Today is 65th Anniversary of Everest’s First Ascent.

On May 29, 1953, the British Mount Everest expedition was the ninth mountaineering expedition to attempt the first ascent of the world’s highest peak. It was the first confirmed to have succeeded when Edmund Hillary and Tenzing Norgay reached the top.

The expedition was led by Colonel John Hunt and was organised and financed by the Joint Himalayan Committee.

News of the expedition’s success reached London in time to be released on the morning of Queen Elizabeth II’s coronation on June 2.

A series of advanced camps were created and the team slowly reached higher and higher.

The first of two climbing pairs previously selected by Hunt, Tom Bourdillon and Charles Evans, set out for the summit on May 26 using closed-circuit oxygen and successfully achieved the first ascent of the 8,750-metre South Summit, coming within 100 metres of the final summit.

They were forced to turn back after becoming exhausted, defeated by oxygen equipment problems and lack of time.

On May 27, the expedition made its second and final assault on the summit with the second climbing pair, the New Zealander Edmund Hillary and Sherpa Tenzing Norgay from Nepal.

Sir Edmund Hillary and Tenzing Norgay

Norgay had previously ascended to a record high point on Everest as a member of the Swiss expedition of 1952.

They reached the summit at 11:30 a.m. by climbing the South Col route. Before descending, they stopped at the summit long enough to take photographs and to bury some sweets and a small cross in the snow.


Tenzing Norgay at the summit of Everest May 29, 1953 at 11.30

On returning from the summit, Hillary’s first words to George Lowe were “Well, George, we knocked the bastard off.”

* source: – Today is 65th Anniversary of Everest’s First Ascent

# see also:

– Polish winter expedition 1980 – First winter ascent of Everest, part 1

– Polish winter expedition 1980 – First winter ascent of Everest, part 2

– Polish winter expedition 1980 – First winter ascent of Everest, part 3

– Polish winter expedition 1980 – First winter ascent of Everest, part 4

** see also: – Trekking – posts on my site :

Trekking in Nepal Himalaya : GOKYO, KALA PATTAR and EVEREST BASE CAMP TREK (19 days).

Everest Base Camp – CLASSIC treks. / Version polish and english /

Trekking in Nepal Himalaya : EVEREST HIGH VALLEY – Travel Guide. /Version english/

AddThis Feed Button


Advertisements

Recommended by us.

1. Best story:

15 days Nepal Everest Base Camp Trekking .

– Overview of Trekking Routes in Nepal.  Expedition in Nepal with Nepal Trekking Routes (Ama Dablam, Annapurna, Makalu, Manaslu, Pumori)

Everest and K2 in the Winter by alanarnette.com.

Would You Pay $95,000 to Climb Everest in Just 4 Weeks?

How Much Does It Cost To Climb Mt. Everest?

Easter 2018, also called Pascha. Polska Wielkanoc 2018. /Version english and polish/

Easter (Greek: Πάσχα Paskha, from Hebrew: פֶּסַח Pesakh,) is the most important annual religious feast in the Christian liturgical year.[1]

Easter in 2018 falls on the following days:
First day of Easter – April 1, 2018 – Sunday
The second day of Easter – April 2, 2018 – Monday

It celebrates the resurrection of Jesus, which Christians believe occurred on the third day after his crucifixion around AD 33. ikona.jpgMany non-religious cultural elements have become part of the holiday, and those aspects are often celebrated by many Christians and non-Christians alike.

Easter also refers to the season of the church year called Eastertide or the Easter Season. Traditionally the Easter Season lasted for the forty days from Easter Day until Ascension Day but now officially lasts for the fifty days until Pentecost. The first week of the Easter Season is known as Easter Week or the Octave of Easter.

Easter is termed a moveable feast because it is not fixed in relation to the civil calendar. Easter falls at some point between late March and late April each year (early April to early May in Eastern Christianity), following the cycle of the moon. After several centuries of disagreement, all churches accepted the computation of the Alexandrian Church (now the Coptic Church) that Easter is the first Sunday after the first fourteenth day of the moon (the Paschal Full Moon) that is on or after March 21 (the ecclesiastical spring, or vernal, equinox).

Easter is linked to the Jewish Passover not only for much of its symbolism but also for its position in the calendar. The Last Supper shared by Jesus and his disciples before his crucifixion is generally thought of as a Passover meal, based on the chronology in the Synoptic Gospels (Matthew 26:17; Mark 14:12; Luke 22:7). The Gospel of John, however, speaks of the Jewish elders not wanting to enter the hall of Pilate in order “that they might eat the Passover”, implying that the Passover meal had not yet occurred (John 18:28; John 19:14).[2] Thus, John places Christ’s death at the time of the slaughter of the Passover lamb, which would put the Last Supper slightly before Passover, on 14 Nisan of the Bible’s Hebrew calendar.[3] According to The Catholic Encyclopedia, “In fact, the Jewish feast was taken over into the Christian Easter celebration.”

easter-wishes

Wielkanoc w 2018 roku przypada w następujące dni:
Pierwszy dzień świąt wielkanocnych – 1 kwietnia 2018 – niedziela
Drugi dzień świąt wielkanocnych – 2 kwietnia 2018 – poniedziałek

Wielkanoc (Pascha, Niedziela Wielkanocna) – najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, obchodzone przez wszystkie wyznania chrześcijańskie. Poprzedzający ją tydzień, stanowiący okres wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest Wielkim Tygodniem. Ostatnie trzy doby tego tygodnia: Wielki Czwartek (wieczór), Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania znane są jako Triduum Paschalne (Triduum Paschale). Co prawda każda niedziela jest w chrześcijaństwie pamiątką zmartwychwstania Chrystusa, ale Wielka Niedziela jest pamiątką najbardziej uroczystą.

easter_eggs1_2_279

Podczas soboru nicejskiego w 325 roku ustalono, że będzie się ją obchodzić w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Ta skomplikowana zasada jest w istocie przełożeniem na solarny w swej naturze kalendarz juliański konkretnej daty 15 Nisan z religijnego kalendarza hebrajskiego, który jest kalendarzem lunarno-solarnym. Data 15 Nisan wyznacza w kalendarzu hebrajskim początek święta Paschy, wokół którego działy się wydarzenia zbawcze. Wielkanoc jest więc świętem ruchomym: może wypaść najwcześniej 22 marca, zaś najpóźniej 25 kwietnia. Z datą Wielkanocy powiązany jest termin większości ruchomych świąt ogólnochrześcijańskich i katolickich, m.in.: Środa Popielcowa, Wielki Post, Triduum Paschalne, Wniebowstąpienie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego, Boże Ciało i inne. Po wprowadzeniu kalendarza gregoriańskiego znów pojawiły się odmienności: w prawosławiu Wielkanoc obchodzi się bowiem zgodnie z kalendarzem juliańskim. Ostatnio niektóre środowiska chrześcijańskie postulują ustanowienie Wielkanocy, jako święta stałego. Wiemy bowiem dzisiaj, że Jezus mógł zostać ukrzyżowany 7 kwietnia 30 roku, lub – co znacznie mniej prawdopodobne – 3 kwietnia 33 roku. W związku z tym znamy prawdopodobna datę zmartwychwstania, to jest 9 kwietnia 30 roku. Kwestia ta była przedmiotem obrad II Soboru Watykańskiego. jajka.jpg

Wielka Niedziela jest pierwszym dniem wielkanocnego okresu świątecznego zwanego oktawą wielkanocną. Okres Wielkanocny rozpoczyna się Wigilią Wielkanocną. Czas Wielkanocnej radości trwa w liturgii 50 dni i kończy się niedzielą Zesłania Ducha Świętego. W 40-tym dniu (czwartek) obchodzona jest uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa (Dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 4 marca 2003 r. katolicy w Polsce od roku 2004 obchodzą święto Wniebowstąpienia w siódmą niedzielę po Wielkanocy).

Z obchodami świąt wielkanocnych związanych jest wiele zwyczajów ludowych (z których część wywodzi się ze starosłowiańskiego święta Jarego): śniadanie wielkanocne, pisanki, święcone, śmigus-dyngus, dziady śmigustne, Rękawka, Emaus, walatka, z kurkiem po dyngusie, Siuda Baba, wieszanie Judasza, pogrzeb żuru i śledzia, pucheroki, palma wielkanocna, Jezusek Palmowy.

zyczenia-new

Polska Wielkanoc

Święta Zmartwychwstania Pańskiego, zwane też Świętami Wielkanocnymi to najważniejszy moment w rocznym cyklu liturgicznym Kościoła. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest najistotniejszym wydarzeniem, podstawą całego chrześcijaństwa, świadectwem zwycięstwa, triumfu życia nad śmiercią.
Pierwsi chrześcijanie, wywodząc się z wyznawców mozaizmu i z kręgu kultury judaistycznej nie odrzucili żydowskiego układu roku, podzielonego na tygodnie i święta synagogalne.

Największe święto żydowskie – Paschę, uznawali wszyscy za zapowiedź Paschy (Wielkanocy). Społeczność chrześcijańska czciła dzień zmartwychwstania Chrystusa już w najwcześniejszych czasach, przed rozproszeniem apostołów, niosących ewangeliczną naukę do różnych części świata.
Święta Wielkanocne Kościół obchodził już uroczyście w II wieku.
Obchody corocznej pamiątki zmartwychwstania poprzedzone są okresem przygotowań zwanym Wielkim Postem.
Cykl czterdziestodniowego Wielkiego Postu rozpoczyna Środa Popielcowa tzw. Popielec.
Ksiądz w tym dniu posypuje wiernym głowy odrobiną popiołu, uzyskanego ze spalonych ubiegłorocznych gałązek palmowych. Przyjęcie popiołu oznacza pokorne uznanie słabości ludzkiej oraz gotowość wewnętrznego odrodzenia.

Post jest czasem, który ma ułatwić wiernym spotkanie z łaską Boga, uczyć wewnętrznej dyscypliny i opanować pragnienia. W okresie wielkopostnym modlitwa osobista i wspólnotowa przybiera specyficzne formy, związane z męką Jezusa. Kilkaset lat liczy zwyczaj odprawiania nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Nabożeństwo to upamiętnia przejście ulicami Jerozolimy Chrystusa niosącego krzyż. Droga Krzyżowa, zwyczajowo odprawiana w piątki, polega na rozważaniu Męki Pańskiej z jednoczesnym przemierzaniem symbolicznej trasy, wytyczonej czternastoma krzyżami obrazującymi poszczególne epizody opisane w Ewangelii.
Temat męki i śmierci Chrystusa podejmują również Gorzkie Żale – nabożeństwo rdzennie polskie, odprawiane w niedziele Wielkiego Postu. Nabożeństwo rozpoczyna pieśń o charakterze pobudki, wzywająca wiernych do głębokiego przeżywania ofiary krzyżowej Jezusa; składa się z trzech części, z których każda zawiera trzy pieśni, wprowadzane krótkim podaniem intencji. Wielki Post to czas, w którym organizowane są rekolekcje i przedstawienia misteryjne.

Ostatni tydzień Wielkiego Postu rozpoczyna Niedziela Palmowa, która przypomina o triumfalnym wjeździe Chrystusa do Jerozolimy. Tego dnia święci się w kościele kupione lub własnoręcznie zrobione palemki wielkanocne. Są to zazwyczaj wierzbowe lub bukszpanowe gałązki, które przyozdabia się kolorowymi, suchymi kwiatkami i wstążeczkami. Dawniej wierzono, że palma wielkanocna będzie chronić ludzi, zwierzęta, domy i pola przed czarami, ogniem i wszelkim złem. W niektórych rejonach Polski do dzisiaj przygotowuje się okazałe, kilkumetrowe palmy. Szczególnie piękne są palmy góralskie i kurpiowskie.

Wielki Tydzień był czasem porządkowania domów ale i własnego wnętrza poprzez liczne posty i umartwienia. Święcono wodę i ogień, przygotowywano jaja wielkanocne. Podczas wielkotygodniowych nabożeństw wierni rozpamiętywali wydarzenia z ostatnich dni życia Chrystusa. Tak dzieje się również dziś.
W Wielki Czwartek milkną dzwony kościelne, by odezwać się ponownie w Wielką Sobotę. W katedrach biskupi święcą w tym dniu oleje, potrzebne przy udzielaniu sakramentu chrztu, bierzmowania i sakramentu chorych. W pozostałych świątyniach odprawiana jest Msza Wieczerzy Pańskiej. Po liturgii Słowa następuje obrzęd obmycia nóg dwunastu chłopcom lub dojrzałym mężczyznom. Odziany na biało kapłan polewa wodą ich stopy i ociera ręcznikiem. Gest ten symbolizuje czynne włączenie się w Bożą miłość i odnosi się do przykazania miłości bliźniego. Liturgia Eucharystyczna Wielkiego Czwartku upamiętnia moment ustanowienia Najświętszego Sakramentu – przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Po uroczystej Komunii świętej wiernych najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do tzw. kaplicy adoracji, a przy tabernakulum gaśnie wieczna lampka.
Dawniej w Wielki Czwartek młodzi chłopcy święcili „topienie Judasza”, czyli słomianą kukłę odzianą w łachy wrzucali do rzeki i ciskali w nią grudami błota i kamieniami. Dziewczęta zaś o zmroku udawały się do najbliższej bieżącej wody by się w niej wykąpać. Wierzono bowiem, że woda w Wielki Czwartek nabierała niezwykłej mocy przysparzania dziewczętom gładkości.

Wielki Piątek poświęcony jest przeżyciom, związanym z męką i śmiercią Chrystusa. W tym dniu obowiązuje wiernych zachowanie ścisłego postu. W Wielki Piątek nie odprawia się Mszy świętej, a odczytuje się wiernym obszerny opis męki Chrystusa, po którym następuje adoracja krzyża. W Wielki Piątek gotuje się jaja na twardo, a później maluje się je, skrobie wzory lub okleja. Takimi pisankami można grać „w bitki”, czyli uderzać swoim jajkiem w jako kolegi. Wygrywa ten, czyje jajko się nie zbije.

W Wielką Sobotę przez cały dzień trwa adoracja Chrystusa złożonego do grobu. Przygotowuje się tego dnia Święconkę, czyli małe porcje pokarmów, które znajdą się później na świątecznym stole. Święconkę włożoną do koszyczka ozdobionego zielonymi listkami i białymi serwetkami zanosi się do kościoła, aby ksiądz pobłogosławił. W wielkanocnej Święconce znaleźć można oczywiście jaja, które są symbolem początku i źródłem życia, chleb, wędlinę, sól, pieprz, czasem ciasto.

Niedziela Wielkanocna jest radosnym, długo oczekiwanym dniem, który spędza się w rodzinnym gronie. Dzień ten rozpoczyna poranna Msza święta zwana Rezurekcją, którą poprzedza uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła. Po porannej Mszy spożywa się świąteczne śniadanie, w trakcie którego członkowie rodziny składają sobie życzenia, dzieląc się święconym jajkiem. Wśród smakołyków na świątecznym stole nie może zabraknąć wielkanocnych baranków i zajączków wykonanych z cukru, masła lub upieczonych z ciasta oraz wielkanocnych bab i mazurków.

Drugi dzień Świąt czyli Poniedziałek Wielkanocny, zwany także lanym poniedziałkiem przynosi najwięcej śmiechu i zabawy dzieciom. Tego dnia bowiem chłopcy i dziewczęta oblewają się wodą. Ta wielkanocna kąpiel to śmigus-dyngus. Trudno dziś powiedzieć jaki był sens zwyczaju oblewania się wodą. Prawdopodobnie chodziło tu o akt oczyszczenia i wzmocnienia sił rozrodczych. Dlatego w tym dniu pozwólmy chociażby skropić się wodą.

źródła : – http://www.pmkamsterdam.nl/PL/Czytelnia/Wielkanoc.htmhttp://abulinka.blox.pl/html

* source: –  Easter 2010, also called Pascha. Polska Wielkanoc 2010. /Version english and polish/

** see also: – Wielkanoc 2018. Tym razem Święta Wielkanocne dużo wcześniej niż rok temu

– Lany poniedziałek – według Radia Maryja dziś jest święto kobiet.

AddThis Feed Button


26th Grand Finale with Great Orchestra of Christmas Charity – we begin January 14, 2018.

Thank you for playing with us!

We would like to thank you for you charitable contributions and support, which allow us to continue our work. You can make donations all year round – the funds raised this way will enable us to finance our medical and educational programmes, or you can choose to contribute in aid of a Grand Finale fundraiser and its concrete aim, such as previously specified branch of children’s medicine or help offered to geriatric units in Polish hospitals.

You can choose out of one of the methods of support listed below (some available only in Polish) or send a direct transfer into our Grand Finale account. You can also wire funds into our year-round account (click here to donate) in order to support our medical and educational initiatives.

Grand Finale account:

BREXPLPWMBK PL 84 1140 1010 0000 5244 4400 1008 (mBank)

* source:  – 26th Grand Finale with Great Orchestra of Christmas Charity.

* see also –https://himalman.wordpress.com/category/gocc/

26th Grand Finale – banners for your site!

Finale banners for your site!

Our friends at the Collection Centres are welcome to download banners with the topic of the Grand Finale in order to promote the charitable initiative online. Our banners are available in different resolutions and in Polish and in English. Click on the links below to save the banners on your drive!

 

Wszystkie grafiki WOŚP projektuje zespół pod kierownictwem Jurka Owsiaka fot. Robert Grablewski

Wszystkie grafiki WOŚP projektuje zespół pod kierownictwem Jurka Owsiaka fot. Robert Grablewski

Vertical

 

Polish

 120 x 600

 160 x 600

 300 x 600

 English

 120 x 600

 160 x 600

 300 x 600

 

 

Square and rectangle

 

Polish

 200 x 200

 250 x 250

 300 x 250

 336 x 280

 English

 200 x 200

 250 x 250

 300 x 250

 336 x 280

 

 

Horizontal

 

Polish

 320 x 50

 320 x 100

 468 x 60 

 728 x 90

 970 x 90

English

 320 x 50

 320 x 100

 468 x 60

 728 x 90

 970 x 90

* source: – https://en.wosp.org.pl/aktualnosci/wrzuc-baner-na-swoja-strone

** see also –https://himalman.wordpress.com/category/gocc/

Google and Discovery Join Forces for Virtual Reality Travel Series.

Tech giant Google and media outlet Discovery Channel have joined forces to create what promises to be quite the interesting travel experience. The new Discovery TRVLR series uses virtual reality to take viewers on a 38-episode, globe spanning, adventure that visits all seven continents. The episodes will be available on YouTube and the Discovery VR website, as well as in the Discovery VR app for iOS and Android, as well as various VR headsets.

The actual series isn’t set to debut officially until November 3, but according to the show’s website, the first season will take viewers to Auckland, Hanoi, Mexico City, Yerevan, Cape Town, La Paz and Antarctica. Along the way, they’ll get to meet locals, see the landscapes, and immerse themselves in the culture without ever leaving home.

The show will feature 7 chapters, each of which focuses on one of the continents. The chapters for North and South America, Europe, Africa, Asia, and Australia will be made up of six episodes each, while Antarctica will see two episodes. Viewers will be introduced to four different personalities on each continent, the Guru, the Renegade, the Entertainer and the Explorer.

Of course, there is no substitute for real travel and actually visiting these places, but this looks like a promising use of VR technology. I’m told that it isn’t just a 360º video shot using a special camera, but will be fully immersive stereoscopic virtual reality, which should make for an impressive experience, particularly on higher end devices.

Production of the series reportedly has taken more than three months, with some shooting and editing still ongoing. The recent earthquake in Mexico disrupted the crew to a degree, and there are still other locations to capture in VR before the show makes its official debut in a few weeks time.

You can check out the teaser trailer Discovery TRVLR below. Then grab yourself a pair of Google Daydream VR goggles or even Google Cardboard, and get ready to span the globe.

Autor : Kraig Becker

* source: – Google and Discovery Join Forces for Virtual Reality Travel Series

** see also: – https://himalman.wordpress.com/category/video/

AddThis Feed Button


Traditional Xmas Eve supper.

Poland is the motherland of many famous climbers:
Jerzy Kukuczka who was the second, after R.M, to climb the crown of the Himalayas.
Krzysztof Wielicki the first summiter of the Everest in winter (at present he is the head of the Polish K2 Winter Expedition team)
Wanda Rutkiewicz, Piotr Pustelnik, Piotr Morawski, Ryszard Pawłowski, Kinga Baranowska and many others.

Poland is also the country where Christmas is special and magic time that is always started with a very traditional Christmas Eve supper.

Below you will find some traditional Christmas dishes and habits.

Merry Christmas !
May the Spirit of Christmas bring you Peace,
The Gladness of Christmas give you hope
The Warmth of Christmas grant you Love
May your holiday season be as beautiful as a Winter Wonderland!

Family members begin the celebration with a prayer and breaking of the Christmas wafer (opłatek – symbolising the bread eaten daily — our day-to-day common life) and wishing each other good fortune in the upcoming new year.

Breaking of the Christmas wafer – himalman

Kliknij na link powyżej, by podzielić się ze mną opłatkiem.

Santa’s Reindeer Orchestra

With all best wishes

Christmas in Poland

Many people in Poland celebrate Christmas Eve (Wigilia) on December 24…..

In Poland, Christmas Eve is a day first of fasting, then of feasting. The Wigilia feast begins at the appearance of the first star. There is no red meat served but fish, usually carp. The supper, which includes many traditional dishes and desserts, can sometimes last for over two hours. It is followed by the exchange of gifts. The next day, the Christmas Day, is often spent visiting friends. In Polish tradition, people combine religion and family closeness at Christmas. Although gift-giving plays a major role in the rituals, emphasis is placed more on the making of special foods and decorations.

On the night of Christmas Eve, so important is the appearance of the first star in remembrance of the Star of Bethlehem, that it has been given an affectionate name of “the little star” or Gwiazdka (the female counterpart of St. Nicholas). On that evening, children watch the sky anxiously hoping to be the first to cry out, “The star has come!” Only after it appears, the family members sit down to a dinner table…..

Christmas in Poland is the most solemn festival (there are only Easter which may have the same importance). The tradition of this celebration – family and intimate – is very old. There are even traces of these traditions from the time of ancient Slavic tribes.We began the meal at sundown, with the appearance of the first star – yet guetté forward by the children.

It began by presenting their wishes to everyone sharing the symbolic bread (opłatek). This beautiful tradition is still alive in Poland. This evening is the best for the children – the fairy tale becomes reality when under the tree they find beautiful gifts they dreamed.Recall certain traditions, characteristic for the Polish Christmas. Some are saved only in the countryside, but there are many who also exist in the cities.

The tradition is the largest share of the symbolic bread (opłatek). The former “opłatek” was all colors and highly decorated. Today they are white with design hurry.

Another beautiful Polish tradition, it only invites people for Christmas – so that no one is alone and sad. We must not forget the Polish Christmas carols (kolędy).

These magnificent songs, known and sung by all, give a specific atmosphere at Christmas Polish. Even Frederic Chopin used the melody singing Christmas “Lulajże Jezuniu” in his Scherzo in B – minor.

The custom of visiting the homes of people with large colored star disappears already. But the tradition of preparing nurseries Kraków is always cultivated a large and competition for the most beautiful nursery is held annually in Krakow. Of course, there is also a crib in all the churches. Christmas and Easter are the largest culminations of the year culinary Poland.

For Christmas Eve / Wigilia /, the most important is the dinner which is a meager meal. But our ancestors came to make it a true feast despite this constraint and the meal “lean” Polish is well known throughout the world. In the houses of the nobility and the bourgeoisie meal was composed of twelve dishes – such as the number of apostles. This was mainly based dishes of fish, and in particular we had to prepare the famous carp or pike in his gray sauce. Sometimes there were so many dishes, which they greatly exceeded in number the traditional figure. But, we found the solution – every dish of fish were counted as a dish!On the Eve began with the traditional soup – most often the “barszcz (beet soup), mushroom soup or – more rarely – almond soup. Then we used, in addition to the fish, sauerkraut pea, meals made from dried mushrooms, dried fruit compotes and traditional desserts made from poppy (łamańce poppy or kutia) and cakes – (primarily cake Poppy).

The vigil supper concludes with family members giving gifts to one another. Christmas carols are also sung. Some families attend the traditional midnight mass (pasterka).

It is still believed that whatever happens on the Wigilia day has an impact on the following year. So, if a quarrel should arise, it foretells a quarrelsome and troublesome year. If, in the morning the first visiting person is a man, it means good luck, if a woman, one might expect misfortune. Everyone, however, is glad when a mailman comes by, for it means money and success in the future.

And now some traditional recipes.
Soup Christmas to the beet (Barszcz wigilijny)
The recipe earliest date to the sixteenth century. There are two recipes from the classic “barszcz” – a lean Christmas and the other on the basis of meat broth for Easter. Both versions are prepared on the basis of pure natural beet.Cut beets into slices washed and peeled. Arrange in a jar and fill the jar with warm water (water should cover beets). One can ask above a slice of bread (which speeds up the process). Cover the jar with a gauze pad and let stand in a warm place. After four to five days to remove the foam that forms on the surface and put the liquid in bottles. The bottles can be kept closed for several months.”Barszcz” Christmas is prepared basis of vegetable broth without cabbage (celery, parsley, carrots, leeks, onions). Cook the vegetables with beet 4 peeled and cut into slices. Add a few grains of black pepper and a laurel leaf. Separately cook 50 – 80 g of dried mushrooms. Skip two broths to the colander and mix. Now we add a dose of yeast beets (1 1 / 2 l broth – 1 / 2 l leaven). Bring to a boil and stop. To get an even more beautiful color can add beet juice or flood. Then add salt, pepper (possibly a pinch of sugar or lemon juice). You can add garlic.Traditionally, it accompanies the “barszcz” by the “uszka” – “little ears” (recipe below). It takes 6 to 8 ears per person. Put small ears cooked in the vessel and pour on top of the hot soup.
“Ears” (uszka) for the beet soup
The dough: 150 g flour, 1 egg, 1 pinch salt. Knead the dough and flatten with the roll into a very thin layer. Cut squares (4 x 4 cm or smaller). Ask a little joke on each square, fold the square diagonally, paste the edges and then paste the two opposing angles of the triangle. Put in boiling salted water. When they come to the surface – they are ready.The stuffing: very finely chop the dried mushrooms cooked with broth has been added to the beet soup. Chop a small onion, brown in the pan. Mix all the ingredients with 1 tablespoon of bread crumbs and 1 egg. Add salt and pepper. The stuffing is ready.
Christmas soup with mushrooms

Put the casserole in 100 g of dried mushrooms and 2 litres of water warm and bring to a boil over low heat. When the mushrooms are cooked, add cabbage without vegetables (celery, carrot, parsley, onion), pepper, bay leaf and cook for 25 to 30 minutes. Pass soup colander, salt and add the cooked mushrooms and cut into strips. Add chunks of cooked lasagna before. You can add the cream.

Carp to the Polish in his gray sauce

It is a recipe for Christmas well known. There are several versions of this dish – one cited below is the most characteristic for the kitchen of former Poland. It is also a dish that requires work, but it’s worth being prepared for Christmas.Clean and cut into steaks a beautiful carp (weight approx. 1 kg). If the fish was alive, keep the blood in a bowl or on a paid juice 1 / 2 lemon.Place fish in a pan, pour on top of the broth prepared a little celery, cut into strips, 1 large onion, 1 cup red wine, 1 lemon zest, a few grains of pepper, 1 / 3 of a spoon Coffee ginger juice and 1 / 2 lemon. Place fish cooked on the hot plate, and keep warm. Skip broth to the colander for a sauce finely mixed, add the blood of carp (if it was), a glass of beer, 2 to 3 pieces of sugar, 1 tablespoon of jam prunes, 50 g Gingerbread based honey and grated dry, gd’amandes cut into 50 pieces, 50 of raisins and 1 tablespoon butter great. Cook the sauce over low heat 10 to 15 minutes, cool slightly, verify its taste and napper fish in the dish.

For those who find this recipe too complicated, another traditional dish – ie:

The pike in the water to the former

It is also a traditional dish and if it serves two meals pike fish should be served first.Clean and salt pike (weight approx. 1 kg). Prepare a vegetable broth (without cabbage), 1 large onion, a few grains of pepper and a bay leaf. Put the pike in the whole fish, and then the cold broth on top, bring to a boil. Bake 15 -20 minutes on low heat, covered. Keep warm.Melt in a pan 50 g of butter. 3 Add finely chopped hard-boiled eggs and 1 tablespoon of parsley. Do not fry, just heat.Ask the pike hot on a platter, pour the juice of 1 / 2 lemon and dispose above the preparation of butter, egg and parsley. According connoisseurs it is the most correct way to serve the pike to emphasize the distinct taste of this excellent fish.You can also prepare the traditional dish as simple as follows:

Carp panée as steaks

Clean carp, cut the steaks with salt and let stand 30 minutes. Pass each steaks in flour, beaten egg and bread crumbs. Fry over medium heat the butter. Put in the oven a few minutes to finish cooking. You can marry carp to the sauerkraut with mushrooms.

The sauerkraut with mushrooms

This dish is a good example of the traditional Polish cuisine.1 kg of sauerkraut (if it is too acidic, rinse through a sieve), 2 large glasses of water. Bake. Separately, cook 50-80g dried mushrooms in a small amount of water. The slice them and add broth with her in sauerkraut cooked. Add 1 large chopped onion and golden, and the roux prepared in a tablespoon of flour and 2 tablespoons of butter. Salt and pepper and cook a little while.

“Pierogi” sauerkraut

Or sauerkraut and mushroomsDOUGH: 350 g flour, 1 egg, approx. 1 / 2 glass of water, a pinch of saltPrepare the stuffing according to the recipe.Pour the flour on a board, make a hollow, add salt, egg, and a quantity of water to make a paste quickly not too hard. Spread rolls with the small parties, the board dusting of flour. Crop circles using a glass in order to put the most possible meadows. Ask the stuffing on each round with a spoon, fold each circle in half and glue the edges. Submit as on a floured board or a cloth. Use the leftover dough to make the next part of “pierogi.” Bake a few minutes in boiling salted water. Serve sprinkled with melted butter, possibly with an onion cut into cubes and browned.

STUFFING THE CHOUCROUTE: ok. 800 g of sauerkraut, 2 onions, oil, salt, pepperCook the cabbage in a small amount of water for 30 minutes. Peel and chop onions and brown. Drain sauerkraut carefully, chop them finely, add the browned onions, salt, pepper and mix.

STUFFING THE CHOUCROUTE AND MUSHROOMS: approx. 800 g of sauerkraut, 100 grams of dried mushrooms, 2 onions, oil, salt, pepperRinse mushrooms, soak for several hours, cook in water soaking, drain. Mince. Cook the cabbage in a small amount of water for 30 minutes. Peel and chop onions and brown. Drain sauerkraut carefully, chop them finely, add the browned onions, mushrooms, salt, pepper and mix.Now something for dessert.

The split poppy (Lamance z makiem)

It is a traditional dessert prepared based poppy decorated by long shortbread biscuits.Put a large glass poppy in a pan, add above 2 glasses of milk boiling and keep over low heat for 15 -20 minutes. Drain through a colander. Crush the seeds when moving the poppy three times by the meat chopper. Then add 2 / 3 glass of liquid honey, vanilla, 100 g raisins soaked in rum before or cognac and 100 gd’amandes peeled and chopped. If the preparation is too thick, add a little cream liquid. You can add a small glass of good cognac. Then refrigerate. Before serving have in a glass bowl and top with “broken”.The dough for broken (łamańce).Knead the dough using 130 grams of flour, 60 g of butter, 30 g powdered sugar and 1 egg yolk. Flatten roll. Cut 2 rectangles x 7 cm and cook in the oven.There is an alternative – the dough “lean” – 120 g flour, 120 grams of sugar and 1 egg. Prepare as above.

The rolled in poppy (Makowiec)

The brioche dough:300 grams of flour, 150 grams of sugar, 150 g of butter, 2 eggs (or 1 egg and 2 egg yolks), 1 / 2 cup of milk, 40 grams of baking yeast and a pinch of salt.Work the butter with sugar to obtain a homogeneous mass. Add eggs in a, salt and yeast baking diluted with milk. Finally, add the flour and knead the dough very carefully with her hand. Cover with a towel and let stand in a warm place for at least one hour. Flatten the dough then climb with the roll on a board sprinkled with flour by the shape of a rectangle. With the brush move a layer of egg white (so that the stuffing glue well) and have the stuffing to poppy regularly. Roll out the dough stick ends. Put butter in pan and let stand a little longer. Bake in oven 45 -50 minutes. After cooking you can glaze the log.The farce poppy:Put the casserole in 400 g of opium and pay above 1 litre of milk boiling. Keep on low heat for 30 minutes. Drain through the sieve. Crush the seeds when moving the poppy three – four times by the meat chopper.Melt in a pan 150 g of butter, 3 / 4 of full glass of honey, add vanilla, 100 gd’amandes or chopped nuts, 150 grams of raisins, 1 / 2 cup of orange peel fries sugar and chopped. Now add the poppy and cook a little mixing. Cool. Add 3 to 4 egg yolks beaten with a glass of white sugar and beaten in the remaining snow very firm. The taste will be further refined if we add a glass of rum or cognac. Place the stuffing still lukewarm on the dough.

The gingerbread nuts

The dough prepared with honey was known already by the ancient Slavs. But the “discovery” of spices and yeast dough has turned into hard gingerbread today. The most famous were the gingerbread Torun Nuremberg and mussels cooked in beautifully carved. “Catherinettes” Torun were known already in 1640.Components: 500 grams of flour, 250 grams of sugar, 250 g of honey, 150 g walnuts, 4 to 5 eggs, 2 tablespoons of caramel liquid (10 g brown sugar on the stove, add 2 to 3 tablespoons water, bring to boiling), 1 teaspoon spices (cloves, cinnamon and nutmeg), 10 g of sodium bicarbonate, 50 – 100 g butter.Work the butter, add the egg yolks, one by one, sugar, liquid honey, baking soda, caramel, spices and half the flour. Mounting white snow and put in the preparation by adding the remaining flour and chopped nuts. Pour batter into the pan and bake in the oven. You can glaze gingerbread with chocolate or fill with jam or cream chocolate.

“KOMPOT” (DRINK THE CHRISTMAS BASED ON DRY)

For approx. 10 sharesComponents: 250 g dried fruit (prunes, apples, pears, apricots, raisins, figs), a few cloves, cinnamon1 / 2 cup sugar, 2 1 / 2 litres waterSoak fruit for a few hours. Add sugar, cloves, cinnamon and cook slowly. Serve chilled in a large bowl.Prepared according to the book “In the kitchen of old Poland” and “The Polish cuisine”And the site http://www.kuchnia.com.pl/

Continue reading

%d bloggers like this: