku przypada w następujące dni:
Pierwszy dzień świąt wielkanocnych – 21 kwietnia 2019 – niedziela
Drugi dzień świąt wielkanocnych – 22 kwietnia 2019 – poniedziałek

Wielkanoc (Pascha, Niedziela Wielkanocna) – najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, obchodzone przez wszystkie wyznania chrześcijańskie. Poprzedzający ją tydzień, stanowiący okres wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest Wielkim Tygodniem. Ostatnie trzy doby tego tygodnia: Wielki Czwartek (wieczór), Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania znane są jako Triduum Paschalne (Triduum Paschale). Co prawda każda niedziela jest w chrześcijaństwie pamiątką zmartwychwstania Chrystusa, ale Wielka Niedziela jest pamiątką najbardziej uroczystą.

easter_eggs1_2_279

Podczas soboru nicejskiego w 325 roku ustalono, że będzie się ją obchodzić w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Ta skomplikowana zasada jest w istocie przełożeniem na solarny w swej naturze kalendarz juliański konkretnej daty 15 Nisan z religijnego kalendarza hebrajskiego, który jest kalendarzem lunarno-solarnym. Data 15 Nisan wyznacza w kalendarzu hebrajskim początek święta Paschy, wokół którego działy się wydarzenia zbawcze. Wielkanoc jest więc świętem ruchomym: może wypaść najwcześniej 22 marca, zaś najpóźniej 25 kwietnia. Z datą Wielkanocy powiązany jest termin większości ruchomych świąt ogólnochrześcijańskich i katolickich, m.in.: Środa Popielcowa, Wielki Post, Triduum Paschalne, Wniebowstąpienie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego, Boże Ciało i inne. Po wprowadzeniu kalendarza gregoriańskiego znów pojawiły się odmienności: w prawosławiu Wielkanoc obchodzi się bowiem zgodnie z kalendarzem juliańskim. Ostatnio niektóre środowiska chrześcijańskie postulują ustanowienie Wielkanocy, jako święta stałego. Wiemy bowiem dzisiaj, że Jezus mógł zostać ukrzyżowany 7 kwietnia 30 roku, lub – co znacznie mniej prawdopodobne – 3 kwietnia 33 roku. W związku z tym znamy prawdopodobna datę zmartwychwstania, to jest 9 kwietnia 30 roku. Kwestia ta była przedmiotem obrad II Soboru Watykańskiego. jajka.jpg

Wielka Niedziela jest pierwszym dniem wielkanocnego okresu świątecznego zwanego oktawą wielkanocną. Okres Wielkanocny rozpoczyna się Wigilią Wielkanocną. Czas Wielkanocnej radości trwa w liturgii 50 dni i kończy się niedzielą Zesłania Ducha Świętego. W 40-tym dniu (czwartek) obchodzona jest uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa (Dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 4 marca 2003 r. katolicy w Polsce od roku 2004 obchodzą święto Wniebowstąpienia w siódmą niedzielę po Wielkanocy).

Z obchodami świąt wielkanocnych związanych jest wiele zwyczajów ludowych (z których część wywodzi się ze starosłowiańskiego święta Jarego): śniadanie wielkanocne, pisanki, święcone, śmigus-dyngus, dziady śmigustne, Rękawka, Emaus, walatka, z kurkiem po dyngusie, Siuda Baba, wieszanie Judasza, pogrzeb żuru i śledzia, pucheroki, palma wielkanocna, Jezusek Palmowy.

zyczenia-new

Polska Wielkanoc

Święta Zmartwychwstania Pańskiego, zwane też Świętami Wielkanocnymi to najważniejszy moment w rocznym cyklu liturgicznym Kościoła. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest najistotniejszym wydarzeniem, podstawą całego chrześcijaństwa, świadectwem zwycięstwa, triumfu życia nad śmiercią.
Pierwsi chrześcijanie, wywodząc się z wyznawców mozaizmu i z kręgu kultury judaistycznej nie odrzucili żydowskiego układu roku, podzielonego na tygodnie i święta synagogalne.

Największe święto żydowskie – Paschę, uznawali wszyscy za zapowiedź Paschy (Wielkanocy). Społeczność chrześcijańska czciła dzień zmartwychwstania Chrystusa już w najwcześniejszych czasach, przed rozproszeniem apostołów, niosących ewangeliczną naukę do różnych części świata.
Święta Wielkanocne Kościół obchodził już uroczyście w II wieku.
Obchody corocznej pamiątki zmartwychwstania poprzedzone są okresem przygotowań zwanym Wielkim Postem.
Cykl czterdziestodniowego Wielkiego Postu rozpoczyna Środa Popielcowa tzw. Popielec.
Ksiądz w tym dniu posypuje wiernym głowy odrobiną popiołu, uzyskanego ze spalonych ubiegłorocznych gałązek palmowych. Przyjęcie popiołu oznacza pokorne uznanie słabości ludzkiej oraz gotowość wewnętrznego odrodzenia.

Post jest czasem, który ma ułatwić wiernym spotkanie z łaską Boga, uczyć wewnętrznej dyscypliny i opanować pragnienia. W okresie wielkopostnym modlitwa osobista i wspólnotowa przybiera specyficzne formy, związane z męką Jezusa. Kilkaset lat liczy zwyczaj odprawiania nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Nabożeństwo to upamiętnia przejście ulicami Jerozolimy Chrystusa niosącego krzyż. Droga Krzyżowa, zwyczajowo odprawiana w piątki, polega na rozważaniu Męki Pańskiej z jednoczesnym przemierzaniem symbolicznej trasy, wytyczonej czternastoma krzyżami obrazującymi poszczególne epizody opisane w Ewangelii.
Temat męki i śmierci Chrystusa podejmują również Gorzkie Żale – nabożeństwo rdzennie polskie, odprawiane w niedziele Wielkiego Postu. Nabożeństwo rozpoczyna pieśń o charakterze pobudki, wzywająca wiernych do głębokiego przeżywania ofiary krzyżowej Jezusa; składa się z trzech części, z których każda zawiera trzy pieśni, wprowadzane krótkim podaniem intencji. Wielki Post to czas, w którym organizowane są rekolekcje i przedstawienia misteryjne.

Ostatni tydzień Wielkiego Postu rozpoczyna Niedziela Palmowa, która przypomina o triumfalnym wjeździe Chrystusa do Jerozolimy. Tego dnia święci się w kościele kupione lub własnoręcznie zrobione palemki wielkanocne. Są to zazwyczaj wierzbowe lub bukszpanowe gałązki, które przyozdabia się kolorowymi, suchymi kwiatkami i wstążeczkami. Dawniej wierzono, że palma wielkanocna będzie chronić ludzi, zwierzęta, domy i pola przed czarami, ogniem i wszelkim złem. W niektórych rejonach Polski do dzisiaj przygotowuje się okazałe, kilkumetrowe palmy. Szczególnie piękne są palmy góralskie i kurpiowskie.

Wielki Tydzień był czasem porządkowania domów ale i własnego wnętrza poprzez liczne posty i umartwienia. Święcono wodę i ogień, przygotowywano jaja wielkanocne. Podczas wielkotygodniowych nabożeństw wierni rozpamiętywali wydarzenia z ostatnich dni życia Chrystusa. Tak dzieje się również dziś.
W Wielki Czwartek milkną dzwony kościelne, by odezwać się ponownie w Wielką Sobotę. W katedrach biskupi święcą w tym dniu oleje, potrzebne przy udzielaniu sakramentu chrztu, bierzmowania i sakramentu chorych. W pozostałych świątyniach odprawiana jest Msza Wieczerzy Pańskiej. Po liturgii Słowa następuje obrzęd obmycia nóg dwunastu chłopcom lub dojrzałym mężczyznom. Odziany na biało kapłan polewa wodą ich stopy i ociera ręcznikiem. Gest ten symbolizuje czynne włączenie się w Bożą miłość i odnosi się do przykazania miłości bliźniego. Liturgia Eucharystyczna Wielkiego Czwartku upamiętnia moment ustanowienia Najświętszego Sakramentu – przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Po uroczystej Komunii świętej wiernych najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do tzw. kaplicy adoracji, a przy tabernakulum gaśnie wieczna lampka.
Dawniej w Wielki Czwartek młodzi chłopcy święcili „topienie Judasza”, czyli słomianą kukłę odzianą w łachy wrzucali do rzeki i ciskali w nią grudami błota i kamieniami. Dziewczęta zaś o zmroku udawały się do najbliższej bieżącej wody by się w niej wykąpać. Wierzono bowiem, że woda w Wielki Czwartek nabierała niezwykłej mocy przysparzania dziewczętom gładkości.

Wielki Piątek poświęcony jest przeżyciom, związanym z męką i śmiercią Chrystusa. W tym dniu obowiązuje wiernych zachowanie ścisłego postu. W Wielki Piątek nie odprawia się Mszy świętej, a odczytuje się wiernym obszerny opis męki Chrystusa, po którym następuje adoracja krzyża. W Wielki Piątek gotuje się jaja na twardo, a później maluje się je, skrobie wzory lub okleja. Takimi pisankami można grać „w bitki”, czyli uderzać swoim jajkiem w jako kolegi. Wygrywa ten, czyje jajko się nie zbije.

W Wielką Sobotę przez cały dzień trwa adoracja Chrystusa złożonego do grobu. Przygotowuje się tego dnia Święconkę, czyli małe porcje pokarmów, które znajdą się później na świątecznym stole. Święconkę włożoną do koszyczka ozdobionego zielonymi listkami i białymi serwetkami zanosi się do kościoła, aby ksiądz pobłogosławił. W wielkanocnej Święconce znaleźć można oczywiście jaja, które są symbolem początku i źródłem życia, chleb, wędlinę, sól, pieprz, czasem ciasto.

Niedziela Wielkanocna jest radosnym, długo oczekiwanym dniem, który spędza się w rodzinnym gronie. Dzień ten rozpoczyna poranna Msza święta zwana Rezurekcją, którą poprzedza uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła. Po porannej Mszy spożywa się świąteczne śniadanie, w trakcie którego członkowie rodziny składają sobie życzenia, dzieląc się święconym jajkiem. Wśród smakołyków na świątecznym stole nie może zabraknąć wielkanocnych baranków i zajączków wykonanych z cukru, masła lub upieczonych z ciasta oraz wielkanocnych bab i mazurków.

Drugi dzień Świąt czyli Poniedziałek Wielkanocny, zwany także lanym poniedziałkiem przynosi najwięcej śmiechu i zabawy dzieciom. Tego dnia bowiem chłopcy i dziewczęta oblewają się wodą. Ta wielkanocna kąpiel to śmigus-dyngus. Trudno dziś powiedzieć jaki był sens zwyczaju oblewania się wodą. Prawdopodobnie chodziło tu o akt oczyszczenia i wzmocnienia sił rozrodczych. Dlatego w tym dniu pozwólmy chociażby skropić się wodą.

źródła : – http://www.pmkamsterdam.nl/PL/Czytelnia/Wielkanoc.htmhttp://abulinka.blox.pl/html

* source: –  Easter 2010, also called Pascha. Polska Wielkanoc 2010. /Version english and polish/

** see also: – Życzenia na Wielkanoc 2019: piękne, wesołe, krótkie ŻYCZENIA na WIELKANOC, ŻYCZENIA WIELKANOCNE 19 04 2019

– Lany poniedziałek – według Radia Maryja dziś jest święto kobiet.

AddThis Feed Button


Bielecki: Why I’m Going Back to Annapurna.

Polish climbing ace Adam Bielecki is leaving this weekend for another crack at the daunting Northwest Face of Annapurna. He will follow the same route, in the same style and with the same climbing mate, Felix Berg. Although frazzled by juggling last-minute preparations with daily workouts, he found time to discuss his latest project with ExplorersWeb.

Northwest face of Annapurna, Nepal Himalaya. Image by Adam Bielecki.

In the past months, Bielecki has renounced the winter Himalaya and focused totally on Annapurna. This is why he dropped his original plan to go to Patagonia during the southern summer. “Patagonia is spectacular, but you may spend three months there and only climb three days,” said Bielecki, about the place’s famously vicious weather.

Instead, he and his team looked for conditions roughly equivalent to those on 8,091m Annapurna. They chose to ice climb intensively around Kandersteg, Switzerland, then storm some classic Alpine lines, such as the 1,200m Colton-McIntyre route up the North Face of the Grandes Jorasses, which they climbed in a single push.

Adam Bielecki on Annapurna North West face

Now back home, he hits the gym five times a week, combining the climbing wall, stairs and treadmill with weightlifting and core work. “But if you ask me how I’ve prepared for Annapurna, I can honestly say that I have been training for the last 20 years of my life,” he says.

Oddly, the aesthetic line up Annapurna’s Northwest Face came up as a plan B when, back in 2017, the climbing team was refused a permit to attempt a new route on the North Face of Cho Oyu. Since then, though, Bielecki and Berg have dropped their previous goal and taken up what he describes as a rare privilege in the 21st century: an unclimbed line on a lonely, rarely attempted face. Reinhold Messner and Hans Kammerlander opened the only previous route on the face in 1985, but they eventually traversed to the NW ridge and avoided the summit triangle.

Bielecki and Berg considered adding a third member to the team — as they did in 2017, with Scotland’s Rick Allen — but not for long. “We needed someone we knew well and who was as strong as we are, but we found none,” Bielecki said.

He believes that they’ve learned their lesson from their previous failure. “I feel super- excited, happy to go,” he insisted. On their previous attempt, he explained, bad weather was the final blow that thwarted the expedition, but it was not the only one. “We climbed too heavily loaded, with 23kg backpacks. In the end, they slowed us down too much.”

Felix Berg

This time, the two men are paring down their load ounce by ounce and believe that if the weather cooperates, or at least isn’t too perverse, they have an excellent chance of success.

Bielecki admits that their approach isn’t what he’d call pure alpine style. By his definition, that would require a totally on-sight attempt, and both of them know the route up to 6,500m, their highest point reached in 2017.

Continue reading

ExWeb Interviews Alex Txikon on Winter K2 Expedition.

Posted on April 12, 2019

If you read this website with any frequency you know that we followed the K2 winter climbing expeditions closely this past season. The mountain saw two teams arrive in Base Camp this winter, both with the same idea –– complete the first ascent of the only 8000-meter peak that remains unclimbed during that season. One of those teams was led by none other than Basque alpinist Alex Txikon, who brought a talented team of climbers from Spain, Nepal, and Poland with him. The other squad was made up of mountaineers from Russia, Kazakstan, and Kyrgyzstan. Early on, the thought was that these two teams would join forces, but as we learn from a recent interview with Txikon and posted on ExWeb, that wasn’t what happened at all. In fact, it seems relations between the two units was frosty at best.

In the interview, Txikon doesn’t pull punches or mince words. He has very little good to say about his neighbors in Base Camp, saying the team was uncooperative, slow, and generally hostile to his squad. He says that they installed very few ropes on the mountain, choosing instead to clip into old ropes that are left in place along the slope. We all know that this is an incredibly dangerous practice as the old worn, ropes can give out at any time. Worse yet, it seems the Russian-led team also had a habit of clipping onto the ropes installed by Txikon’s team as well, although they went to great pains to avoid doing that when their rivals were around. Tracks in the snow and stretched ropes indicated that those lines were being used by someone other than the Spaniard’s fellow climbers however.

Txikon paints a picture of his team extending an invitation to the others to work together, but ending up being rebuffed. The result was that no one worked together and as a result K2 remains unclimbed. It seems unlikely that had they worked together they would have summited, as the weather conditions were not particularly good all season long. But by working together the teams would have at least increased their chances and perhaps could have gotten several strong climbers in position to make a true summit bid. As it stands, no one really got very close to the top.

The interview that ExWeb has posted in the first of two pars and Txikon covers a lot of other ground too. He talks about why he didn’t return to Everest for a third winter attempt and his hopes of climbing that mountain from the North Side instead. He also discusses what his teammates brought to the table, why he hired Nepali guides to help him on K2, and the role he and his teammates played in searching for Daniele Nardi and Tom Ballard when they went missing on Nanga Parbat. He also touches on his thoughts about returning to K2 and what it will take to finally summit the mountain during the harshest, coldest, most inhospitable season of all.

There is a lot more to read in the article and if you followed the K2 winter season I encourage you to give it look. Check it out here.

Autor : Kraig Becker

* source: –  ExWeb Interviews Alex Txikon on Winter K2 Expedition

** see also: – Trekking – posts on my site :

Trekking in Nepal Himalaya : GOKYO, KALA PATTAR and EVEREST BASE CAMP TREK (19 days).

Everest Base Camp – CLASSIC treks. / Version polish and english /

Trekking in Nepal Himalaya : EVEREST HIGH VALLEY – Travel Guide. /Version english/

AddThis Feed Button

Nepal to Remeasure the Height of Everest This Year.

Posted on April 11, 2019

Nepal is looking to put an end to the ongoing dispute over the exact height of Mt. Everest once and for all. This spring a team of surveyors will travel to the mountain to remeasure the height of its summit in an effort to determine its elevation as accurately as possible. The expedition has been in the works for several years now, but will finally come to fruition over the next month or so, with the results to be released in January of 2020.

According to the Kathmandu Post, the survey team will measure the height of the mountain by collecting four sets of data: precise levelling, trigonometric levelling, gravity survey, and GNSS survey. In order to do that they will need to cover 285 points with 12 different observation stations set up across Nepal. Perhaps more importantly however, they’ll also be carrying a high tech GPS device known as a Trimble R10 to the summit. Once there, it will be installed and activated to collect precise data on that particular point on the planet. The process will take about ten minutes to complete, but should offer the most accurate measurement of the elevation after conducted.

Just how accurate will this process be? According to Nepal’s Department of Survey this process should deliver a measurement that is within centimeters of accuracy. In other words, we should know exactly how tall Everest is within a matter of a few months to an astonishingly accurate level. This should put an end to any questions regarding the height of the mountain, perhaps changing the official number that has stood for more than 60 years.

Ever since the mountain was first surveyed from a distance in the 1840s people have tried to get an accurate measurement on its height. Back then, it was estimated that Everest –– which was known as Peak XV at that time –– was exactly 29,000 feet (8839 meters) above sea level, but later surveys, conducted at closer range, determined the height to be closer to 29,029 feet (8848 meters) instead. This included not just the rock, but the snowcap on the summit as well, but that number stood as the official  elevation until 1999 when an American survey team used a GPS device to get more precise measurements, anchoring the gadget to the bedrock on the summit. Their findings indicated that the mountain was actually 29,035 feet (8850 meters), which immediately brought into question all subsequent surveys. To muddy the waters even further, the Chinese conducted their own survey in 2005, using extremely precise measuring tools. They announced that the mountain was actually 29,017 feet (8844 meters).

Of course, Nepal has a vested interest in determining just how high Everest truly is. The mountain generates a lot of money for the country on an annual basis, both with mountaineers coming to climb it and trekkers hiking in its shadow. Learning the true elevation of the peak isn’t likely to change that in any way, although there has been some speculation that K2 could actually be higher. That isn’t likely to be the outcome of this survey however and Nepal can rest assured that it will remain home to the world’s tallest peak.

The team taking the Trimble R10 to the summit is expected in Base Camp on Everest next week. From there, it will begin the long process of acclimatization and climbing to the summit. That will likely take place around mid-May, with the rest of the data being collected in the days ahead. The Department of Survey will then spend the rest of the year collecting and analyzing that data. The plan is to finalize their report by the end of the year, with the official announcement to come in January of 2020.

Autor : Kraig Becker

* source: –  Nepal to Remeasure the Height of Everest This Year

** see also: – Trekking – posts on my site :

Trekking in Nepal Himalaya : GOKYO, KALA PATTAR and EVEREST BASE CAMP TREK (19 days).

Everest Base Camp – CLASSIC treks. / Version polish and english /

Trekking in Nepal Himalaya : EVEREST HIGH VALLEY – Travel Guide. /Version english/

AddThis Feed Button

Himalaya Spring 2019: Teams Arriving in Base Camp.

Posted on April 10, 2019

While I was away in Southern California over the past few days, the spring climbing season in the Himalaya continued to ramp up. Some of the first teams to set out from Kathmandu are now arriving in Everest Base Camp, completing the first stage of their expedition. But the tough part is yet to come and things are only now just getting started in what promises to be an interesting season on the world’s highest peak.

On the South Side in Nepal the tent city that is EBC is starting to show signs of life. While the support staff for most of the teams have been in place for awhile now, the population there is about to grow considerably. That’s because the foreign climbers, their guides, and Sherpa teams are now starting to filter into camp following a long 8-10 day trek up the Khumbu Valley. That trek is not only utterly spectacular to walk, it also marks the start of the acclimation process, as by the time they reach Base Camp the climbers will have hiked up to 17,500 feet (5335 meters).

Once in BC, the teams will then spend a couple of days getting settled. The climbers will be assigned a tent and tent mate, and they’ll begin to make their little shelter a bit more personal and homey. After all, they’ll be spending the next five to six weeks there. The climbers will also sort out their gear and prepare it for the climb ahead, while occasionally taking short hikes to continue acclimatizing. They’ll also spend time working on their rope skills and learning to move at altitude, prior to heading up to Camp 1.

Before heading up the mountain they’ll also have to complete their puja ceremony as well. This is an important part of the climb, during which a lama from one of the local monasteries blesses all of the climbers and their gear, while simultaneously asking the mountain for permission for them to climb. This is a tradition that everyone must go through before setting foot on Everest or any other major Himalayan peak, and it is of particular significance to the Sherpas.

On the North Side of Everest in Tibet, a similar process is starting to take place. The first teams will begin arriving in Base Camp on that side of the mountain later this week. The difference is, while those climbing in Nepal have to spend more than a week trekking to BC, those on the Chinese side can drive there instead. That process still stakes a couple of days, which helps to give the climbers some time to acclimatize, but access is far faster and easier. As a result, the mountaineers probably aren’t quite as ready for the altitude when they reach BC, but they are perhaps a bit more rested.

Over the next few days, more and more teams are expected to reach Base Camp on both side of Everest. From there, the climbing season will truly start to get underway. It won’t be long before we begin reporting on acclimation rotations to higher camps and start looking for weather windows. But summit bids are still at least a month off and there is a lot to do before anyone can even begin to think about that happening. Of course, we’ll be keeping a close eye on those schedules as the 2019 season continues to unfold.

Autor : Kraig Becker

* source: –  Himalaya Spring 2019: Teams Arriving in Base Camp

** see also: – Trekking – posts on my site :

Trekking in Nepal Himalaya : GOKYO, KALA PATTAR and EVEREST BASE CAMP TREK (19 days).

Everest Base Camp – CLASSIC treks. / Version polish and english /

Trekking in Nepal Himalaya : EVEREST HIGH VALLEY – Travel Guide. /Version english/

AddThis Feed Button

%d bloggers like this: